San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach

Tá Music Network (MN) agus Taisce Cheol Dúchais Éireann (ITMA) ag tabhairt deis d’ealaíontóir fuaime nó d’amharc-ealaíontóir proifisiúnta le saothar suiteála a bhfuil na foinn chláirsí stairiúla a bhailigh Edward Bunting sa bhliain 1792 mar spreagadh dó.

Iarrtar ar ealaíontóirí tograí ina léirítear a bhfreagra cruthaitheach ar raon ábhar ilmheán digiteach a bhaineann leis an mbailiúchán atá i seilbh MN, ITMA, agus Bailiúcháin & Cartlanna Speisialta, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste a chur isteach. Is éard atá sna hábhair foinsí foilsithe agus lámhscríbhinní ón 18ú haois, agus taibhithe clos-amhairc stiúideo chláirsí ón 21ú haois a digitíodh.

Is deis uathúil é seo don iarratasóir rathúil chun saothar nua a chruthú agus a chur in iúl trí ábhar cartlainne a iniúchadh, a fhiosrú agus a athúsáid ar bhealach cruthaitheach, agus an bailiúchán luachmhar seo a chur faoi bhráid an phobail i gcoitinne.