The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí. Dé Céadaoin, 24 Márta.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1

Ag leanúint de Shraith Fhéile na Cainte 2020, tá Foireann na bhFéilte chun clár de phlé painéil a óstáil le haghaidh déantóirí féilte, ealaíontóirí a chruthaíonn saothair i gcomhthéacs féile agus páirtithe leasmhara féilte, d’fhonn na ceachtanna a foghlaimíodh ó 2020, mar aon leis na dúshláin atá ós ár gcomhair amach in 2021, a phlé agus a roinnt.Léigh a thuilleadh >>
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna

Beidh Clinic Faisnéise oscailte ar Mhaoiniú ar siúl ar líne ag an gComhairle Ealaíon chun forléargas a thabhairt ar na deiseanna maoinithe atá ar fáil d’ealaíontóirí sorcais, ealaíontóirí seónna agus ealaíontóirí sráide in 2021. Is iad Davide Terlingo, an Ceann Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna, Adam O’Keeffe, an Comhairleoir Sorcais, Sráidealaíon & Seónna agus ball den fhoireann a bheidh i mbun an chlinic.Léigh a thuilleadh >>
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh

Leis an straitéis deich mbliana de chuid na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, tá an Chomhairle tiomanta a dícheall a dhéanamh chun forbairt na nEalaíon a threorú in Éirinn. Faoi thionchar phríomhchuspóirí bheartas amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon, agus tar éis próiseas comhairliúcháin agus forbartha, tá ríméad ar an gComhairle a fhógairt go bhfuil scéim phíolótach a mhairfidh dhá bhliain á seoladh aici, scéim a bhfuil sé mar aidhm aici tacú le hamharclannóirí neamhspleácha ag gach céim dá ngairm bheatha.Léigh a thuilleadh >>
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm

Thug an Chomhairle Ealaíon roinnt scéimeanna maoinithe agus tionscnamh isteach le bliain anuas agus é mar aidhm tacú leis na healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon i rith na paindéime Covid-19. Tá roinnt dóibh siúd ar fáil d'fhéilte chun tacú lena bhforbairt acmhainne, a bhforbairt ghairmiúil agus a gcuid oibre le healaíontóirí.Léigh a thuilleadh >>
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn

Tá sonraí maidir le sraith nua ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge (WHAT) a bhfuil sé mar aidhme aige tacú le folláine cleachtóirí gairmiúla na n-ealaíon in Éirinn, go háirithe mar a bhaineann sé le paindéim reatha Covid-19.  Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? (Surviving or Thriving?) atá mar theideal ar an tsraith seo de phainéil plé, ceardlanna agus podchraoltaí atá oscailte d’aon duine atá ag obair i réimse na n-ealaíon in Éirinn. Beidh an tsraith ar fáil saor in aisce agus é mar aidhm aige cur le cumas teacht aniar, le muinín agus le cónascadh in earnáil na n-ealaíon. Léigh a thuilleadh >>
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr

Cruinniú Mullaigh Ealaíon agus Cultúir is ea From Access to Inclusion a bhailíonn na ceannairí agus na habhcóidí is mó a thabharfaidh ábhar machnaimh uathu ó gach cearn den domhan. Is deis uathúil é an cruinniú mullaigh idirnáisiúnta dinimiciúil seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun eispéiris inrochtana agus chuimsitheacha a chruthú.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht

Is babhta forbartha amháin a bheidh sa spriocdháta den 15 Aibreán 2021 don Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta. Ní bheidh ach Snáithe 1 (Forbairt Dráma) agus Snáithe 2 (Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht) san áireamh sa bhabhta seo.  Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021

Is é Déardaoin, an 29 Aibreán 2021, ag 5.30pm, an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon.

 

Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 30 Márta 2021 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Ensembles na nÓg 2021

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin an 15 Aibreán 2021 ag 5:30 i.n. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go gníomhach le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim. D’fhonn tacú le ensembles na n-óg cur isteach ar Scéim Ensembles na nÓg, tionólfaimid seimineár gréasáin Dé Luain, an 15 Márta.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile

Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha an chéad chlár tacaíochta 24/7 ag Éirinn (an 32 contae agus na hÉireannaigh thar lear) don tsláinte meabhrach agus folláine oscailte anois d'Earnáil Chruthaitheach iomlán na hÉireann agus beidh a dtríú Seisiún Teacht le Chéile ar siúl ar an 15ú MártaTosaíonn an seisiún ar 7i.n. agus is féidir leat clárú anseo
https://zoom.us/meeting/register/tJYrfuCgrjkpE9NKCXz-J-xyjs5QMJ8D183cLéigh a thuilleadh >>
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON

Thosaigh Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann tionscnamh Speak Up & Call It Out tar éis na n-imeachtaí agus nochtadh an eolais in 2017/2018 maidir le mí-úsáid cumhachta san earnáil drámaíochta, agus ag teacht le glaoch domhanda ar ghníomh. Tacaíonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán leis an tionscnamh.Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021

Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh le scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta le haghaidh iarratas 17:30, Déardaoin, an 6 Bealtaine 2021.  Léigh a thuilleadh >>