San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Anne Enright fógartha mar an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 2015 - 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2015
An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 19 Márta 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
Priocdhátaí i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Mar is gnáth cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Téigh i dteagmháil linn agcedculture@artscouncil.ie

 

Spriocdhátaí atá le teacht le haghaidh mhaoiniú Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí

  • Tacaíocht d’Aistriúchán Liteartha – is é anspriocdháta 12 meán lae (11 a.m. am na hÉireann) Dé Céadaoin, an 4 Feabhra 2015.

Tugann an Eoraip Chruthaitheach tacaíocht d’aistriúchán liteartha chun scaipeadh trasteorann saothar liteartha ardchaighdeáin a chur chun cinn san Eoraip agus níos faide i gcéin agus chun teacht ar lucht léitheoireachta nua.  Cabhraíonn an maoiniú seo le foilsitheoirí cur le haistriú, le cur chun cinn agus le lucht léitheoireachta litríocht na hEorpa ar bhealaí traidisiúnta agus digiteacha araon. Féadfaidh foilsitheoirí agus tithe foilsitheoireachta ó na tíortha sin atá páirteach i bhFochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí iarratas a chur isteach ar an maoiniú sin.  Caithfidh siad a bheith ina bhfoilsitheoirí gníomhacha atá cláraithe mar eintitis dhlíthiúla ar feadh dhá bhliain ar a laghad ón spriocdháta. Tá treoirlínte agus sonraí breise ar fáil anseo

  • Tacaíocht d’Ardáin Eorpacha – is é an spriocdháta 12 meán lae (11 a.m. am na hÉireann) Dé Céadaoin, an 25 Feabhra 2015.

Tacaíonn an tsraith maoiniúcháin sin le hardáin a thaispeánann tallann atá ag teacht chun cinn agus a spreagann cláir uile-Eorpacha de ghníomhaíochtaí cultúrtha agus ealaíne. Sampla d’ardán a maoiníodh faoin mbabhta deiridh ná Aerowaves – Dance Across Europe (a bhfuil Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath ina bhall de).

Is faoi choinne comhaontuithe maoiniúcháin dhá bhliain an ghairm seo. Féadfaidh eintitis chomhordaithe a bhfuil 10 mballeagraíocht acu ar a laghad i 10 dtír incháilithe éagsúla ar a laghad iarratas a dhéanamh air. Is féidir le hiarratasóirí suas le EUR 500,000 a iarraidh – ba cheart go mbeadh sé sin mar 80% de na costais incháilithe ar a mhéad. Ní mór 20% de na costais incháilithe a fháil ó fhoinsí eile. Tá treoirlínte agus sonraí breise ar fáil anseo.

 

Ar lorg comhpháirtithe i gcomhair togra trasnáisiúnta

B’fhéidir nach bhfuil d’eagraíocht in ann a bheith mar phríomhiarrthóir in iarratas ar mhaoiniú ar an Eoraip Chruthaitheach ach b’fhéidir go mbeadh suim aici a bheith mar chomhpháirtí i gceann.  Faigheann Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí (Éire) iarratais go minic ó eagraíochtaí as an Eoraip a bhíonn ar thóir comhpháirtithe ionchasacha chun iarratas ar thionscadal trasnáisiúnta a chur isteach chuig Fochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí.  Scaipimid freisin iarratais den chineál céanna ar ár dteagmhálaithe san Eoraip thar ceann eagraíochtaí Éireannacha.  B’fhéidir gur mhaith leat féachaint ar an liosta cuardaigh comhpháirtithe seo atá á thiomsú go píolótach faoi láthair ag deasc na Ríochta Aontaithe anseo.  Tá féilte agus seimineáir idirnáisiúnta agus líonraí cultúrtha Eorpacha in ann deiseanna a sholáthar freisin chun bualadh le comhpháirtithe ionchasacha. Má tá cúnamh uait chun comhpháirtí a aimsiú nó má theastaíonn uait go seolfaimis liosta de líonraí Eorpacha chugat cuir ríomhphost chugainn agcedculture@artscouncil.ie

Comhghuaillíocht Eorpach na dTionscal Cruthaitheach – Tuarascáil deiridh agus moltaí beartais

Chuir Comhghuaillíocht Eorpach na dTionscal Cruthaitheach (ECIA) a clár beartais i láthair le déanaí chun borradh a chur faoi na tionscail chruthaitheacha.  Chuir saineolaithe as 12 thír san Eoraip a gcuid moltaí i láthair d’fhonn rannchuidiú nuálach thionscail chruthaitheacha na hEorpa a uasmhéadú bunaithe ar ocht ngníomh dhaingne na Comhghuaillíochta maidir le dearbháin nuálaíochta, rochtain níos fearr ar airgeadas agus sármhaitheas agus comhar braislí.  Cuireadh fáilte roimh shaoráid nua ráthaíochta airgeadais na hEorpa Cruthaithí a éascóidh rochtain ar airgeadas do Ghnóthaí Beaga is Meánmhéide san earnáil chultúir agus chruthaitheach.

Bhí ról gníomhach ag Comhairle Chontae Shligigh mar chuid den tionscnamh sin thar ceann Chomhpháirtíocht an Iarthuaiscirt le haghaidh Stát Cruthaitheach le comhpháirtithe ó Thuaisceart Éireann agus Albain.  Léigh faoin scéim dearbhán nuálach trasearnála seo ina dtuarascáilBrokering Creative Advantage  Better Business Support.

Bhunaigh Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta sa Choimisiún Eorpach an ECIA mar ardán oscailte in 2012.  Thug sé le chéile saineolaithe as 28 eagraíocht chomhpháirtíochta agus 12 thír i réimse na dtionscal cruthaitheach.  Íoslódáil an tuarascáil deiridh anseo

Atelier le haghaidh Bainisteoirí Féile Óga in Gwangju, An Chóiré Theas 31 Lúnasa – 6 Meán Fómhair 2015 Spriocdháta 16 Feabhra 2015.

An mbeidh tú rannpháirteach sa chéad ghlúin eile de stiúrthóirí féilte ealaíonta?  Ar mhaith leat do scileanna cláreagraithe a leathnú agus inspioráid a fháil ó cheannairí a bhfuil taithí na mblianta acu sa réimse?  Ar mhaith leat dul ag obair le líonra nua de cheannairí féilte ar fud an domhain amach anseo?  Tairgeann an tAcadamh Féilte deiseanna le haghaidh ardán oiliúna 7 lá i gcomhar le Ollscoil Náisiúnta Chonnam agus an Téatar Ealaíon Áiseach do 45 stiúrthóir féilte ealaíonta atá ag tosú amach nó a bhfuil fonn orthu a bheith rannpháirteach i leagan amach cláreagraithe le linn féile.  Féach anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

http://www.creativeeuropeireland.eu  

Twitter@CEDCultureIE

 

Email Software by Newsweaver