San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí
ilDÁNA 2021 / 2022
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil babhta 2 de Dhámhachtain Lúfaireachta 2021 oscailte.

An Dámhachtain Lúfaireachta do shaorealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona ag céim ar bith dá ngairmréim. Tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaímid leo.

Forbraíodh an dámhachtain seo d’fhonn tacú le daoine i ndiaidh na géarchéime Covid-19 agus tá sé oscailte do chách.

Cuirimid fáilte nach mór roimh iarratasóirí nua agus tugaimid spreagadh d’iarratais ó gach cuid den phobal beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, stádas sibhialta nó teaghlaigh, creideamh, aois, míchumas, cine nó duine den Lucht Siúil, nó cúlra socheacnamaíoch.

 

Cad é cuspóir na Dámhachtana Lúfaireachta?

Cabhróidh an dámhachtain seo leat ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a dhéanamh:

  • Do chleachtas a fhorbairt
  • Do scileanna a fhorbairt
  • Do shaothar a fhorbairt
  • Saothar nua a chruthú
  • Saothar nua a chur i láthair

 

Tacaíochtaí rochtana

Má tá tú faoi mhíchumas agus más mian leat cúnamh a fháil chun iarratas a dhéanamh, déan teagmháil lenár nOifigeach Rochtana Adrienne Martin trí seachtaine roimh an spriocdháta, nó chomh luath agus is féidir leat. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chostais bhreise le riachtanais rochtana a d’fhéadfaí a bheith agat mar chuid de do thogra a shásamh.

 

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Adrienne trí:

 

Cén uair is féidir liom clárú chun iarratas a dhéanamh?

Anois! Mura bhfuil cuntas agat le seirbhísí ar líne, cláraigh anois. Tógann sé suas le cúig lá orainn do chlárú a phróiseáil agus do chuid sonraí logála isteach agus d’uimhir ARN a sheoladh chugat.

 

Cén uair is féidir liom iarratas a dhéanamh?

Nuair a chláraíonn tú lenár seirbhísí ar líne, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 8 Meitheamh, 2021.

Déan iarratas chomh luath agus is féidir leat

Má dhéanann tú iarratas luath:

  • beidh am agat tuilleadh ceisteanna a chur orainn agus tacaíocht theicniúil a fháil
  • seachnóidh tú aon amanna uaslódála níos moille ar an spriocdháta i mí Iúil

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh, caithfidh tú na trí cháipéis treoirlínte atá ullmhaithe againn a léamh. Tá siad suas chun dáta agus mínítear iontu gach a gcaithfidh tú a dhéanamh. Is fiú iad a léamh go cúramach, mar sin, cuir an t-am sin san áireamh i do phleanáil.

Ina diaidh sin, íoslódáil an fhoirm iarratais ó do chuntas seirbhísí ar líne, comhlánaigh an fhoirm, agus ullmhaigh d’ábhar tacaíochtaí (amhail CVanna).

Cad a dhéanfaimid anois?

Guímid gach rath ort le d’iarratas.