San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Beo agus Digiteach: Déanamh Féile i bhfianaise COVID-19.
Making Tracks – Cónaitheacht Fhíorúil agus Turas Digiteach do Cheoltóirí
An t-údar Gaeilge Áine Ní Ghlinn fógartha mar an séú Laureate na nÓg
Deontais agus Dámhachtainí
Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa – an dara babhta den Chiste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa fógartha!
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Nuacht ón bPobal
Ailtirí i Scoileanna 2020/2021 – Gairm Oscailte do Scoileanna
RIARTHÓIR MUSIC GENERATION CILL CHAINNIGH
Tá na dátaí i gcomhair Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath 2021 de chuid Virgin Media fógartha: 3 Márta – 14 Márta 2021
GLAOCH DO CHOIMEÁDAÍ SNA FÍSEALAÍONA
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2020 – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Teilifís Scoileanna Ildánacha
Ailtirí i Scoileanna 2020/2021 – Gairm Oscailte do Scoileanna

Tá iarratais á lorg faoi láthair ag Foras Ailtireachta na hÉireann ó iar-bhunscoileanna dá gclár Ailtirí i Scoileanna do 2020/21. Sa tionscnamh seo, cuirtear ailtirí agus céimithe ailtireachta i scoileanna ar fud na hÉireann. Spriocdháta d'iarratais: Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig https://architecturefoundation.ie/news/architects-in-schools-2020-2021-open-call-for-schools/ 

Tá iarratais á lorg faoi láthair ag Foras Ailtireachta na hÉireann ó iar-bhunscoileanna dá gclár Ailtirí i Scoileanna do 2020/21. Foghlaimíonn scoláirí chun taighde, dearadh agus cumarsáid a dhéanamh ar smaointe ailtireachta, chun na spásanna mórthimpeall orthu a athshamhlú i gcónaí agus uaireanta fiú athrú a chur ar a dtimpeallacht thógtha áitiúil. Má tá tú fiosrach maidir lena bhfuil i gceist, tóg cúpla nóiméad le féachaint ar scannán gairid ina leagtar amach taithí scoileanna a ghlac páirt ann in 2019/20 – https://architecturefoundation.ie/news/architects-in-schools-online-exhibition/ 

Is é an spriocdháta d’iarratais Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020. Le haghaidh tuilleadh eolais agus chun iarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar https://architecturefoundation.ie/news/architects-in-schools-2020-2021-open-call-for-schools/ 

Tá Ailtirí i Scoileanna á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.