San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019

Collective View, King House, Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin.                                                            17 Bealtaine - 19 Meitheamh

 

Saothair ó Bhailiúcháin na Comhairle Ealaíon agus ó Bhailiúchán Ealaín Chathartha Mhainistir na Búille

 

Mar chuid d’Fhéile na Bealtaine 2019 tugtar léargas in Collective View ar an gcaoi a gcuirtear bailiúcháin le chéile agus déantar imscrúdú ar an mbailiú féin mar chomhartha cathartha.

 

Tá siad tógtha ó dhá bhailiúchán éagsúil agus tugtar peirspictíochtaí nua ann ar an méid oibre a dhéanann ealaíontóirí níos sine dár dtírdhreach cultúrtha.

 

Tá saothar sa taispeántas ó roinnt de na healaíontóirí is clúití in Éirinn lena n-áirítear Janet Mullarney, Elizabeth Magill, Willie Doherty agus Anne Madden agus daoine nach iad.

 

http://www.kinghouse.ie/

 

 

Shaping Ireland:  Landscapes in Irish Art, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath.         13 Aibreán – 7 Iúil

 

Sciathán Beit (Seomraí 6-10)

 

Scaipthe amach thar 250 bliain, Shaping Ireland: Landscapes in Irish Art cuimsítear ann saothair ealaíne le caoga ealaíontóir, ina ndéantar iniúchadh ar an gcaidreamh idir daoine agus an domhan nádúrtha lena n-áirítear saothair le Clare Langan agus Seán McSweeney ar iasacht ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon.

www.nationalgallery.ie 

 

The Precariat - Ursula Burke, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Gaillimh            an 31 Bealtaine – 6 Iúil

 

In The Precariat tugtar le chéile sraith saothar ina bhféachtar le himscrúdú a dhéanamh ar eispéireas na héadaingne, ar riocht uilíoch é anois de réir mar a bhímid ag streachailt a bheith féinmharthanach i sochaí shibhialta bhocht atá ag éirí níos guagaí i gcónaí, ina ndéantar réitigh phearsanta a thairiscint ar fhadhbanna domhanda.

 

Beidh trí shaothar mar chuid den taispeántas a fuartha le haghaidh Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon in 2018.

www.galwayartscentre.ie

 

 

Féile Ealaíon Mhuinchille, An Cabhán.                                                                               26 Meitheamh - 7 Iúil

 

Taispeántas saothar a roghnaíodh ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint i Halla Scoil Dairliath, Muinchille, Contae an Chabháin.

 

www.cootehillartsfestival.com

 

Léirítear sna taispeántais seo ceann de phríomhthosaíochtaí na Comhairle Ealaíon maidir le tacú rannpháirtíocht an phobail leis na healaíona, mar atá leagtha amach ina straitéis deich mbliana – Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon a Threorú.

Sna blianta beaga seo amach romhainn, leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ag cur leis an mBailiúchán agus ag leathnú a clár taispeántas, iasachtaí agus comhpháirtíochta atá dírithe ar lucht féachana ar fud na tíre a éascú chun sult a bhaint as na saothair iad féin agus a bheith ag gabháil dóibh.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le saothair a fháil ar iasacht ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon, téigh i dteagmháil le Ben Mulligan, Oifigeach Bailiúchán, Amharc-Ealaíona: Oifigeach Bailiúcháin, ben.mulligan@artscouncil.ie.