San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir

Tabharfaidh Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, cuairt ar oifigí na Comhairle Ealaíon i mBaile Átha Cliath agus fógróidh sé ár gcúigiú Laureate na nÓg. Mar a shamhlófá, táimid thar a bheith ríméadach faoi sin, mar aon le rath mór an tionscnaimh.

 

Ar ndóigh níor baineadh an rath sin amach thar oíche. In 2009, d’fhorbraíomar fís, straitéis agus plean gníomhaíochta cuimsitheach le haghaidh litríocht do leanaí. Rud a bhí lárnach don straitéis nua seo ná laureate do leanaí a bhunú, ról a ceapadh chun litríocht do leanaí agus a cion don saol cultúrtha a cheiliúradh; fógraíodh ár gcéad Laureate na nÓg Siobhán Parkinson i mí na Bealtaine 2010.

 

Bhí dóchas mór againn don tionscnamh seo, ach is beag a cheapamar go rachadh Laureate na nÓg i gcion ar dhaoine chomh mór is a chuaigh sé nó an tionchar mór a bheadh aige. Idir Leabharlann Idirnáisiúnta Laureate Siobhán Parkinson agus Pictiúr Niamh Sharkey do Once Upon a Place Eoin Colfer – d’fhág gach Laureate oidhreacht bhríomhar chruthaitheach agus thug siad inspioráid do ghlún nua léitheoirí, scríbhneoirí agus maisitheoirí.

 

Cuirfidh ár gceathrú Laureate na nÓg, an t-údar agus an maisitheoir iomráiteach PJ Lynch, a théarma dhá bhliain i gcrích an mhí seo. Dhírigh a thionscadal – The Big Picture – ar ealaín an mhaisiúcháin agus na scéalaíochta súl ina ndírítear ar litríocht do leanaí agus ar chumhacht na samhlaíochta. Le dhá bhliain anuas, bhí PJ Lynch rannpháirteach i bpodchraoltaí rialta áit ar phléigh sé gnéithe éagsúla de mhaisiú agus de dhéanamh leabhar pictiúr. Chuir sé roinnt tionscadal ealaíne poiblí ar siúl freisin i gcomhpháirtíocht le féilte, pobail agus scoileanna ina gcuimsítear téama na scéalaíochta trí amharc-ealaíon. Thar ceann na Comhairle, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le PJ de bharr chomh díograiseach agus tiomanta is a bhí sé.

 

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
An Stiúrthóir