San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann

Tá an PRS for Music Foundation ag fáil tograí ó eagraíochtaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn ar mian leo nuacheol ó gach seánra a chomhchoimisiúnú nó dul ar camchuairt leis don chlár Beyond Borders (Thar Teorainn).

 

Bunaíodh Beyond Borders (Thar Teorainn) in 2010 chun tacú le saothair chomhchoimisiúnaithe agus camchuairteanna d’ardchaighdeán, ar mhaithe le comhoibriú a spreagadh idir cumadóirí, grúpaí taibhiúcháin agus eagraíochtaí ceoil. Faoin gclár, bronntar suas le £15,000 ar thionscadail chomhchoimisiúnaithe agus chamchuairte, lena n-áirítear aon chostais a bhaineann le taifeadadh.

 

Is é seo an tríú bliain atá an Chomhairle Ealaíon ag dul i gcomhpháirtíocht leis an PRS for Music Foundation, Creative Scotland, Comhairle Ealaíon na Breataine Bige agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann mar cheann de chomhpháirtithe an chláir.

 

Chun iarratas a dhéanamh agus chun tuilleadh faisnéise a fháil, téigh chuig: http://www.prsformusicfoundation.com/Partnerships/Flagship-Programmes/Beyond-Borders.

Níor mhór go mbeadh na hiarratais á ndéanamh ag eagraíochtaí atá ag coimisiúnú nó ag cur nuacheol chun cinn (e.g. ceol clasaiceach, ceol traidisiúnta, snagcheol, ceol comhaimseartha) in éineacht le comhpháirtí amháin eile ar a laghad atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe nó in Éirinn. Is é an 23 Feabhra 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver