The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon “Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua
Scoil Samhraidh Ealaíontóir sa Phobal 2022 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach
Cónaitheacht an Ealaíontóra sa Phobal le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim
Clár Bealtaine In the Open / Faoin Spéir
Bailíonn baill nua Aosdána le chéile ag an gComhairle Ealaíon
Seoladh Céim 4 Chlár RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais Spriocdháta Babhta 1 2022
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 23 Meitheamh 2022
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023: Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
GAIRMEACHA OSCAILTE -- RESONATE: Cónaitheachtaí Ealaíontóirí Music Network
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 oscailte d’iarratais
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’ionaid Ógtheagmhála faoi conas iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022
Seachtain na Scoileanna Ildánacha 9 -13 Bealtaine, 2022 – Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo!
Comhairleoir Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Aeráid agus Cultúr_Béim ar Ghlas
Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé Luain, 23 Bealtaine.

 

.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon “Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon seoladh an “Bheartais Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua a fhógairt. Leis an mbeartas seo, tugann an Chomhairle Ealaíon aitheantas don ról tábhachtach maidir le cleachtas agus caidreamh idirnáisiúnta i bhforbairt na n-ealaíon in Éirinn. Moltar sa cháipéis creatlach straitéiseach ceithre bliana chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a thugann faoi dheiseanna thar teorainneacha náisiúnta.Léigh a thuilleadh >>
Scoil Samhraidh Ealaíontóir sa Phobal 2022 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach

Tá áthas ar Create agus Counterpoints Arts an cúigiú Scoil Samhraidh Scéim an Ealaíontóra sa Phobal maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach a fhógairt. Tá Scéim an Ealaíontóra sa Phobal faoi bhainistiú Create thar ceann na Comhairle Ealaíon.Léigh a thuilleadh >>
Cónaitheacht an Ealaíontóra sa Phobal le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus Create cónaitheacht atá ar na bacáin a fhógairt i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim, le haghaidh ealaíontóir comhoibríoch gafa go sóisialta a bhfuil cúlra mionlaigh eitnigh acu, agus a bhfuil taithí phearsanta díláithrithe agus/nó stair idirghlúine imirce acu. Léigh a thuilleadh >>
Clár Bealtaine In the Open / Faoin Spéir

Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open | Faoin Spéir. Mar chuid den chlár, leanfar de bheith ag cur réimse d’imeachtaí ealaíon éagsúil amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. I mí na Bealtaine, athróidh Cluain Meala ina gailearaí faoin aer. Beidh múrphictiúir agus suiteáin ealaíne 2T ar taispeáint. I Lú is féidir leat dul ar thóraíocht taisce thodhchaíoch, ó Leithinis Chuaille go dtí Baile Trá cois farraige, agus cuairt a thabhairt de shiúl ar bhailte Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha.Léigh a thuilleadh >>
Bailíonn baill nua Aosdána le chéile ag an gComhairle Ealaíon

Bhailigh baill nua Aosdána Rachel Joynt, Diana Copperwhite, Anne Enright, Amanda Coogan agus Linda Buckley le chéile Dé Céadaoin, 30 Márta, ag an gComhairle Ealaíon.Léigh a thuilleadh >>
Seoladh Céim 4 Chlár RAISE

Tá ríméad orm a fhógairt go bhfuil cead tugtha againn do Chéim 4 Chlár RAISE, clár suaitheanta na Comhairle Ealaíon atá dírithe ar fhás infheistíocht phríobháideach na n-ealaíon in Éirinn.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais Spriocdháta Babhta 1 2022

Tá Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais na Comhairle Ealaíon, arna bhainistiú ag Arts & Disability Ireland, deartha chun tacú le healaíontóirí le míchumais le bheith uaillmhianach, lena gcleachtas a fhorbairt agus chun nascadh le heagraíochtaí ealaíon agus le gairmithe ealaíon in Éirinn. Dúnfar Babhta 1 Dé Luain 16 Bealtaine ag 4 i.n.Léigh a thuilleadh >>
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht, 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022.  Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar an 10 Bealtaine 2022.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 23 Meitheamh 2022

Is é spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon é Déardaoin, 23 Meitheamh 2022 ag 5.30pm

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 24 Bealtaine 2022 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt 12 Aibreán 2022 ar aghaidh.

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023: Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir 01 Eanáir agus 30 Meitheamh 2023.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 2

Spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 23 Meitheamh 2022

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar an Máirt, 24 Bealtaine 2022.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
GAIRMEACHA OSCAILTE -- RESONATE: Cónaitheachtaí Ealaíontóirí Music Network

Tugtar cuireadh do cheoltóirí proifisiúnta a chuireann réimse seánraí i láthair iarratas a chur isteach ar chlár ealaíontóir cónaithe RESONATE de chuid Music Network, i gcomhpháirt le glór, Ionad Cultúrtha, an tÁras Náisiúnta Ceoldrámaíochta, Ionad Ealaíon Triskel, The Dock agus Ionad Cultúrtha Réigiúnach. Spriocdháta: Déardaoin 12 Bealtaine, 2:00pm Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 oscailte d’iarratais

Cuireann Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 fáilte roimh iarratais ó scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála ar fud na tíre ar mhaith leo bheith páirteach sa chlár i bhfómhar 2022. Foilsítear treoirlínte na n-iarratas anseo, agus is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ná 17:30 Déardaoin 2 Meitheamh 2022.Léigh a thuilleadh >>
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’ionaid Ógtheagmhála faoi conas iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022

Beidh clinicí faisnéise ar líne á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon i mí na Bealtaine faoi chlár na Scoileanna Ildánacha agus conas iarratas a dhéanamh i gcaitheamh 2022.   Reáchtálfar na clinicí d’ionadaithe Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, Scoileanna Speisialta agus Ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo a bheith rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha/Creative Schools i gcaitheamh na mblianta acadúla 2022/2023 agus 2023/2024.Léigh a thuilleadh >>
Seachtain na Scoileanna Ildánacha 9 -13 Bealtaine, 2022 – Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo!

Tarlóidh Seachtain Cheiliúrtha na Scoileanna Ildánacha na bliana seo 9 - 13 Bealtaine agus díreofar ar cad is cruthaitheacht ann duit.Léigh a thuilleadh >>
Comhairleoir Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha

Is mian leis an gComhairle Ealaíon conradh a dhéanamh le haghaidh seirbhísí Comhairleora Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha.Léigh a thuilleadh >>
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha

Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhlaigh Chruthaitheacha i gcomhair cohóirt de scoileanna i dTimpeallachtaí Malartacha agus Comhlaigh Chruthaitheacha Múinteora le haghaidh Scoileanna Ildánacha go luath. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíonsna seachtainí amach romhainn.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Aeráid agus Cultúr_Béim ar Ghlas

Tar isteach linn Dé Céadaoin, 25 Bealtaine dár seimineár gréasáin Aeráid agus Cultúr chun fáil amach conas is féidir leis an earnáil chultúrtha chruthaitheach cur le téarnamh na hEorpa agus le todhchaí níos glaise, níos inbhuanaithe agus níos cuimsithí.Léigh a thuilleadh >>


Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir

Nach bhfuil sé go hiontach go bhfuil laethanta níos teo agus níos faide buailte linn!  Tar éis dúinn aghaidh a thabhairt ar bhreis is dhá bhliain dheacra, dealraíonn sé go bhfuil muid ag teannadh le leibhéal gníomhaíochta rud beag normálta i ngach cuid den saol.  Gan neamhaird a thabhairt ar na dúshláin atá romhainn fós – d’fhorbair lucht féachana nósanna le linn thréimhse na paindéime a bhfuil aird de dhíth orthu chun biseach iomlán a dhéanamh. 

Ó bhí an nuachtlitir dheireanach ann bhí fógra againn don scéim phíolótach Ioncaim Bhunúsaigh d’Ealaíontóirí – beidh iarmhairtí forleathana ag an scéim nuálach seo maidir le todhchaí na n-ealaíon in Éirinn.   Is rud ar leith é go bhfuil tíortha amhail an Astráil, Ceanada agus an Ísiltír ag breathnú ar Éirinn mar cheannródaí ó thaobh tacaíochta do na healaíona de.  Ar feadh an oiread sin blianta, bhreathnaigh muid féin go héadmhar a gcuid múnlaí maoinithe agus tacaíochta.  Bímis ag súil leis go mbeidh tionchar dearfach ag an tionscnamh nua seo le haghaidh na glúnta ealaíontóirí agus lucht féachana a thiocfaidh inár ndiaidh. 

Faoin am seo, is dócha go mbeidh scéala léite ag cuid mhór againn maidir le gearrliostaí Ghradaim Amharclannaíochta The Irish Times.  Ar shlí éigin, agus Covid ag dul ar aghaidh sa chúlra, bhí 180 seó le feiceáil agus labhair painéal na moltóirí amach agus iad ag cur in iúl a gcuid measa d’acmhainneacht agus cur chuige cruthaitheach na hearnála.  Tá sé seo le feiceáil thar gach foirm ealaíne agus is deas an rud é i gcónaí a bheith ag machnamh ar a iontaí is a fhreagair réimse iomlán na n-ealaíon ar an bpaindéim. 

Tá sonraí earcaíochta le haghaidh saineolaí ghuth na hóige mar chuid den nuachtlitir seo, ról a bheidh thar a bheith tábhachtach chun cuidiú linn polasaithe do leanaí agus do dhaoine óga a chruthú.  Le linn cuirte inspioráidí le gairid chuig Stanhope St Primary School, casadh roinnt ball de chomhairle Scoileanna Ildánacha orainn – bhí sé go deas spreagúil na daoine óga seo a chloisteáil agus iad ag caint faoina n-uaillmhianata dá scoil iontach.  Ní raibh amhras dá laghad orm go raibh muid ag bualadh le ceannairí na todhchaí.  Beidh na daltaí sin i measc na céadta rannpháirtithe le linn sheachtain Scoileanna Ildánacha.  Is é téama na bliana seo ná Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo! agus tá súil agam go dtiocfaidh tú isteach linn an tseachtain seo chun machnaimh a dhéanamh maidir le cá bhfuil beocht na cruthaitheachta duitse. 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir