San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta

Fógraíodh deis nua iontach do thionscadail a bhaineann leis na healaíona nuair a seoladh céad Dámhachtainí an Chrannchuir Náisiúnta um Dhea-Chúiseanna.

 

Tá na dámhachtainí – a bhfuil ciste duaiseanna €95,000 ar an iomlán ag gabháil leo – dírithe ar cheiliúradh a dhéanamh ar an obair inspioráideach atá á déanamh i bpobail ar fud na hÉireann a bhuí do mhaoiniú Dea-Chúiseanna an Chrannchuir Náisiúnta.

 

Is féidir le haon eagraíocht ealaíon a fuair maoiniú tríd an gComhairle Ealaíon sna blianta 2014, 2015 agus 2016 iarratas a dhéanamh, agus beidh Craobhchomórtas Contae agus Réigiúnach ar siúl idir mí Iúil agus Meán Fómhair, agus ag an deireadh beidh Dinnéar Mór na nGradam sa Clayton (Burlington) Hotel i mBaile Átha Cliath ar an Satharn 3 Samhain.

 

Tá sé chatagóir Dámhachtainí ann lena n-áirítear Na hEalaíona. Ní dhéanfar moltóireacht ar an tsuim a fhaightear i maoiniú Dea-Chúiseanna ach ar an tionchar a bhí ag an maoiniú sin ar phobal áitiúil, ar ghrúpa nó ar úsáideoirí seirbhíse.  Gheobhaidh an tionscadal buacach foriomlán suas le €35,000 le cur i dtreo a gcuid oibre, agus gheobhaidh buaiteoirí catagóirí €10,000.

 

Tá an próiseas a bhaineann le hiarratas a dhéanamh an-simplí go deo.

 

Tá na sonraí ar www.lottery.ie/goodcausesawards