San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Choimisiún Pobalghníomhach
Stiúrthóir á lorg ag Eva International
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Gairmeacha atá ag teacht aníos ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
An scéal is déanaí ar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa reifreann i ndiaidh imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach de chuid na hEorpa Cruthaithí
Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair
Deiseanna maoiniúcháin eile an AE
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon

Spriocdhátaí 2017


Babhta 1 - Dé Luain, an 27 Márta; Babhta 2 - Dé Luain, an 26 Meitheamh


Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil chun go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite agus/nó suime in ann oibriú le chéile ar thionscadail. Tá an scéim á bainistiú ag Create.


Ní mór d’iarrthóirí a bheith ag obair mar ealaíontóirí i gceann ar bith de na foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcas, sráidealaíon agus seónna, damhsa/rince, scannán, litríocht (i nGaeilge nó i mBéarla), ceol, ceoldrámaíocht, téatar, na hamharcealaíona agus ealaíona traidisiúnta. Is féidir na tionscadail a reáchtáil i réimse leathan comhthéacsanna sóisialta agus pobail, e.g. na healaíona agus an tsláinte; na healaíona agus an éagsúlacht chultúrtha; na healaíona agus daoine scothaosta; chomh maith le pobail suime (amhail slatiascairí, comhshaolaithe, siúlóirí nó imreoirí cluiche fichille.)
 
Is é aidhm na scéime comhoibriú bríoch a spreagadh idir pobail áite agus/nó spéise agus ealaíontóirí. Tá sé riachtanach go mbeadh comhphlé idir an t-ealaíontóir agus an grúpa pobail, sa chaoi is go mbeidh an dá dhream páirteach sa chinneadh maidir leis an gcineál tionscadail a bheidh i gceist. Ba cheart gach céim den phróiseas agus den saothar ealaíne a bheith faoin ngrúpa. Is iomaí toradh a d’fhéadfadh a bheith ar chur i bhfeidhm an tionscadail.


Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim féach suíomh gréasáin Create.


www.create-ireland.ie
  nó seol ríomhphost chuig Katherine Atkinson, Forbairt Ghairmiúil, support@create-ireland.ie

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver