English Version

Ailt
Tagann ionadaíocht na hÉireann ag Biennale Ealaíona na Veinéise 2013 abhaile

Laureate nua €150,000 i gcomhair Ficsean Éireannach á fhógairt ag an gComhairle Ealaíon

Cinntí le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar theideal 2014.

An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2015

Na Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile - 5:30 i.n. Déardaoin an 20 Feabhra, 2014

Céad Spriocdháta eile Dámhachtain Deis - 5.30 i.n., Déardaoin 20 Feabhra 2014

Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2014

Nuacht Idirnáisiúnta ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 16 Eanáir .

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 406 Eanáir 2014
Fáilte go heagrán na Eanáir dár nuachtlitir

Faigheann eagraíochtaí ealaíon tairiscintí maoinithe an tseachtain seo ó thrí príomhchláir dheontais na Comhairle Ealaíon d’Aibreán 2014 go Márta 2015. Is é toradh na gcinntí seo ná go mbeadh daoine i ngach cearn d’Éirinn in ann leanúint ar aghaidh le heispéireas thogha na n-ealaíona, ó thaibhithe agus ó thaispeántais go léamha agus taispeáint scannán.

Rinneadh na cinntí seo le linn dúshlán ollmhór do chúrsaí airgeadais an phobail, agus laghdú dá bharr do dheontas i gcabhair de chuid na Comhairle Ealaíon. Ba é dualgas na Comhairle ná streachailt chun na torthaí is fearr a bhaint amach, ní hamháin do 2014 ach le súil ar na blianta atá le teacht chomh maith, agus acmhainní laghdaithe acu.

Is tasc fíordheachair é seo. Tá Éire ag cur thar maoil le tallann chruthaitheach, agus taispeántar teacht aniar, mianach agus uaillmhian shuntasach sna hiarratais a fuair an Chomhairle Ealaíon d’ainneoin an chúlú eacnamaíocha.

Chuir thart ar 224 eagraíocht isteach ar mhaoiniú, agus d’éirigh le 203 díobh. Fuair tromlach na n-eagraíochtaí tairiscint níos lú ná sa litir a fuair siad anuraidh, áfach; i bhformhór na gcásanna bhí an Chomhairle Ealaíon soiléir nach de bharr cháilíocht na hoibre a bhí an laghdú seo, ach, go simplí, nach raibh na hacmhainní ag an gComhairle iomlán uaillmhian eagraíochta a mhaoiniú.

Beidh bliain ghnóthach ag an gComhairle Ealaíon i 2014. Tá dul chun cinn agus pleanáil ag dul ar aghaidh ar ár nAthbhreithniú Straitéiseach, lena ndéanfar scrúdú ar an gcaoi ina dtéann an Chomhairle Ealaíon i ngleic lena cúram reachtúil, agus chun cinneadh a dhéanamh ar an mbealach is fearr chun pleanáil ar son na n-ealaíona agus iad a mhaoiniú go meántéarmach agus go fádtéarmach. Tosóidh an tAthbhreithniú sna seachtainí atá romhainn, agus d’áirífí leis dialóg lenár ngeallsealbhóirí. Cuirfear an t-eolas is deireanaí ar fáil sa Nuachtlitir le linn an Athbhreithniúcháin.

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir


Tagann ionadaíocht na hÉireann ag Biennale Ealaíona na Veinéise 2013 abhaile

Tá an-áthas ar an Chomhairle Ealaíon, i gcomhpháirt leis an Acadamh Ibeirneach Ríoga agus Cathair Chultúir Luimnigh, The Enclave de chuid Richard Mosse a thabhairt abhaile, ionadaíocht na hÉireann ag Biennale Ealaíona na Veinéise 2013.


Léigh tuilleadh


Laureate nua €150,000 i gcomhair Ficsean Éireannach á fhógairt ag an gComhairle Ealaíon

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon go bhfuil dámhachtain nua bunaithe aici a thabharfaidh onóir do shárscríbhneoir ficsin Éireannaigh agus a spreagfaidh an chéad ghlúin eile de scríbhneoirí ficsin Éireannaigh.

Léigh tuilleadh


Cinntí le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar theideal 2014.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí ar Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar theideal 2014 a fhógairt .


Léigh tuilleadh


An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2015

Is é an spriocdháta d'iarratais don Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma ná an Déardaoin an 20 Feabhra 2014.


Léigh tuilleadh


Na Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile - 5:30 i.n. Déardaoin an 20 Feabhra, 2014

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon ná an Déardaoin an 20 Feabhra, 2014 ag 5.30 i.n. Féadfar iarratas a dhéanamh ón Luan 21 Eanáir, 2014 ar aghaidh.


Léigh tuilleadh


Céad Spriocdháta eile Dámhachtain Deis - 5.30 i.n., Déardaoin 20 Feabhra 2014

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Deis na Comhairle Ealaíon ná an Déardaoin an 20 Feabhra, 2014 ag 5.30 i.n.


Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2014

Beidh Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair, d’imeachtaí aonuaire agus do shraitheanna ceolchoirmeacha.


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Phointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa

Glao ar thograí: Tá Céad Ghlaonna ar Thograí faoi Fho-Chlár Chultúr na hEorpa Cruthaithí ar oscailt anois chomh maith le heagraíocht agus le cur i bhfeidhm Ghradam bliantúil an Aontas Eorpaigh do rac-cheol, do phopcheol agus do cheol rince.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver