San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Phelim Donlon ómós
An Straitéis Náisiúnta Óige
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Gaillimh ar a sainiú mar Chathair Scannán UNESCO.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 19 Feabhra 2015
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 19 Feabhra 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici do 2015/16
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici do 2015/16

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici do 2015/16. Féadtar iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Jerome Hynes anois do 2015/16. Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo ceannairí cultúrtha den scoth a fhorbairt d’Éirinn.

Tionscnamh de chuid Chlár Ceannaireachta Clore atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe í an Chomhaltacht. Meallann sí timpeall cúigear daoine eisceachtúla is fiche gach bliain, a bhfuil d’acmhainn acu ról suntasach a imirt i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha. Gheobhaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi sparánacht is comhionann le £15,000 steirling chomh maith le buiséad oiliúna £7,500 steirling as costais a bhaineann lena c(h)lár forbartha aonair.


Ag tosú i Meán Fómhair 2015, tabharfaidh buaiteoir Chomhaltacht Jerome Hynes faoi bhunús a c(h)láir thar dhlúth-thréimhse seacht mí idir Eanáir agus Iúil 2016. Chomh maith le comhghníomhaíochtaí foghlama, tabharfaidh gach Comhalta aghaidh ar shainchlár d’fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil.


Áirítear le struchtúr an chláir:

  • dhá chúrsa chónaithe sa cheannaireacht
  • socrúchán trí mhí chun taithí phraiticiúil a fháil in eagraíocht chultúrtha
  • deiseanna foghlama saincheaptha
  • oiliúint, meantóireacht agus cóitseáil arna roghnú ar bhonn aonair.


Tógann na Comhaltaí thart ar ocht mí saor óna n-obair le díriú ar an gclár.


Is iad na daoine a fuair an dámhachtain cheana ná Mags Walsh, Comhairleoir maidir le Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas, an Chomhairle Ealaíon; Jo Mangan, Stiúrthóir, The Performance Corporation; Willie White, Stiúrthóir Ealaíne agus Príomhfheidhmeannach Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath; Sharon Murphy, Cleachtóir Amharclannaíochta agus Bainisteoir Ealaíon; Fiona Kearney, Stiúrthóir an Lewis Glucksman Gallery (Dánlann Lewis Glucksman) i gCorcaigh agus Fearghus Ó Conchúir, damhsóir agus cóiréagrafaí.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas le haghaidh Chomhaltacht Jerome Hynes ar Chlár Ceannaireachta Clore ná 12 meán lae, an 2 Feabhra 2015. Fógrófar ainm Chomhalta 2015/16 i mí an Mheithimh 2015.Tuilleadh faisnéise


Chun tuilleadh faisnéise agus foirm iarratais ar líne a fháil, téigh chuig: www.cloreleadership.org.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver