San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht

Seoladh Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht (CCDÉ) na Comhairle Ealaíon i mí Márta 2019, ag an gcomhdháil ‘Places Matter’ in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.   Seo beartas tosaíochta don Chomhairle Ealaíon, ag cinntiú go mbeidh earnáil na n-ealaíon ar fáil do chách.  Tar éis gairm iomaíoch ar Cheannaire Tionscadail, bhí ríméad orainn Olwen Dawe a cheapadh, chun an chéad bhliain de phlean forfheidhmithe an bheartais a sheachadadh. Mar chuid den chéad chéim forfheidhmithe, tá an beartas CCDÉ ar fáil anois i roinnt teangacha, ar ár suíomh gréasáin.  Feicfidh iarratasóirí ar dhámhachtainí aonair roinnt réimsí nua freisin a bhaineann le hinscne, eitneachas agus míchumas ar ár bhfoirmeacha iarratais; is é an aidhm atá leis sin a chinntiú go mbeidh an Chomhairle Ealaíon ar an eolas chomh maith agus is féidir faoina lucht féachana agus ní dhéanfaidh an fhaisnéis a chuirfear ar fáil aon difear don mheasúnú a dhéanfar ar na hiarratais sin.  

 

Beidh neart nuashonruithe maidir lenár gcuid oibre ar CCDÉ ar fáil as seo go ceann cúpla mí, mar sin fan linn!