San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2017
Spriocdháta: Dámhachtain Deis 2017
Spriocdháta: Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018
Spriocdháta: Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile 2017
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm Déardaoin an 17 Lúnasa 2017
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon 2017
Tá iarrthóirí á lorg ag an gComhairle Ealaíon chun Scoileanna Ildánacha – tionscnamh comhpháirtíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna – a threorú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
An rath ar eagraíochtaí na hÉireann sna dámhachtainí do Thionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Seimineár in Aisce maidir le Maoiniú ón AE do Thionscadail Cultúir, Óige, agus Sochaí Sibhialta i nGaillimh
Staidéar nua AE maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha
Tagann an Túinéis isteach sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
An rath ar eagraíochtaí na hÉireann sna dámhachtainí do Thionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí

Tá na tionscadail rathúla is déanaí ina Shnáithe Tionscadal Comhoibrithe fógartha ag an Eoraip Chruthaitheach 2014-20, an clár maoinithe do na hearnálacha cultúrtha agus closamhairc.

 

Bronnadh os cionn €2.1 milliún go díreach ar eagraíochtaí Éireannacha ó thús an Chláir.

 

Tá ocht n-eagraíocht Éireannacha páirteach sa bhabhta is déanaí de thionscadail rathúla mar chomhpháirtithe inar bronnadh leithdháileadh deontais Éireannach díreach faoi bhun €624,000 orthu:

 

  • West Cork Music: Léamh ar mhaithe le Taitneamhacht, Éacht agus Forbairt Daoine Óga;
  • Iontaobhas Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman: Fís Cheoldrámaíochta
  • Músaem Náisiúnta Cló na hÉireann: Déantóirí Cruthaitheacha: saotharlanna do leanaí i gcomhair litirphreas agus priontáil;
  • Fidget Feet: Fóram Damhsa Ingearach
  • Féile Lárshamhraidh Chorcaí: Circus250: Éagsúil, Fíor, Fisiciúil
  • Dánlann Glucksman: Turas i dTaithí Dhall
  • Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh: Sciar Cothrom do Mhná: Láithreacht sna Tionscail Ealaíon agus Chruthaitheacha
  • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath: Aitheantas Inscne: Léitheoirí Leanaí agus Bailiúchán Leabharlainne

 

Léigh an scéal iomlán anseo.