San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí atá ag teacht aníos le haghaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
meabhrúchán: Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017
meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí (FES) 2017. Aithníonn an Chomhairle an ról sainiúil a imríonn féilte ealaíon maidir le próifíl ealaíon bheoga a choinneáil ar leibhéal áitiúil. Tugann féilte deiseanna do lucht féachana agus d’ealaíontóirí dul i dtaithí ar shaothar nua agus ar bhealaí nua chun saothar a dhéanamh.

Is é cuspóir na scéime tacú le réimse ilghnéitheach féilte agus imeachtaí ealaíon. Cé gurbh fhéidir iad sin a chur in iúl i bhfoirmeacha éagsúla, díríonn an scéim go daingean ar rannpháirtíocht phoiblí agus ar ghníomhaíochtaí poiblí a bhfuil na healaíona de chroí agus de bhonn iontu.

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair, d’imeachtaí aonuaire agus do shraitheanna ceolchoirmeacha.
Tá dhá shraith maoiniúcháin ar fáil:

• Sraith 1: Suas le €10,000
• Sraith 2: Idir €10,001 agus €20,000

Ba chóir do gach iarratasóir céaduaire nó dóibh siúd a fuair maoiniú níos lú ná €10,000 roimhe seo san iarratas is déanaí uathu iarratas a dhéanamh faoi Shraith 1 den scéim. Féadfaidh iarratasóirí ar tugadh €10,000 nó níos mó dóibh (suas le €20,000) san iarratas is déanaí uathu iarratas a dhéanamh ar Shraith 2.

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar fáil d’eagraíochtaí a chuireann féilte nó imeachtaí chun cinn a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu agus a bheidh ar siúl le linn an chéad dá ráithe den bhliain féilire 2017. I gcás féilte a bheidh ar siúl sa dara leath de 2017, ba chóir iarratas a dhéanamh ar Bhabhta 2.

Féadfaidh eagraíochtaí a eagraíonn sraith imeachtaí (e.g. ceolchoirmeacha) le linn na bliana féilire cur isteach ar an scéim freisin – is é sin le rá, cuirtear iarratas isteach faoin mbabhta tacaíochta seo le haghaidh chlár iomlán na n-imeachtaí.

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

Is é an spriocdháta le haghaidh Bhabhta 1 an 29 Meán Fómhair 2016.

Déantar gach iarratas a mheasúnú i gcomhthéacs iomaíoch agus laistigh de na hacmhainní atá ar fáil. Déanfar measúnú ar gach iarratas de réir na gcritéar seo a leanas:

1. Fiúntas agus uaillmhian ealaíne
2. Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime a chomhlíonadh
3. Indéantacht (lena n-áirítear tacaíocht airgeadais agus eile)


Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh ar scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí, beidh ort clárú ag anseo

- Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoi ‘Úsáideoir Nua’ (mura bhfuil tú cláraithe cheana féin).
- Cláraigh mar ‘eagraíocht/grúpa’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.
- Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’.
- Gheobhaidh tú ríomhphost go luath ina dtabharfar sonraí do phasfhocail duit chun logáil isteach.

Nuair a bheidh do ríomhphost faighte agat agus tú logáilte isteach ar an suíomh ar líne beidh tú in ann foirm iarratais agus treoirnótaí a fháil faoi scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.


Ní ghlacfar le hiarratais i ríomhphoist, sa phost, a chuirfear ar facs nó a bheidh déanach.


Beidh treoirlínte agus critéir maidir leis an scéim seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag tús mhí Lúnasa 2016 agus beifear in ann iarratais a dhéanamh ón 30 Lúnasa 2016 ar ár seirbhísí ar líne.

Email Newsletter Software by Newsweaver