San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2022
Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí comhairliúcháin éascaithe agus léargais
Maoiniú Sorcais, Ealaín Sráide agus Seónna i gcomhair 2022 Athbhreithniú 2022 ar Chlár Maoinithe agus Clinic Dhámhachtain Sparánachta - Déardaoin 20 Eanáir ar líne - ag 11am
Glao Oscailte ar Léiriú Spéise
Iontráil Nuachtlitir Mhí Eanáir 2022
Deontais agus Dámhachtainí
Seoladh Clár Cónaitheachta na Comhairle Ealaíon - Scéim um Thionscnaimh Chónaitheachta Idirnáisiúnta
Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, an chéad spriocdháta eile – 5.30 p.m., Déardaoin, an 17 Feabhra 2022
Fógra maidir le Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 2022
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Nuacht ón bPobal
Deacrachtaí Teanga á Sárú + Uirlisí Rannpháirtíochta
AN PODCHRAOLADH THE SHAKING BOG Clár 6: GEIMHREADH 2 - Podchraoladh na Féil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2022
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir

Bíonn mí Eanáir thar a bheith crua ar go leor daoine, rud a fhágann go bhfuil Féile First Fortnight agus imeachtaí cultúrtha eile níos tábhachtaí fós i mbliana.   Ag an bpointe seo, ní gá a rá nach raibh aon duine againn ag súil leis an tús seo agus d’fhéadfadh gnáthghruaim mhí Eanáir a bheith níos measa i mbliana de bharr na héiginnteachta atá inár saol faoi láthair.  Díol suntais atá ann i gcónaí áfach is ea gairmiúlacht na ndaoine atá ag obair sna healaíona agus leanann siad ar aghaidh ag taispeáint na gairmiúlachta céanna i ngach gné dá gcuid oibre.  Is iontach go deo an méid an d’athraigh na foirne agus gur éirigh go hiontach leo leis na hathruithe sin, go háirithe mar fhreagairt ar chuirfiúnna a tháinig chun cinn le gairid.  Bíonn sé an-deacair cinntí a dhéanamh sa chomhthéacs sin agus tréaslaímid le maorgacht agus le gairmiúlacht na bhfoirne. 

 

Titfidh dhá spriocdháta mhóra ar an 3 Feabhra agus cuirfear deireadh leis an tréimhse chun iarratas a dhéanamh ar dhámhachtainí aclaíochta agus sparánachta ar an dáta sin.  Ó tharla go bhfuilimid ag súil le líon mór iarratas, molaimid go láidir do dhaoine a n-iarratas a chur isteach roimh an spriocdháta.  Ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil leis an mball foirne ábhartha má tá ceist ar bith agat le linn na seachtainí beaga amach romhainn – beidh siad an-sásta cuidiú leat. 

 

Bliain lán de dhúshláin a bhí againn in 2021, agus bhí éachtaí ealaíon iontacha ann fud fad na tíre chomh maith.  Agus muid ag déanamh machnaimh ar an mbliain, is cúis mhór áthais dúinn cuimhneamh ar an méid guthanna nua a rabhamar in ann tacú leo.  Tá an-fhonn orainn na tosaíochtaí a bhaineann leis an gcomhionannas, an éagsúlacht agus an cuimsiú a chur chun cinn inár gcuid oibre. Tríd an Dámhachtain Aclaíochta a tugadh isteach le gairid, rinneamar píolótú ar chur síos a raibh Béarla simplí ann agus chuireamar feabhas ar inrochtaineacht.  Bronnadh maoiniú ar níos mó ná 1,800 ealaíontóir, bhí 50% dóibh siúd ag teacht chun cinn nó ag tosú amach ina ngairmréimeanna agus iarrthóirí céaduaire a bhí i 40% dóibh.  Ba mhór an t-ardú croí dúinn í an fhreagairt ar an dámhachtain nua sin agus bainimid taitneamh as an bhfuinneamh úr a thagann leis na naisc sin. 

 

Is breá an rud é machnamh a dhéanamh ar an méadú ollmhór a tháinig ar sparánachtaí sna foirmeacha ealaíne go léir.  D’ardaigh luach na sparánachtaí ó €1.8 milliún in 2019 go dtí €9.3 milliún in 2021.  Is cúis dóchais a bheidh sna forbairtí sna blianta amach romhainn. 

 

Is sa mhí seo a bheidh an 70ú ceiliúradh de chéad chruinniú na Comhairle Ealaíon nuabhunaithe.  Ón gcéad bhuiséad de £20,000, infheisteoidh an Chomhairle €130 milliún chun deimhniú go mbeidh tírdhreach ealaíne bríomhar ann, agus go mbeidh an oiread daoine agus is féidir in ann taitneamh a bhaint as.  Is iontach an rud é go bhfuil na laethanta ina rinneadh faillí uafásach ar an healaíona imithe, agus is mór an spreagadh a fhaightear nuair a smaoinítear ar thacaíocht chuí á tabhairt d’earnáil na n-ealaíon.

 

Bainfimid úsáid as an mbliain chun machnamh a dhéanamh ar luach na n-ealaíon dár saol agus chun an bhunchloch a leagan le haghaidh glúnta ealaíontóirí agus lucht féachana a thiocfaidh inár ndiaidh.  Bhí go leor daoine ann ar chuir leis, ar bhealaí iontacha agus inspioráideacha ar feadh na seachtó bliain sin, agus tá súil againn aitheantas a thabhairt do go leor éachtaí iontacha le linn na bliana.

 

Guímid gach rath oraibh ar fad, ar bhur gcuid pleananna agus tá súil againn le ré nach bhfuil chomh sriantach agus atá anois ionas go mbeimid in ann teacht le chéile arís. 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir