San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus ar TG4, i gcomhar le hIonad Scannán na Gaillimhe, seoladh ‘ilDÁNA’ a fhógairt.

 

Dearadh ‘ilDÁNA’ chun tacú le scannáin faisnéise chruthaitheacha shuaitheanta ar na healaíona i nGaeilge a léiriú. Tabharfaidh ‘ilDÁNA’ deis do dhéantóirí scannán saothair uaillmhianacha ar leith a dhéanamh chun sceideal clár príomh-ama TG4 a shaibhriú agus tionchar náisiúnta a imirt ar lucht féachana.

 

“I ndiaidh liosta iontach de léiriúcháin a bhain gradaim amach a maoiníodh i rith ár gcomhoibrithe scór bliain leis an scéim Splanc!, cuireann TG4 fáilte roimh an tionscnamh nua seo a chinnteoidh go leanfar de chláir faisnéise shuaitheanta a dhéanamh faoi na healaíona i bpríomhsceideal clár TG4,” arsa Proinsias Ní Ghráinne, Eagarthóir Coimisiúnaithe, TG4.

 

Caithfidh scannáin arna gcoimisiúnú le haghaidh ‘ilDÁNA’ lena n-ábhar ealaíon ar bhealach cruthaitheach cinnte. Cuirfear gach disciplín ealaíonta san áireamh. Tugtar tús áite d’ábhair chomhaimseartha ach d’fhéadfaí léiriú comhaimseartha ar shaothair stairiúla a chur san áireamh freisin. Cuirfear buiséad suas le €80,000 an ceann ar fáil le haghaidh dhá scannán sa chéad séasúr den scéim. Seolfar an dá cheann le léiriú tiomnaithe sa phictiúrlann agus beidh fuinneog téatair ann sula gcraolfar é os comhair lucht féachana i rith sceideal príomh-ama TG4 in earrach na bliana 2018.

 

Dúirt Fionnuala Sweeney, an Ceann Scannán sa Chomhairle Ealaíon “Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon tógáil ar a comhpháirtíocht fhada le TG4 le seoladh ilDÁNA. Cuirfidh an scéim spleodrach seo, lena fuinneog téatair insuite agus craoladh tiomnaithe príomh-ama ar TG4, ar chumas déantóirí scannán saothair scannán dhána agus uaillmhianacha maidir leis na healaíona a dhéanamh do lucht féachana na hÉireann.”

 

Is é Ionad Scannán na Gaillimhe a riarfaidh coimisiúnú scannáin ‘ilDÁNA’ agus beidh feidhm ag ‘Téarmaí Trádála’ TG4. Roghnóidh ionadaithe as TG4, an Chomhairle Ealaíon agus Ionad Scannán na Gaillimhe na tionscadail le haghaidh ‘ilDÁNA’.

 

“Tá áthas mór ar Ionad Scannán na Gaillimhe a bheith rannpháirteach i scéim nua a bhfuil buiséad an-fhlaithiúil aici agus a thabharfaidh deis tá súil againn do lucht déanta scannán rioscaí cruthaitheacha a thógáil agus rud éigin dána agus bríomhar a dhéanamh le haghaidh na pictiúrlainne agus na teilifíse araon,” a dúirt Declan Gibbons, Ionad Scannán na Gaillimhe.

 

Cliceáil anseo chun sonraí iarratais a fháil.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver