San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €212, 000
Fógra maidir leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, 2018, Babhta 2 (Iúil go Nollaig)
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Count: what the figures say about being a female Irish writer today
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 31 Lúnasa 2017
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte - Clinicí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2017
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon
Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018
Fógraíonn TG4 agus An Chomhairle Ealaíon i gcomhar le Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe séasúr nua do ILDÁNA.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte - Clinicí

Is é an spriocdháta le haghaidh na scéime Déardaoin, an 26 Deireadh Fómhair 2017 ag 5.30 p.m. le haghaidh féilte a bheidh ar siúl in 2018.

 

Is féidir Treoirlínte agus foirmeacha Iarratais a íoslódáil trí sheirbhísí ar líne ón 26 Meán Fómhair 2017.

Tairgfear Clinicí Faisnéise ag sé shuíomh ar fud na tíre ar na dátaí seo a leanas:

  • 21 Lúnasa                    2.00 – 4.00 p.m.   Comhairle Contae agus Comhairle Cathrach Phort Láirge
  • 29 Lúnasa                    2.00 – 4.00 p.m.    Ionad Ealaíon Triskel, Corcaigh
  • 6   Meán Fómhair        2.00 – 4.00 p.m.     Ionad (le deimhniú), Gaillimh
  • 15 Meán Fómhair        2.00 – 4.00 p.m.     Ionad (le deimhniú), Baile Átha Cliath
  • 26  Meán Fómhair       2.00 – 4.00 p.m.     Ionad (le deimhniú), Luimneach
  • 3    Deireadh Fómhair  2.00 – 4.00 p.m.     The Model, Sligeach


Tá na clinicí dírithe ar eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar Scéim Infheistíochta na bhFéilte le haghaidh 2018. Gabhfaimid tríd an bhfoirm iarratais agus na treoirlínte leat agus beimid ag soláthar deiseanna líonraithe le haghaidh féilte a bheidh i láthair i ndiaidh gach clinic.

Tabhair faoi deara nach mbeidh ach babhta amháin maoinithe don scéim seo le haghaidh féilte a bheidh ar siúl in 2018.  Tuartar go dtabharfar maoiniú débhliantúil ar ais an bhliain seo chugainn d’fhéilte a bheidh ar siúl in 2019.

 

Más mian leat freastal ar an gclinic go pearsanta, cláraigh ag na naisc thíos le do thoil faoi Dé Luain, an 14 Lúnasa 2017:

 

-   Port Láirge

-   Corcaigh

-   Gaillimh

-   Baile Átha Cliath

-   Luimneach

-   Sligeach

Tabhair ar aird, le do thoil, d’fhonn réimse maith tíreolaíochta agus foirmeacha ealaíne a bhaint amach, go leithdháilfear áiteanna i measc na ndaoine sin a léirigh spéis ann.

 

**Tabhair ar aird, le do thoil, nach féidir le hiarrthóirí ar Scéim Infheistíochta na bhFéilte iarratas a dhéanamh ar Mhaoiniú Straitéiseach.**