Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon https://artscouncil.newsweaver.ie/d/ en-us 10 Beal 2022 12:03:55 ACÉ 10 Beal 2022 12:03:55 ACÉ https://artscouncil.newsweaver.ie/d/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir https://artscouncil.newsweaver.ie/d/11mx5sau4mf?lang=ga?rss=true Nach bhfuil sé go hiontach go bhfuil laethanta níos teo agus níos faide buailte linn! Tar éis dúinn aghaidh a thabhairt ar bhreis is dhá bhliain dheacra, dealraíonn sé go bhfuil muid ag teannadh le leibhéal gníomhaíochta rud beag normálta i ngach cuid den saol. Gan neamhaird a thabhairt ar na dúshláin atá romhainn fós – d’fhorbair lucht féachana nósanna le linn thréimhse na paindéime a bhfuil aird de dhíth orthu chun biseach iomlán a dhéanamh. Ó bhí an nuachtlitir dheireanach ann bhí fógra againn don scéim phíolótach Ioncaim Bhunúsaigh d’Ealaíontóirí – beidh iarmhairtí forleathana ag an scéim nuálach seo maidir le todhchaí na n-ealaíon in Éirinn. Is rud ar leith é go bhfuil tíortha amhail an Astráil, Ceanada agus an Ísiltír ag breathnú ar Éirinn mar cheannródaí ó thaobh tacaíochta do na healaíona de. Ar feadh an oiread sin blianta, bhreathnaigh muid féin go héadmhar a gcuid múnlaí maoinithe agus tacaíochta. Bímis ag súil leis go mbeidh tionchar dearfach ag an tionscnamh nua seo le haghaidh na glúnta ealaíontóirí agus lucht féachana a thiocfaidh inár ndiaidh. Faoin am seo, is dócha go mbeidh scéala léite ag cuid mhór againn maidir le gearrliostaí Ghradaim Amharclannaíochta The Irish Times. Ar shlí éigin, agus Covid ag dul ar aghaidh sa chúlra, bhí 180 seó le feiceáil agus labhair painéal na moltóirí amach agus iad ag cur in iúl a gcuid measa d’acmhainneacht agus cur chuige cruthaitheach na hearnála. Tá sé seo le feiceáil thar gach foirm ealaíne agus is deas an rud é i gcónaí a bheith ag machnamh ar a iontaí is a fhreagair réimse iomlán na n-ealaíon ar an bpaindéim. Tá sonraí earcaíochta le haghaidh saineolaí ghuth na hóige mar chuid den nuachtlitir seo, ról a bheidh thar a bheith tábhachtach chun cuidiú linn polasaithe do leanaí agus do dhaoine óga a chruthú. Le linn cuirte inspioráidí le gairid chuig Stanhope St Primary School, casadh roinnt ball de chomhairle Scoileanna Ildánacha orainn – bhí sé go deas spreagúil na daoine óga seo a chloisteáil agus iad ag caint faoina n-uaillmhianata dá scoil iontach. Ní raibh amhras dá laghad orm go raibh muid ag bualadh le ceannairí na todhchaí. Beidh na daltaí sin i measc na céadta rannpháirtithe le linn sheachtain Scoileanna Ildánacha. Is é téama na bliana seo ná Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo! agus tá súil agam go dtiocfaidh tú isteach linn an tseachtain seo chun machnaimh a dhéanamh maidir le cá bhfuil beocht na cruthaitheachta duitse. Maureen Kennelly Stiúrthóir 10 Beal 2022 12:00:00 ACÉ ceb2109e7485cdf0d278203275ad57e3 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Nach bhfuil sé go hiontach go bhfuil laethanta níos teo agus níos faide buailte linn!  Tar éis dúinn aghaidh a thabhairt ar bhreis is dhá bhliain dheacra, dealraíonn sé go bhfuil muid ag teannadh le leibhéal gníomhaíochta rud beag normálta i ngach cuid den saol.  Gan neamhaird a thabhairt ar na dúshláin atá romhainn fós – d’fhorbair lucht féachana nósanna le linn thréimhse na paindéime a bhfuil aird de dhíth orthu chun biseach iomlán a dhéanamh. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó bhí an nuachtlitir dheireanach ann bhí fógra againn don scéim phíolótach Ioncaim Bhunúsaigh d’Ealaíontóirí – beidh iarmhairtí forleathana ag an scéim nuálach seo maidir le todhchaí na n-ealaíon in Éirinn.   Is rud ar leith é go bhfuil tíortha amhail an Astráil, Ceanada agus an Ísiltír ag breathnú ar Éirinn mar cheannródaí ó thaobh tacaíochta do na healaíona de.  Ar feadh an oiread sin blianta, bhreathnaigh muid féin go héadmhar a gcuid múnlaí maoinithe agus tacaíochta.  Bímis ag súil leis go mbeidh tionchar dearfach ag an tionscnamh nua seo le haghaidh na glúnta ealaíontóirí agus lucht féachana a thiocfaidh inár ndiaidh. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Faoin am seo, is dócha go mbeidh scéala léite ag cuid mhór againn maidir le gearrliostaí Ghradaim Amharclannaíochta The Irish Times.  Ar shlí éigin, agus Covid ag dul ar aghaidh sa chúlra, bhí 180 seó le feiceáil agus labhair painéal na moltóirí amach agus iad ag cur in iúl a gcuid measa d’acmhainneacht agus cur chuige cruthaitheach na hearnála.  Tá sé seo le feiceáil thar gach foirm ealaíne agus is deas an rud é i gcónaí a bheith ag machnamh ar a iontaí is a fhreagair réimse iomlán na n-ealaíon ar an bpaindéim. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sonraí earcaíochta le haghaidh saineolaí ghuth na hóige mar chuid den nuachtlitir seo, ról a bheidh thar a bheith tábhachtach chun cuidiú linn polasaithe do leanaí agus do dhaoine óga a chruthú.  Le linn cuirte inspioráidí le gairid chuig Stanhope St Primary School, casadh roinnt ball de chomhairle Scoileanna Ildánacha orainn – bhí sé go deas spreagúil na daoine óga seo a chloisteáil agus iad ag caint faoina n-uaillmhianata dá scoil iontach.  Ní raibh amhras dá laghad orm go raibh muid ag bualadh le ceannairí na todhchaí.  Beidh na daltaí sin i measc na céadta rannpháirtithe le linn sheachtain Scoileanna Ildánacha.  Is é téama na bliana seo ná <em>Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo!</em> agus tá súil agam go dtiocfaidh tú isteach linn an tseachtain seo chun machnaimh a dhéanamh maidir le cá bhfuil beocht na cruthaitheachta duitse. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><img src="https://artscouncil.newsweaver.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Maureen Kennelly</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Stiúrthóir</span></p> Seolann an Chomhairle Ealaíon “Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1wbdce94trq?lang=ga?rss=true Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon seoladh an “Bheartais Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua a fhógairt. Leis an mbeartas seo, tugann an Chomhairle Ealaíon aitheantas don ról tábhachtach maidir le cleachtas agus caidreamh idirnáisiúnta i bhforbairt na n-ealaíon in Éirinn. Moltar sa cháipéis creatlach straitéiseach ceithre bliana chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a thugann faoi dheiseanna thar teorainneacha náisiúnta. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ f7b4e4ba99dd8a9002012a8fdbfb8627 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 7.15pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333;">Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon seoladh an “Bheartais Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua a fhógairt. Leis an mbeartas seo, tugann an Chomhairle Ealaíon aitheantas don ról tábhachtach maidir le cleachtas agus caidreamh idirnáisiúnta i bhforbairt na n-ealaíon in Éirinn. Moltar sa cháipéis creatlach straitéiseach ceithre bliana chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a thugann faoi dheiseanna thar teorainneacha náisiúnta. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.15pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Go praiticiúil, bíonn de rún ag an gcreat Bheartas Ealaíon Idirnáisiúnta ailíniú tacaíochtaí níos éifeachtaí a chur ar fáil dírithe ar chomhtháthú na ngníomhaíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a sholáthraítear ag ealaíontóirí agus eagraíochtaí lonnaithe in Éirinn. Aithníonn an beartas seo an fhírinne atá ann do roinnt mhaith ealaíontóirí, gur minic a bhíonn an obair a dhéanann siad i gcomhthéacs áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta mar pháirt d'éiceachóras aonair agus ina cuid dhílis de chleachtas gairmiúil inbhuanaithe.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir teacht ar an mBeartas Ealaíon Idirnáisiúnta <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/hnofitv18zc/external">anseo</a></span></p> Scoil Samhraidh Ealaíontóir sa Phobal 2022 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach https://artscouncil.newsweaver.ie/d/2ae2p0x62yv?lang=ga?rss=true Tá áthas ar Create agus Counterpoints Arts an cúigiú Scoil Samhraidh Scéim an Ealaíontóra sa Phobal maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach a fhógairt. Tá Scéim an Ealaíontóra sa Phobal faoi bhainistiú Create thar ceann na Comhairle Ealaíon. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ a6fa5cc99848627a54c38f870c6c3bf6 Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #151515;"><span style="font-size: 12px;">Tá áthas ar <em>Create </em>agus<em> Counterpoints Arts</em> an cúigiú Scoil Samhraidh Scéim an Ealaíontóra sa Phobal maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach a fhógairt. Tá Scéim an Ealaíontóra sa Phobal faoi bhainistiú <em>Create</em> thar ceann na Comhairle Ealaíon.</span> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #151515;">Tá áthas ar <em>Create </em>agus<em> Counterpoints Arts</em> an cúigiú Scoil Samhraidh Scéim an Ealaíontóra sa Phobal maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach a fhógairt. Tá Scéim an Ealaíontóra sa Phobal faoi bhainistiú <em>Create</em> thar ceann na Comhairle Ealaíon. Beidh an scoil samhraidh idirdhisciplíneach ó thaobh curaclaim agus comhdhéanamh rannpháirtithe, láithreoirí agus éascaitheoirí de i bhfoirm chónaitheachta a chumasaíonn cur chuige comhoibríoch ‘smaoinigh agus déan', ag baint úsáid as ceardlanna cruthaitheacha, cás-staidéir chriticiúla agus chomparáideacha, meantóireacht duine le duine agus aoi-chainteoirí idirnáisiúnta lena n-áirítear coimeádaithe, lucht déanta beartas agus gníomhaithe.</span> <span style="color: #151515;">Beidh an Scoil ar siúl ar feadh cúig lá i mí Iúil, agus osclófar iarratais go luath i mí na Bealtaine.</span></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá níos mó le léamh faoin Scoil Samhraidh maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach ar <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/oyu4u4hr7jd/external">shuíomh gréasáin</a> <em>Create.</em></span></p> Cónaitheacht an Ealaíontóra sa Phobal le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim https://artscouncil.newsweaver.ie/d/kxyh0rp6144?lang=ga?rss=true Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus Create cónaitheacht atá ar na bacáin a fhógairt i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim, le haghaidh ealaíontóir comhoibríoch gafa go sóisialta a bhfuil cúlra mionlaigh eitnigh acu, agus a bhfuil taithí phearsanta díláithrithe agus/nó stair idirghlúine imirce acu. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 9abffceb3b40539e3752387a95aefe42 Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus <em>Create</em> cónaitheacht atá ar na bacáin a fhógairt i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim, le haghaidh ealaíontóir comhoibríoch gafa go sóisialta a bhfuil cúlra mionlaigh eitnigh acu, agus a bhfuil taithí phearsanta díláithrithe agus/nó stair idirghlúine imirce acu. </span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus <em>Create</em> cónaitheacht atá ar na bacáin a fhógairt i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim, le haghaidh ealaíontóir comhoibríoch gafa go sóisialta a bhfuil cúlra mionlaigh eitnigh acu, agus a bhfuil taithí phearsanta díláithrithe agus/nó stair idirghlúine imirce acu.  Maidir leis an gcónaitheacht seo, féadfaidh iarrthóirí iad féin a aithint mar Thaistealaí, Romach, dídeanaí, imirceach nó ar shlí eile trí thaithí phearsanta agus/nó cuimhní ón dara glúin. Ofráiltear an chónaitheacht mar chuid de Scéim an Ealaíontóra sa Phobal, scéim de chuid na Comhairle Ealaíon, arna bainistiú ag <em>Create.</em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tarlaíonn an chónaitheacht thar <span style="color: black;">Ionad Ealaíon na Gaillimhe </span>agus <span style="color: black;">Áiteanna Ildánacha, Tuaim araon, ag soláthar</span> deiseanna do thaighde, líonrú agus foghlaim, mar aon le comhairle choimeádaíochta bhreise ó <span style="color: black;">Ionad Ealaíon na Gaillimhe</span>. Tá <span style="color: black;">an </span>chónaitheacht <span style="color: black;">dírithe ar ealaíontóir proifisiúnta a bhfuil suim acu a gcleachtas ealaíon comhoibríoch/gafa go sóisialta a fhorbairt nó a dhaingniú. Beidh an chónaitheacht ar siúl thar cheithre seachtaine i mí Mheán Fómhair 2022.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Leanfar tuilleadh sonraí agus nós iarratais i mí na Bealtaine ar <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1lr9j9wl596/external">shuíomh gréasáin</a> <em>Create</em>.</span></p> Clár Bealtaine In the Open / Faoin Spéir https://artscouncil.newsweaver.ie/d/e2hbn0n3ibo?lang=ga?rss=true Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open | Faoin Spéir. Mar chuid den chlár, leanfar de bheith ag cur réimse d’imeachtaí ealaíon éagsúil amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. I mí na Bealtaine, athróidh Cluain Meala ina gailearaí faoin aer. Beidh múrphictiúir agus suiteáin ealaíne 2T ar taispeáint. I Lú is féidir leat dul ar thóraíocht taisce thodhchaíoch, ó Leithinis Chuaille go dtí Baile Trá cois farraige, agus cuairt a thabhairt de shiúl ar bhailte Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ e21f0e56a225b7ffff519ced1906b0a5 Nuacht na míosa seo <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea <strong>In the Open | Faoin Spéir. </strong>Mar chuid den chlár, leanfar de bheith ag cur réimse d’imeachtaí ealaíon éagsúil amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. I mí na Bealtaine, athróidh Cluain Meala ina gailearaí faoin aer. Beidh múrphictiúir agus suiteáin ealaíne 2T ar taispeáint. I Lú is féidir leat dul ar thóraíocht taisce thodhchaíoch, ó Leithinis Chuaille go dtí Baile Trá cois farraige, agus cuairt a thabhairt de shiúl ar bhailte Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea <strong>In the Open | Faoin Spéir. </strong>Mar chuid den chlár, leanfar de bheith ag cur réimse d’imeachtaí ealaíon éagsúil amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. I mí na Bealtaine, athróidh Cluain Meala ina gailearaí faoin aer. Beidh múrphictiúir agus suiteáin ealaíne 2T ar taispeáint. I Lú is féidir leat dul ar thóraíocht taisce thodhchaíoch, ó Leithinis Chuaille go dtí Baile Trá cois farraige, agus cuairt a thabhairt de shiúl ar bhailte Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u>Príomhthéacs</u></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><u>Tiobraid Árann</u></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">LAISTIGH/LASMUIGH (<em>INSIDE/OUT</em>)</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó 29 Aibreán go dtí 31 Bealtaine</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sé beartaithe ag an ngné seo de <em>Faoin Speir- In the Open Chluain Meala</em>, faoi stiúir STAC, baile Chluain Meala a dhéanamh ina ghailearaí faoin aer. Beidh ealaín múrphictiúir/sráide agus suiteáin ealaíne 2T ar scála mór ar fhoirgnimh agus ballaí ar fud an bhaile san áireamh mar chuid den tionscnamh. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cruthóidh an t-ealaíontóir Joe Caslin múrphictiúr sealadach nua a bheidh lárnach don taispeántas, i dteannta ‘Siúl go Bog’ (‘<em>Tread Softly</em>’) le Canvaz, a lonnaíodh an fómhar seo caite. Taispeánfar saothair ó sheachtar ealaíontóir áitiúil trínár nGairm Oscailte, agus iad ar mhórscála timpeall an bhaile, ag cur beochta sna sráideanna ó dheireadh Aibreán go deireadh Bealtaine.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ealaíontóir sráide Éireannach, múinteoir ealaíne agus gníomhaí is ea é Joe Caslin. Is fearr aithne air as a chuid líníochtaí pionsail déanta go hálainn, a léirítear mar phíosaí ealaíon sráide éachtacha. Téann a shaothar an-fháilteach i ngleic go díreach le ceisteanna sóisialta a bhaineann le hÉirinn na linne seo, ar scála dosheachanta.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><u>Inside | Out Gairmeacha Oscailte Ealaíontóirí Roghnaithe</u></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is ealaíontóir é Maurice Caplice a oibríonn leis an bPéintéireacht, Dealbhóireacht agus Fuaim, ag obair i gCluain Meala, Callainn agus Baile Átha Cliath. Oibríonn Caplice mar éascaitheoir ealaíontóra freisin, ag obair faoi láthair do ghrúpa Phobail D.A.V. Bhaile Átha Cliath agus do chomharghrúpa ealaíne K.C.A.T. Challainn.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is ealaíontóir Éireannach í, Emma Maher, as Durlas ó dhúchas, ag cur fúithi i nDún Éideann, Albain. Ar son tionscadail Laistigh | Lasmuigh (<em>Inside | Out</em>) cuimsíonn saothar Emma uiscedhathanna bláthacha agus lámha daonna a léiríonn dlúithe, caidrimh agus muintearas.  </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is grianghrafadóir de chuid na Polainne é Wojciech Ryzinski atá ag cur faoi i gCo. Thiobraid Árann, Éire.</span><br /><span style="font-size: 12px;">Bhí sé ina mhac léinn ag Ceardlann Eddie Adams 2015 agus ag an VII Máistir-rang2016/2017. Bíonn tionchar inspioráideach ar a gcuid saothair le fáil ó ghrianghrafadóireacht faisnéise clasaicí.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> Bunaíodh Stiúideo Nocht i gCluain Meala in 2018.  Is amharc-ealaíontóir é Philip Ryan as Tiobraid Árann, ag cur faoi i bPort Láirge, Éire. Bhunaigh sé Nocht, mar chleachtas ealaín chomhoibritheach in éineacht le Martin McGloin in 2018.  Bhain sé céim amach ó Scoil Ailtireachta Bhaile Átha Cliath, in 2013. Is Dearthóir agus Amharc-Ealaíontóir é Martin McGloin as Sligeach, Éire. Bhunaigh sé Nocht, mar chleachtas ealaín chomhoibritheach in éineacht le Philip Ryan in 2018.   Bhain sé céim amach ó Scoil Ailtireachta Bhaile Átha Cliath, in 2013 agus tá am caite aige ag obair i dtionscal na healaíne agus an dearaidh in Éirinn, san Ísiltír agus sa Ghearmáin. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">  Is ealaíontóir Francach-Éireannach í Marine Kearney atá ag cur fúithi i gCluain Meala, Éire.  Bhain sí céim san ardlíníocht bheo amach ó Choláiste Ealaíne is Deartha Crawford.   </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é PressPlay Repeat (PPR) an t-ainm bréige is fearr le Paul Sheehan, de bhunadh Chluain Meala é.  Ag tosú mar DJ, chuaigh sé chun cinn chuig íomhánna beo do chomhlachtaí amhail Reebok, HSBC agus Hed Kandi Records.  Cuireann an áit ina dtrasnaíonn íomhá agus fuaim ríméad air agus tá súil aige go dtabharfaidh Folach Bíog (<em>Hide and Seek</em>), a iniúchadh ar chúrsaí súgartha i gcaitheamh na n-aoiseanna, roinnt de do chuimhní geala féin duit.  </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Tuilleadh eolais ó: </strong><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/188ojhpq9j7/external"><strong>www.southtippartscentre.ie</strong></a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">TÓRAÍOCHT CHULTÚR LÚ (<em>LOUTH CULTURE QUEST</em>)</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Aibreán – Nollaig 2022 </span></p> <p style="text-align: justify; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">In 2050, tá scrios iomlán déanta ar ealaín agus ar chultúr mar atá aithne againn orthu de dheasca paindéimeanna leanúnacha, corraíl pholaitiúil agus athrú aeráide. Tá 20 saothar ealaíne i seilbh coimeádaí ealaíne ón todhchaí dhiostóipeach seo agus é á gcaomhnú timpeall Chontae Lú. Le cinntiú go dtiocfaidh ealaín agus cultúr slán, ní mór duit na leideanna a dhéanamh amach, teacht ar na saothair ealaíne agus féachaint ar a dtarlaíonn idir seo agus 2050, de réir mar a fhuasclaíonn tú an scéal taobh thiar de Thóraíocht Chultúr Lú (<em>Louth Culture Quest</em>).</span></p> <p style="text-align: justify; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Íoslódáil aip an Louth Culture Quest agus tabhair faoi thóraíocht thodhchaíoch taisce ag tabhairt turais ar Chontae Lú, ó Leithinis Chuaille go dtí Baile Trá cois farraige, agus tabhair cuairt de shiúl na gcos ar bhailte Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha. Le do ghléas móibíleach, agus coimeádaí ón todhchaí darb ainm Lugh mar stiúir agat (á thaibhiú ag Joe Rooney ó Father Ted), rachaidh tú ar aistear ama, ag tabhairt turas ar láithreáin oidhreachta Chontae Lú, ag féachaint ar shaothair nua-choimisiúnaithe ealaíne agus ag athrú chúrsa na staire. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ticéid: €5 an íoslódáil.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1wqmuh6wfm4/external"><strong>www.antain.ie</strong></a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuireann Ionad Ealaíon na Tána Tóraíocht Chultúr Lú (<em>Louth Culture Quest</em>) ar fáil. Tá cómhaoiniú á dhéanamh ar an tionscadal ag an gComhairle Ealaíon | In the Open / Faoin Spéir agus ag Comhairle Contae Lú</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/zyqefw04kpp/external">https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Lean <strong>#InTheOpenFaoinSpeir</strong> ar na meáin shóisialta chun na scéalta is déanaí a fháil. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Bailíonn baill nua Aosdána le chéile ag an gComhairle Ealaíon https://artscouncil.newsweaver.ie/d/15lqtwvwwfy?lang=ga?rss=true Bhailigh baill nua Aosdána Rachel Joynt, Diana Copperwhite, Anne Enright, Amanda Coogan agus Linda Buckley le chéile Dé Céadaoin, 30 Márta, ag an gComhairle Ealaíon. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 2d5286e2966a56385346cbf37647a745 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Bhailigh baill nua Aosdána </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;">Rachel Joynt, Diana Copperwhite, Anne Enright, Amanda Coogan agus Linda Buckley<span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;"> le chéile Dé Céadaoin, 30 Márta, ag an gComhairle Ealaíon. </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Bhailigh baill nua Aosdána a toghadh in 2021 le chéile Dé Céadaoin, 30 Márta ag an gComhairle Ealaíon le foghlaim níos mó faoin meitheal d’ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn agus cad is ballraíocht ann.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;">D’fhreastail Rachel Joynt (Amharc-ealaín), Diana Copperwhite (Amharc-ealaín), Anne Enright (Litríocht); Amanda Coogan (Amharc-ealaín) agus Linda Buckley (Ceol) ar an ócáid.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;">Bhí deis ag na baill bualadh le chéile chomh maith le baill na Comhairle Ealaíon. Chuir Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon Maureen Kennelly fáilte roimh na baill nua. D’éist na baill le cur i láthair faoi Aosdána a chlúdaigh Ballraíocht; an Tionól Ginearálta; Ainmniúcháin agus Toghcháin; Saoi; Toscaireacht; Cnuas agus Riarachán, chomh maith le bheith ag cloisteáil faoi Chur Chun Cinn agus Tionscadail. Tugann Aosdána, a bunaíodh in 1981, ómós d'ealaíontóirí ar chuir a saothar go suaithinseach leis na healaíona cruthaitheacha in Éirinn, agus cuidíonn sé le baill iomlán a ndúthrachta a chaitheamh lena gcleachtas ealaíne.</span></p> Seoladh Céim 4 Chlár RAISE https://artscouncil.newsweaver.ie/d/6plupwsgyp6?lang=ga?rss=true Tá ríméad orm a fhógairt go bhfuil cead tugtha againn do Chéim 4 Chlár RAISE, clár suaitheanta na Comhairle Ealaíon atá dírithe ar fhás infheistíocht phríobháideach na n-ealaíon in Éirinn. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 455477361b291f4079f2cc0f969256f4 Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá ríméad orm a fhógairt go bhfuil cead tugtha againn do Chéim 4 Chlár RAISE, clár suaitheanta na Comhairle Ealaíon atá dírithe ar fhás infheistíocht phríobháideach na n-ealaíon in Éirinn.</span> </span></p> <p style="line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Tá ríméad orm a fhógairt go bhfuil cead tugtha againn do Chéim 4 Chlár RAISE, clár suaitheanta na Comhairle Ealaíon atá dírithe ar fhás infheistíocht phríobháideach na n-ealaíon in Éirinn. Seoladh an clár RAISE ar dtús chun acmhainn tiomsaithe airgid na n-eagraíochtaí ealaíne roghnaithe a fhorbairt, trí bhíthin scileanna agus acmhainní a sholáthar chun tacaíocht a thabhairt múnla inbhuanaithe d’infheistíocht phríobháideach agus daonchairdeas a neadú isteach. Chomh maith lena béim a leanúint ar thacaíocht a thabhairt do 30 eagraíocht ealaíne faoina cohóirt Academy, Accelerate, Advance agus RAISE-UP, beidh béim ar leith ag Céim 4 RAISE ar thacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí a mbealach a dhéanamh trí thimpeallacht iar-Covid, buntáistí eispéiris na paindéime a choimeád agus aistriú a dhéanamh chuig múnla hibrideach rannpháirtíochta, agus cuidiú a thabhairt leanúint ar aghaidh le “Cultúr Bronnta” a chruthú don earnáil. Cuirfidh sé roinnt tionscnamh iontach nua san áireamh freisin. </span></p> <p style="line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Déanfaidh OKC, ár gcomhpháirtí soláthair, Céim 4 RAISE a sholáthar. Cuirfidh OKC tús le hearcú na 30 eagraíocht roghnaithe sna seachtainí amach romhainn. Tá muid ag tnúth le bheith ag comhoibriú leis na heagraíochtaí rathúla.</span></p> <p style="line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Martin O’Sullivan</span></p> <p style="line-height: normal; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Stiúrthóir Airgeadais agus Rúnaí na Cuideachta</span></p> Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais Spriocdháta Babhta 1 2022 https://artscouncil.newsweaver.ie/d/16j746qnham?lang=ga?rss=true Tá Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais na Comhairle Ealaíon, arna bhainistiú ag Arts & Disability Ireland, deartha chun tacú le healaíontóirí le míchumais le bheith uaillmhianach, lena gcleachtas a fhorbairt agus chun nascadh le heagraíochtaí ealaíon agus le gairmithe ealaíon in Éirinn. Dúnfar Babhta 1 Dé Luain 16 Bealtaine ag 4 i.n. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ c3f2a8a96afca20a53b1b9ef61063761 Deontais agus Dámhachtainí <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais na Comhairle Ealaíon, arna bhainistiú ag Arts & Disability Ireland, deartha chun tacú le healaíontóirí le míchumais le bheith uaillmhianach, lena gcleachtas a fhorbairt agus chun nascadh le heagraíochtaí ealaíon agus le gairmithe ealaíon in Éirinn. Dúnfar Babhta 1 <strong>Dé Luain 16 Bealtaine ag 4 i.n.</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais na Comhairle Ealaíon, arna bhainistiú ag Arts & Disability Ireland, deartha chun tacú le healaíontóirí le míchumais le bheith uaillmhianach, lena gcleachtas a fhorbairt agus chun nascadh le heagraíochtaí ealaíon agus le gairmithe ealaíon in Éirinn. Dúnfar Babhta 1 <strong>Dé Luain 16 Bealtaine ag 4 i.n.</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is iad na ceithre dhámhachtain éagsúla atá ar fáil ná: </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Saothar Nua €15,000<br />Taighde agus Forbairt €5,000<br />Meantóireacht €3,000<br />Oiliúint €1,000</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá foirmeacha iarratais, eolas soléite agus CCanna i gcomhair Babhta 1 2022 ar fáil ar shuíomh idirlín Ealaíona & Míchumas ag <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/yu6xqqs6sh0/external">www.adiarts.ie/connect</a>, nó déan teagmháil le <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:connect@adiarts.ie">connect@adiarts.ie</a>. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais á bhainistiú ag Arts & Disability Ireland ar son na Comhairle Ealaíon.</span></p> An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022 https://artscouncil.newsweaver.ie/d/ob5thsu1vo6?lang=ga?rss=true Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht, 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022. Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar an 10 Bealtaine 2022. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ af8aaa204b33c0dda521c3fa651f1f0d Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar an <strong>Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht</strong>, <strong>17:30</strong>, <strong>Déardaoin</strong>, <strong>09 Meitheamh 2022</strong>.  Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar an 10 Bealtaine 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é cuspóir na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh uaillmhianacha, nuálacha agus chruthaitheacha ar ardchaighdeán – e.g. taispeántais, imeachtaí, féilte agus cláir. Tá sé mar aidhm shonrach aici cur le taithí an phobail ar an ailtireacht agus a rannpháirtíocht léi. Tá dhá shraith sa scéim seo:  Snáithe 1 – Forbairt agus taighde ar smaointe; Snáithe 2 – Réadú agus seachadadh tionscadail.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #212121; background: white;">Caithfear iarratais ar Rannpháirtíocht san Ailtireacht a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh <strong>17:30 Déardaoin, 09 Meitheamh 2022</strong>. Foilseofar treoirlínte agus sonraí iomlána an phróisis iarratais sa rannán ar ár suíomh gréasáin faoin </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1k5rft5awly/external"><span style="background: white;">maoiniú atá ar fáil</span></a><span style="color: #212121; background: white;">.  <strong>Tabhair faoi deara:</strong>  Ní ghlacfar le hiarratais ach ar an </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/yylc4esuvap/external"><span style="background: white;">suíomh gréasáin seirbhísí ar líne</span></a><span style="color: #212121; background: white;"> de chuid na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #212121; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 23 Meitheamh 2022 https://artscouncil.newsweaver.ie/d/17w2w8qshx6?lang=ga?rss=true Is é spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon é Déardaoin, 23 Meitheamh 2022 ag 5.30pm Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 24 Bealtaine 2022 ar aghaidh. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ b0da05f18aef011c6d360637255559f0 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Is é spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon é Déardaoin, 23 Meitheamh 2022 ag 5.30pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Féadfar iarratas a dhéanamh ó <strong>Dé Máirt, 24 Bealtaine 2022</strong> ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Is é spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon é Déardaoin, 23 Meitheamh 2022 ag 5.30pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Féadfar iarratas a dhéanamh ó <strong>Dé Máirt, 24 Bealtaine 2022</strong> ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Is é is cúis leis an Dámhachtain Sparánachta ná tacú le forbairt chleachtais phroifisiúnta ealaíontóirí trí am agus acmhainní a chur ar fail dóibh a bheith i mbun machnaimh, taighde agus smaointeoireachta agus dul i ngleic lena saothar. Díríonn an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann ealaíontóirí as tréimhse fhadaithe i mbun cleachtaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Féadfaidh ealaíontóirí a bhíonn ag plé leis na cineálacha ealaíne seo a leanas iarratas a dhéanamh ar an mbabhta den Dámhachtana Sparánachta atá ag teacht aníos:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Rannpháirtíocht sna hEalaíona</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sorcas</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Damhsa</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Litríocht (Béarla)</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Litríocht (Gaeilge)</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ceol</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sráidealaíona agus Seónna </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Amharclannaíocht</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Na hEalaíona Traidisiúnta</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Na hAmharc-ealaíona </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Foilseofar treoirlínte maidir le gach dámhachtain sa rannán </span><a style="color: blue; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/j53bkrytr4l/external">maoiniú atá ar fáil</a><span style="color: black;">ar ár suíomh gréasáin i lár mhí na Nollag.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 2.75pt 0.0001pt 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Tacaíochtaí Rochtana</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Má tá tú faoi mhíchumas agus ba mhaith leat iarratas a dhéanamh, déan teagmháil le hOifigeach Rochtana na Comhairle Ealaíon le do thoil, ar an nguthán (01 618 0200/01 618 0243) nó trí ríomhphost (<a style="color: blue; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: underline;" href="seolchuig:access@artscouncil.ie">access@artscouncil.ie</a>) chomh luath agus is féidir roimh an spriocdháta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar <strong>chostais bhreise</strong> le riachtanais rochtana a d’fhéadfadh a bheith agat mar chuid de d’iarratas a chlúdach. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><em><span style="color: black;"> </span></em></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><em><span style="color: black;">Tabhair faoi deara</span></em></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin </span><a style="color: blue; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1rkm213vmd4/external">seirbhísí ar líne</a><span style="color: black;"> na Comhairle Ealaíon. </span><span style="color: black;">Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an suíomh seirbhísí ar líne roimhe seo </span><a style="color: blue; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1bd7e1c4it9/external"><span style="color: #1f497d;">clárú roimh ré</span></a><span style="color: #1f497d;"> </span><span style="color: black;">sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh suas le <strong>cúig lá oibre</strong> a bheith i gceist chun bhur gclárúcháin a dhearbhú agus mar sin tá sé an-tábhachtach go gcláródh sibh a luaithe agus is féidir.</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: 12px; color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: 12px; color: black;">Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Twitter:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncil_ie</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Facebook:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncilireland</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Instagram:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncilireland</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;"> </span></p> Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne https://artscouncil.newsweaver.ie/d/2v6fgaoicax?lang=ga?rss=true Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt 12 Aibreán 2022 ar aghaidh. Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 07514a077eee2a5c917de6d25a91b2bb Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt 12 Aibreán 2022 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: windowtext;">Spriocdháta:</span></strong><span style="color: windowtext;"> Déardaoin, 12 Bealtaine 2022 </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt 12 Aibreán 2022 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Cuspóir na Scéime seo </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">I bhfianaise thosca uathúla Covid-19, forbraíodh an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne chun tacú le heagraíochtaí ealaíon tacaíocht, scileanna agus saineolas a fháil chun a samhlacha ealaíne agus/nó gnó a athbhreithniú agus a oiriúnú agus chun tacú lena bhforbairt straitéiseach sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Tacaíonn sí le gníomhaíochtaí a chabhróidh acmhainn a fhorbairt, uileghabhálacht a fhorbairt; agus/nó piarthacaíocht agus comhoibriú a mhéadú. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Is féidir na treoirlínte dámhachtana a íoslódáil ón rannán </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/ye737tmzy36/external">maoiniú atá ar fáil</a><span style="color: black;"> de shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an dámhachtain oscailte d’eagraíochtaí ealaíon amháin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/am8y5wxoqwu/external">shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne</a><span style="color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.</span><span style="color: black;">Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/15wuu05z75n/external">clárú roimh ré</a><span style="color: black;"> sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Twitter:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncil_ie</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Facebook:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncilireland</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Instagram:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncilireland</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023: Babhta 1 https://artscouncil.newsweaver.ie/d/wqx78izu2b9?lang=ga?rss=true Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir 01 Eanáir agus 30 Meitheamh 2023. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 252967194787420aae14499b39ae4745 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir <strong>01 Eanáir agus 30 Meitheamh 2023.</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir <strong>01 Eanáir agus 30 Meitheamh 2023.</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;">Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le timpeallacht féilte ealaíon ilghnéitheacha agus éagsúla agus tacú lena forbairt, mar aon le sraith tacaíochtaí a chur ar fáil a spreagann samhlacha a bhfuil an cleachtas is fearr acu, i.e. samhlacha a mhéadaíonn deiseanna do chaidreamh leis an bpobal nó do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Tá ról ar leith ag féilte beaga agus meánmhéide maidir le healaíona a sholáthar don phobal agus le saol beoga inbhuanaithe ealaíon a fhorbairt go háitiúil; ag cur rochtain riachtanach ar fáil ar na healaíona i réimsí rannpháirtíochta ísle.  </span>I dtaca leis seo cuireann an Chomhairle Ealaíon <strong>tacaíocht airgeadais ar fáil d’fhéilte beaga agus meánmhéide</strong> trí <strong>Scéim Infheistíochta na bhFéilte</strong> chun taithí ar ealaíona ardchaighdeáin a thabhairt do lucht féachana agus éisteachta. Tugtar tosaíocht freisin do chláir a chruthaíonn rannpháirtíocht na bpobal áitiúil agus atá ábhartha dóibh nó do phobail leasmhara.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;">Aithníonn an Chomhairle Ealaíon an éagsúlacht a bhaineann le samhlacha oibriúcháin d’fhéilte agus an éagsúlacht shaibhir de réimsí cleachtais foirm ealaíne a chuireann féilte i láthair agus an ról ríthábhachtach atá acu chun rochtain an phobail ar na healaíona a leathnú. I dtaca leis sin cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí a bhíonn ag oibriú ar chláir féile bhliantúla, dhébhliantúla nó thríbhliantúla agus tacaíonn sí (tríd an dámhachtain seo) le féilte ealaíon ildisciplíneacha chomh maith leo siúd i bhfoirm ealaíne amháin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 5.25pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda A: Dámhachtainí suas le €10,000  </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda B: Dámhachtainí €10,001 – €25,000</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda C Dámhachtainí €25,001 – €45,000</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt -18pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Ní féidir le heagraíocht <strong>ach iarratas amháin</strong> sa bhliain a dhéanamh faoi Scéim Infheistíochta na bhFéilte (i.e. iarratas amháin i mbanda amháin gach bliain féilire).</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt -18pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte chun cinn a bhfuil aidhm ealaíonta shoiléir acu agus a bheidh ar siúl idir an 01 Eanáir agus an 30 Meitheamh 2023 cur isteach ar Bhabhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt -18pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt -18pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Osclófar tréimhse na n-iarratas:                     3 Bealtaine 2022</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt -18pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Spriocdháta d’iarratais:        2 Meitheamh 2022 ag 5.30pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt -18pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u><span style="color: windowtext; border: none;"> </span></u></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt -18pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u><span style="color: windowtext; border: none;">TABHAIR FAOI DEARA, LE DO THOIL</span></u></strong></span></p> <ul style="margin-bottom: 5.25pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: windowtext; border: none;">Rinneadh athruithe ar an bhfoirm iarratais agus ar na critéir cháilitheachta i mbliana – déan cinnte go léifidh tú na treoirlínte sula ndéanfaidh tú an t-iarratas, le do thoil.</span></strong></span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is scéim iomaíoch í Scéim Infheistíochta na bhFéilte a thugann tacaíocht mhaoinithe i gcomhair reáchtáil féilte ar <strong>bhonn neamh-athfhillteach</strong>.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><u><span style="color: black;">Is tábhachtach a thabhairt faoi deara go dtugtar maoiniú faoin gclár seo ar <strong>bhonn aon uaire.</strong></span></u></span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon </span></strong><a style="text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/auj9a9f4hfb/external"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></strong></a><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">.</span></strong></span></li> </ul> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS </span><a style="text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/ik5mf5a1gfq/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">nó déan teagmháil le foireann na bhféilte sa Chomhairle Ealaíon:</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Regina O’Shea: </span><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:regina.oshea@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">regina.oshea@artscouncil.ie,</span></a></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:Adrian"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Adrian</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> Colwell: </span><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:adrian.colwell@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">adrian.colwell@artscouncil.ie</span></a></span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><br /><br /></span></p> Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 2 https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1kesgy8nepk?lang=ga?rss=true Spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 23 Meitheamh 2022 Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar an Máirt, 24 Bealtaine 2022. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ f2f072a8dfcfc63f52589865a39438f4 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: windowtext;">Spriocdháta:</span></strong><span style="color: windowtext;"> 5.30pm, Déardaoin an 23 Meitheamh 2022</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar an Máirt, 24 Bealtaine 2022. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: windowtext;">Spriocdháta:</span></strong><span style="color: windowtext;"> 5.30pm, Déardaoin an 23 Meitheamh 2022</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar an Máirt, 24 Bealtaine 2022. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Táthar ag glacadh le hiarratais don Dámhachtain Lúfaireachta ó shaorealaíontóirí agus ó oibrithe ealaíon aonair, agus tá sí ar fáil le haghaidh gach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíne a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo. Fáiltímid roimh iarratasóirí nua ó gach cearn den phobal agus tacaímid leo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Beidh na treoirlínte is déanaí maidir leis an dámhachtain ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag tús mhí na Bealtaine.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Táthar ag glacadh le hiarratais don dámhachtain ó ealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona ag céim ar bith dá ngairmréim.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/m6521tq4mel/external">shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne</a><span style="color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.</span><span style="color: black;">Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/rr403x5nfwm/external">clárú roimh ré</a><span style="color: black;"> sula ndéanfaidh siad iarratas. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Twitter:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncil_ie</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Facebook:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncilireland</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Instagram:</span></strong><span style="color: black;"> @artscouncilireland</span></span></p> GAIRMEACHA OSCAILTE -- RESONATE: Cónaitheachtaí Ealaíontóirí Music Network https://artscouncil.newsweaver.ie/d/seuvtajcmzy?lang=ga?rss=true Tugtar cuireadh do cheoltóirí proifisiúnta a chuireann réimse seánraí i láthair iarratas a chur isteach ar chlár ealaíontóir cónaithe RESONATE de chuid Music Network, i gcomhpháirt le glór, Ionad Cultúrtha, an tÁras Náisiúnta Ceoldrámaíochta, Ionad Ealaíon Triskel, The Dock agus Ionad Cultúrtha Réigiúnach. Spriocdháta: Déardaoin 12 Bealtaine, 2:00pm 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 6638f8fb11e1ca4eb6f11ba4b7c1a163 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="normaltextrun"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tugtar cuireadh do cheoltóirí proifisiúnta a chuireann réimse seánraí i láthair iarratas a chur isteach ar chlár ealaíontóir cónaithe RESONATE de chuid Music Network, i gcomhpháirt le glór, Ionad Cultúrtha, an tÁras Náisiúnta Ceoldrámaíochta, Ionad Ealaíon Triskel, The Dock agus Ionad Cultúrtha Réigiúnach. Spriocdháta: Déardaoin 12 Bealtaine, 2:00pm</span></span><span class="eop"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="normaltextrun"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tá Music Network ag tabhairt cuireadh do cheoltóirí proifisiúnta a bhfuil cáil mhaith orthu ó thaobh léiriú ceoil de iarratas a chur isteach ar cheann de na sé cinn nua <strong>RESONATE: Cónaitheachtaí Ealaíontóra Music Network </strong>curtha i láthair i gcomhpháirt le glór (Inis), Ionad Cultúrtha (Baile Mhúirne), an tÁras Náisiúnta Ceoldrámaíochta (Loch Garman), Ionad Ealaíon Triskel (Cathair Chorcaí), The Dock (Cora Droma Rúisc) agus Ionad Cultúrtha Réigiúnach (Leitir Ceanainn). </span></span><span class="eop"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span class="eop" style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="normaltextrun"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Soláthróidh clár na bliana seo deontas €8,000 do gach duine de na seisear ceoltóirí a ceapadh chun éascaíocht a dhéanamh ar chruthú saothair nua agus <span style="color: black;">comhpháirtíochtaí cruthaitheacha. Beidh deiseanna ag lucht éisteachta timpeall na tíre </span>taitneamh a bhaint as an ábhar nua a chruthófar le linn na gcónaitheachtaí trí léirithe ceolchoirme beo agus ábhar ar líne. </span></span><span class="eop"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span class="eop" style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="normaltextrun"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tugtar cuireadh do cheoltóirí aonair a bhfuil cáil mhaith orthu ó thaobh léiriú ceoil de agus a bhfuil ina gcónaí in Éirinn faoi láthair, iarratas a chur isteach. Tá fáilte roimh iarratais ó cheoltóirí a bhfuil baint acu le réimse seánraí, mar ealaíontóirí aonair nó thar ceann grúpaí reatha nó comhshaothair nua. Tá fáilte roimh chomhshaothair thras-seánra agus tras-fhoirm ealaíne (agus ceol mar chroí-ábhar díobh) chomh maith. </span></span><span class="eop"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span class="eop" style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="normaltextrun"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Spriocdháta le haghaidh iarratas:  Déardaoin 12 Bealtaine 2022, 2:00pm</span></strong></span><span class="eop"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span class="eop" style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="normaltextrun"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Chun iarratas a dhéanamh agus chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar: </span></span><a href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/s9nmwant52w/external" target="_blank" rel="noopener"><span class="normaltextrun"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #0563c1;">https://www.musicnetwork.ie/whats-on/open-call-for-resonate-music-network-artist-residencies</span></span></a>.<span class="eop"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #0563c1;"> </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span class="eop" style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="normaltextrun"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tá Music Network tiomanta do chothromas agus d’ionchuimsiú, agus cuirtear fáilte ar leith roimh cheoltóirí faoi ghannionadaíocht: ceoltóirí de dhath, ceoltóirí atá faoi mhíchumas, ceoltóirí den lucht siúil agus ceoltóirí LADTA+ san áireamh, chomh maith le ceoltóirí eile nach iad.</span></span><span class="eop"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span class="eop" style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 oscailte d’iarratais https://artscouncil.newsweaver.ie/d/9wib5mm57gn?lang=ga?rss=true Cuireann Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 fáilte roimh iarratais ó scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála ar fud na tíre ar mhaith leo bheith páirteach sa chlár i bhfómhar 2022. Foilsítear treoirlínte na n-iarratas anseo [ https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1h4llrp5boy/external ], agus is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ná 17:30 Déardaoin 2 Meitheamh 2022. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 42b6764c24033e25e12a43ff26491927 Scoileanna Ildánacha <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuireann Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 <span style="background: white;">fáilte roimh iarratais ó scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála ar fud na tíre ar mhaith leo bheith páirteach sa chlár i bhfómhar 2022. Foilsítear treoirlínte na n-iarratas </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1h4llrp5boy/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="background: white;">, agus is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ná 17:30 Déardaoin 2 Meitheamh 2022.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuireann Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 <span style="background: white;">fáilte roimh iarratais ó scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála ar fud na tíre ar mhaith leo bheith páirteach sa chlár i bhfómhar 2022. Foilsítear treoirlínte na n-iarratas </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1h4llrp5boy/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="background: white;">, agus is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ná 17:30 Déardaoin 2 Meitheamh 2022.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Is é cuspóir Scoileanna Ildánacha ná </span>tacú le scoileanna agus le hIonaid Ógtheagmhála chun na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol páistí agus daoine óga. <span style="background: white;">Glacfaidh scoileanna/ionaid rannpháirteacha páirt in aistear treoraithe thar dhá bhliain chun Plean Scoileanna Ildánacha a fhorbairt a bheidh uathúil do gach scoil, agus chun tosú ar é a chur i gcrích. I measc na bpríomhthacaíochtaí a thairgeann an dámhachtain seo tá suas le naoi lá in aghaidh na bliana de thacaíocht shaineolach agus de chomhairle ó Chomhlach Cruthaitheach atá sannta do gach scoil/ionad, agus deontas €4,000 le haghaidh gníomhaíochtaí agus tionscadail a thagann chun cinn.  </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Déantar gach iarratas chuig an gComhairle Ealaíon trí </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1hlj5gmfaqi/external"><span style="background: white;">chóras seirbhísí ar líne</span></a><span style="background: white;"> de chuid na Comhairle Ealaíon. Is féidir le scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 cuntas a chlárú ar chóras seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1hlj5gmfaqi/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="background: white;">. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Tá tuilleadh eolais faoin gclár agus faoi conas iarratas a dhéanamh ar fáil </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1nqrbv05arr/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="background: white;">.</span></span></p> Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’ionaid Ógtheagmhála faoi conas iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022 https://artscouncil.newsweaver.ie/d/fjeombp8kvw?lang=ga?rss=true Beidh clinicí faisnéise ar líne á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon i mí na Bealtaine faoi chlár na Scoileanna Ildánacha agus conas iarratas a dhéanamh i gcaitheamh 2022. Reáchtálfar na clinicí d’ionadaithe Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, Scoileanna Speisialta agus Ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo a bheith rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha/Creative Schools i gcaitheamh na mblianta acadúla 2022/2023 agus 2023/2024. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 970ce899937d894b5e778691031cc798 Scoileanna Ildánacha <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Beidh clinicí faisnéise ar líne á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon i mí na Bealtaine faoi chlár na Scoileanna Ildánacha agus conas iarratas a dhéanamh i gcaitheamh 2022.   Reáchtálfar na clinicí d’ionadaithe Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, Scoileanna Speisialta agus Ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo a bheith rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha/Creative Schools i gcaitheamh na mblianta acadúla 2022/2023 agus 2023/2024.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Beidh clinicí faisnéise ar líne á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon i mí na Bealtaine faoi chlár na Scoileanna Ildánacha agus conas iarratas a dhéanamh i gcaitheamh 2022.   Reáchtálfar na clinicí d’ionadaithe Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, Scoileanna Speisialta agus Ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo a bheith rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha/Creative Schools i gcaitheamh na mblianta acadúla 2022/2023 agus 2023/2024.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Reáchtálfar mar seo a leanas na clinicí faisnéise ar líne:</span></p> <table class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 225.4pt; border: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Dé Céadaoin 18 Bealtaine 2022 - 16.00-17.00</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Béarla</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> </td> <td style="width: 225.4pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #221f20; background: white;">Cuir ticéad in áirithe </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1s0pzbspf7d/external"><span style="background: white;">anseo</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 225.4pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Déardaoin 19 Bealtaine 2022 ag 16.00-17.00</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Gaeilge</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> </td> <td style="width: 225.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #221f20; background: white;">Cuir ticéad in áirithe </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1vag0cync3q/external"><span style="background: white;">anseo</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 225.4pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Dé hAoine 20 Bealtaine 2022 ag 16.00-17.00</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Béarla</span></p> </td> <td style="width: 225.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #221f20; background: white;">Cuir ticéad in áirithe </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1vg6pumdyf9/external"><span style="background: white;">anseo</span></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #221f20; background: white; font-size: 12px;">Is é 17.30 ar an 2 Meitheamh 2022 an spriocdháta iarratais é do Scoileanna Ildánacha 2022.  Le haghaidh treoirlínte iarratais agus faisnéis faoi Scoileanna Ildánacha féach ar </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/gu3o18edhvb/external"><span style="background: white;">https://www.artscouncil.ie/ga/scoileanna-ildanacha/scoileanna/</span></a></span></p> Seachtain na Scoileanna Ildánacha 9 -13 Bealtaine, 2022 – Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo! https://artscouncil.newsweaver.ie/d/517dxswbbw1?lang=ga?rss=true Tarlóidh Seachtain Cheiliúrtha na Scoileanna Ildánacha na bliana seo 9 - 13 Bealtaine agus díreofar ar cad is cruthaitheacht ann duit. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 833220797da23223c1ef8567d7e20d14 Scoileanna Ildánacha <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tarlóidh Seachtain Cheiliúrtha na Scoileanna Ildánacha na bliana seo 9 - 13 Bealtaine agus díreofar ar cad is cruthaitheacht ann duit.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tarlóidh Seachtain Cheiliúrtha na Scoileanna Ildánacha na bliana seo 9 - 13 Bealtaine agus díreofar ar cad is cruthaitheacht ann duit.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Iarraimid ar gach scoil (bunscoileanna, iar-bhunscoileanna, scoileanna oideachas speisialta agus ionaid Ógtheagmhála) in Éirinn na healaíona agus an chruthaitheacht a cheiliúradh ón 9–13 Bealtaine, 2022. Díríonn téama an bliana “Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo” ar fhlúirse na n-ealaíon agus na ngníomhaíochtaí cruthaitheacha a tharlaíonn san oiread sin cineálacha i ngach scoil.  Is éard atá i gceist le Seachtain na Scoileanna Ildánacha ná ceiliúradh ar ildánacht ar scoil agus fócas ar spraoi, imeachtaí ceiliúrtha, samhlaíocht agus nuálaíocht.  Cad é an chuma a bhíonn ar an gcruthaitheacht i do scoilse?  Beidh deis agat an tseachtain seo spás a chothú chun éachtaí cruthaitheacha do chuid scoláirí a roinnt agus a cheiliúradh le pobal na scoile.  </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Gheobhaidh gach scoil Ildánach pacáiste scoile digití lán le smaointe, faisnéis agus spreagadh chun cuidiú a thabhairt duit agus do chuid scoláirí bhur rannpháirtíocht a shocrú agus seachtain iontach, chruthaitheach dár saol a dhéanamh.  Is féidir le scoileanna atá ag ceiliúradh Sheachtain na Scoileanna Ildánacha a gcuid postálacha ar na meáin shóisialta a roinnt le #creativeschools.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Más scoil ildánach reatha nó roimhe seo sibh gheobhaidh tú do phacáiste digiteach go huathoibríoch. Más scoil thú nach bhfuil páirteach leis an gclár Scoileanna Ildánacha cheana féin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh ag <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:creativeschools@artscouncil.ie"><span style="color: #0169a9;">creativeschools@artscouncil.ie</span></a><span style="color: #333333;"> </span>chun tuilleadh sonraí a fháil ar conas rannpháirtíocht i seachtain Scoileanna Ildánacha a ghlacadh.</span></p> Comhairleoir Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha https://artscouncil.newsweaver.ie/d/e6y83y6uh9o?lang=ga?rss=true Is mian leis an gComhairle Ealaíon conradh a dhéanamh le haghaidh seirbhísí Comhairleora Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha [ https://artscouncil.newsweaver.ie/d/boqkndgnn1e/external ]. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ e3db8ce3d0dbb09c8bdf6f95b71956c1 Scoileanna Ildánacha <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is mian leis an gComhairle Ealaíon conradh a dhéanamh le haghaidh seirbhísí Comhairleora Ghuth na hÓige do <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/boqkndgnn1e/external">thionscnamh na Scoileanna Ildánacha</a>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is mian leis an gComhairle Ealaíon conradh a dhéanamh le haghaidh seirbhísí Comhairleora Ghuth na hÓige do <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/boqkndgnn1e/external">thionscnamh na Scoileanna Ildánacha</a>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá gach eolas ábhartha ar fáil le híoslódáil anois ó <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/125h0yk5f4e/external" target="_blank" rel="noopener">https://www.etenders.gov.ie/home_ga-IE</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh ardscileanna agus ardchumas sa réimse rannpháirtíocht na hóige ag an gcomhairleoir ainmnithe Ghuth na hÓige agus beidh siad in ann a léiriú go bhfuil taithí acu i bpáirt a thabhairt do leanaí agus daoine óga sa chinnteoireacht Beidh páirt ghníomhach ag an gcomhairleoir guth páiste agus óige i Scoileanna Ildánacha a fhorbairt ag obair i bhfoireann atá idir struchtúrtha agus tacúil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá fáilte roimh dhaoine aonair agus eagraíochtaí (a bhfuil ionadaí ainmnithe acu) iarratas a chur isteach na seirbhísí seo a sholáthar. Samhlaítear go mbeidh comhairleoir Ghuth na hÓige i mbun oibre ar feadh tuairim is 50 lá sa bhliain féilire.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é 12.00 ar an 19 Bealtaine 2022 an spriocdháta chun tairiscintí a chur isteach trí <span style="color: #0563c1; text-decoration: underline;">https://www.etenders.gov.ie/home_ga-IE</span>.</span></p> Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha https://artscouncil.newsweaver.ie/d/kyzd5bpdq07?lang=ga?rss=true Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhlaigh Chruthaitheacha i gcomhair cohóirt de scoileanna i dTimpeallachtaí Malartacha agus Comhlaigh Chruthaitheacha Múinteora le haghaidh Scoileanna Ildánacha [ https://artscouncil.newsweaver.ie/d/k9w7lv5p3zc/external ] go luath. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíonsna seachtainí amach romhainn. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 395af2bfe85ce9eb637bfc8dedeb97b2 Scoileanna Ildánacha <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhlaigh Chruthaitheacha i gcomhair cohóirt de scoileanna i dTimpeallachtaí Malartacha agus Comhlaigh Chruthaitheacha Múinteora le haghaidh </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/k9w7lv5p3zc/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm; background: white;">Scoileanna Ildánacha</span></a><span style="color: #333333; background: white;"> go luath. </span><span style="background: white;">Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na <span class="markxrpnjzonl"><span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">Comhairle</span></span> <span class="mark0cihuv0kv"><span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">Ealaíon</span></span>sna seachtainí amach romhainn.</span></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhlaigh Chruthaitheacha i gcomhair cohóirt de scoileanna i dTimpeallachtaí Malartacha agus Comhlaigh Chruthaitheacha Múinteora le haghaidh </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/k9w7lv5p3zc/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm; background: white;">Scoileanna Ildánacha</span></a><span style="color: #333333; background: white;"> go luath. </span><span style="background: white;">Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na <span class="markxrpnjzonl"><span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">Comhairle</span></span> <span class="mark0cihuv0kv"><span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">Ealaíon</span></span>sna seachtainí amach romhainn.</span></span></p> Aeráid agus Cultúr_Béim ar Ghlas https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1jad14s9ubd?lang=ga?rss=true Tar isteach linn Dé Céadaoin, 25 Bealtaine dár seimineár gréasáin Aeráid agus Cultúr chun fáil amach conas is féidir leis an earnáil chultúrtha chruthaitheach cur le téarnamh na hEorpa agus le todhchaí níos glaise, níos inbhuanaithe agus níos cuimsithí. 04 Beal 2022 12:00:00 ACÉ 27c9e9b31d755bfc2a2aa82a2b1697a1 Dheasc na hEorpa Cruthaithí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tar isteach linn <strong>Dé Céadaoin, 25 Bealtaine</strong> dár seimineár gréasáin Aeráid agus Cultúr chun fáil amach conas is féidir leis an earnáil chultúrtha chruthaitheach cur le téarnamh na hEorpa agus le todhchaí níos glaise, níos inbhuanaithe agus níos cuimsithí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tar isteach linn <strong>Dé Céadaoin, 25 Bealtaine</strong> dár seimineár gréasáin Aeráid agus Cultúr chun fáil amach conas is féidir leis an earnáil chultúrtha chruthaitheach cur le téarnamh na hEorpa agus le todhchaí níos glaise, níos inbhuanaithe agus níos cuimsithí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-weight: normal;">Dé Céadaoin 25 Bealtaine 2022</span></strong></span></li> <li style="background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-weight: normal;">Seimineár Gréasáin Zoom, 10.30am go dtí 12.30pm</span></strong></span></li> <li style="background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/retm861pelq/external" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; font-weight: normal;">Cláraigh</span></strong><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; font-weight: normal;"> anseo</span></strong><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; font-weight: normal;"> le do thoil</span></strong></a></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin-top: 0cm; background: white; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Breathnóidh muid ar thosaíochtaí polasaí chlár maoinithe na hEorpa Cruthaithí a bhfuil aidhm acu cur le téarnamh na hEorpa agus le todhchaí níos glaise, níos inbhuanaithe agus níos cuimsithí mar atá curtha i láthair i </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/n5w7qr20vpc/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: windowtext;">straitéis Chomhaontú Glas an Choimisiúin Eorpaigh</span></a></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">.</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; background: white; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tiocfaidh <strong>Ruth Reichstein</strong> isteach linn ar Comhaltaí í ar an mBord Comhairleach I.D.E.A d’Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh faoi Chomhaontú Glas na hEorpa agus </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1xi12c1nnk1/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: windowtext;">Bauhaus Eorpach Nua</span></a></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">.</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; background: white; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Déanfaidh <strong>Alice Ryan</strong> ó Chomhairle Ealaíon na hÉireann i dteannta le <strong>Claire Buckley</strong> ó</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/yznzzluyhso/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: windowtext;">Rothar Julie (<em>Julie's Bicycle</em>)</span></a></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> sa RA cur i láthair faoi Pholasaí Aeráide nua a fhorbairt don Chomhairle Ealaíon.</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; background: white; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Labhróidh<strong> Tania Banotti</strong> ó Éire Ildánach faoi rath </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/i7xe2jcq87y/external"><strong><span style="color: windowtext;">Chiste um Ghníomhú ar son na hAeráide Éire Ildánach</span></strong></a></span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; background: white; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Faoin deontas seo léireofar </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/1f2fo1ewi8k/external"><strong><span style="color: windowtext;">Sráidbhaile na nOibrithe i gCill Chormaic</span></strong></a></span><span style="color: blue; text-decoration: underline;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> <strong>mar chuid de thionscadal Fhoras Ailtireachta na hÉireann (IAF), Athshamhlaigh (<em>Reimagine</em>).</strong></span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> Tá IAF ag obair le phobail i dtrí sráidbhaile Bhord na Móna i lár na tíre faoi athmhachnamh a dhéanamh ar a gcaidreamh leis an talamh agus chun athruithe córa a thógáil i dtreo fuinneamh malartach. </span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; background: white; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Beidh tionscadail Eoraip na Cruthaitheachta againn chomh maith a bhfuil inbhuanaitheacht ina lár – agus cloisfidh muid ó chomhpháirtí Deireanach Ionad Ealaíon Axis, Baile Munna agus ón ealaíontóir <strong>Maeve Stone</strong> faoi </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/fpt0tqhmdix/external"><strong><span style="color: windowtext;">Oiriúnuithe Cultúrtha –</span></strong></a></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> faoin mbealach ar féidir le heagraíochtaí dul in oiriúint d’athrú aeráide.  Tiocfaidh <strong>Rita Marcalo</strong> ó <em>Instant Dissidence</em> isteach linn ar a bealach agus í ag tabhairt faoina tionscadal camchuairte damhsa mall-thaisteal</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="https://artscouncil.newsweaver.ie/d/dte1mbbsp3x/external"><strong><span style="color: windowtext;"> Slowmo</span></strong></a></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> trasna na hEorpa ar muir agus ar tír. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p>