San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí an Mheithimh
Nuacht na míosa seo
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
Clinic Faisnéise go luath le haghaidh Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Grafton Architects
Tremble Tremble Taispeántas le Jesse Jones
Dínit agus Ómós ag an Obair
Deontais agus Dámhachtainí
Babhta nua ilDÁNA fógartha
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2, 2018, lena n-áirítear Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) agus Sraith 2 (Coimeádaithe).
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2018
Réamhfhógra maidir le tionscnamh nua scannán, Authored Works, agus Reel Art 2018
Nuacht ón bPobal
Carriage Return: Saothar Nua le Julie Merriman
Ánracht Filíochta Idirnáisiúnta John Montague
Carriage Return: Saothar Nua le Julie Merriman

Osclóidh an taispeántas ar an Aoine an 8 Meitheamh go dtí an Domhnach an 22 Iúil 2018 ag an Municipal Gallery, dlr Lexicon, Dún Laoghaire.  Choimisiúnaigh an Oifig Ealaíon an taispeántas mar Choimisiún Físealaíon 2018, agus tacaíocht aige ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus an Chomhairle Ealaíon.  Sa chorpas nua saothair seo déanann Merriman imscrúdú ar mharc-chruthú i gcomhthéacs teanga a tharraingítear, a scríobhtar agus a chuirtear i gclársceideal atá in úsáid i láthair na huaire i gComhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Gabhann Clár Foghlama leathan cainteanna agus ceardlann leis an taispeántas.

Chun tuilleadh eolais nó íomhánna a fháil déan teagmháil le Carolyn Brown nó Maire Davey ar cbroun@dlrcoco.ie agus mdavey@dlrcoco.ie nó glaoigh ar Oifig Ealaíon dlr 01 236 2789.