San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Beo agus Digiteach: Déanamh Féile i bhfianaise COVID-19.
Making Tracks – Cónaitheacht Fhíorúil agus Turas Digiteach do Cheoltóirí
An t-údar Gaeilge Áine Ní Ghlinn fógartha mar an séú Laureate na nÓg
Deontais agus Dámhachtainí
Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa – an dara babhta den Chiste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa fógartha!
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Nuacht ón bPobal
Ailtirí i Scoileanna 2020/2021 – Gairm Oscailte do Scoileanna
RIARTHÓIR MUSIC GENERATION CILL CHAINNIGH
Tá na dátaí i gcomhair Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath 2021 de chuid Virgin Media fógartha: 3 Márta – 14 Márta 2021
GLAOCH DO CHOIMEÁDAÍ SNA FÍSEALAÍONA
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2020 – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Teilifís Scoileanna Ildánacha
Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa – an dara babhta den Chiste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa fógartha!

Tacaíonn an Ciste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa le tionscnaimh chultúrtha shamhlaíocha a atreisíonn dlúthpháirtíocht na hEorpa agus an nóisean den Eoraip mar spás poiblí comhroinnte, i lár ghéarchéim na paindéime domhanda.

Tá an ciste oscailte do dhaoine aonair, do chnuasaigh agus d’eagraíochtaí as gach earnáil agus ón tsochaí sibhialta.  Tá deontais ó €5,000 go €50,000 ar fáil do réimse leathan gníomhaíochtaí ó shíolmhaoiniú do thionscnaimh úrnua agus cómhaoiniú chun smaointe atá ann cheana a mhéadú chuig leibhéal Eorpach.  Is féidir leis an deontas costais ábhair, oifige, uirlisí comhoibrithe agus cumarsáide, costais táirgthe agus táillí gairmiúla agus costais foirne a chlúdach.

Osclóidh an dara fuinneog ar an 22 Meitheamh agus dúnfaidh sí ar an 14 Iúil ag 13:00 Am Lár na hEorpa.  Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.