San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí
ilDÁNA 2021 / 2022
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir

I ndán a foilsíodh le gairid, cuireann Vona Groarke nóta dearfach in iúl:

 

Tá mé amuigh faoin saol

Agus tá an saol ag tarlú

 

 

I ndiaidh fhógra na seachtaine seo caite, tá an domhan s’againne réidh le hoscailt arís agus dea-scéala atá ann go deimhin. 

 

Is spreagúil an rud é rochtain athnuaite a fháil ar spás coiteann na samhlaíochta.  Cuirfidh ‘Brightening Air’, ár séasúr imeachtaí atá le teacht, flúirse dathanna, uigeachtaí agus bríonna ar fáil do lucht féachana fud fad na tíre.  Rud atá an-tábhachtach freisin ná go gcuirfidh sé fostaíocht a bhfuil géarghá léi ar fáil tabharfaidh sé an deis do roinnt dár n-ealaíontóirí is fearr ar fud go leor foirmeacha ealaíne a bpobal a shroicheadh. 

 

Taifeadadh le suirbhé a rinneadh le gairid go ndúirt 61% de dhaoine go bhfuil na healaíona bunriachtanach dá bhfolláine agus tá a fhios againn go bhfuil cíocras ollmhór faoi chois ann don eispéireas beo, pearsanta.  Ciallaíonn an fhlúirse saineolais agus géilleadh do chaighdeáin sláinte sábháilteachta atá ag cleachtóirí ealaíon go bhfuil an ghairm bheatha in áit mhaith uathúil le tosú arís agus le muinín a atógáil leis an bpobal. 

 

An tseachtain seo caite, chuir Culture Works seimineáir ghréasáin i láthair dúinn mar chuid dár mbosca uirlisí digiteacha nua.  Bhí lúcháir orainn tinreamh an-ard a bheith againn agus chualathas léirithe ar ardchaighdeán ó líon mór ealaíontóirí agus eagraíochtaí.  Léirigh siad cineálacha cur chuige thar a bheith samhlaíoch i leith saothar a chruthú agus a chur i láthair.    Is iad na nótaí suntasacha a chuaigh i bhfeidhm orm ná an t-uaigneas domhain a bhraith ealaíontóirí le linn thréimhse na paindéime agus an géarghá le cinntiú nach bhfuil ealaíontóirí agus eagraíochtaí thíos le heaspa rochtana ar uirlisí digiteacha inár dtimpeallacht athraithe.  Ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh cothrom na Féinne i gceist agus nach mbeidh modhanna oibre nua de réim dóibh siúd a bhfuil níos mó acmhainní acu.  Rinneadh taifead ar na seisiúin agus beidh siad ar fáil ar ár suíomh gréasáin gan mhoill, mar aon le réimse acmhainní úsáideacha eile. 

 

 

Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú eolas faoin dara babhta den Dámhachtain Lúfaireachta.  Thugamar an dámhachtain seo isteach mar fhreagra ar Covid 19 agus spreagaimid d’iarratasóirí nua go háirithe smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ina leith.  Tuigimid go rímhaith gur cuireadh go leor daoine ó iarratas a dhéanamh roimhe seo mar d’fhéadfaí go raibh an próiseas róchasta agus ródhoicheallach dóibh.  Táimid tiomanta dár bpróisis a shimpliú agus is í an dámhachtain lúfaireachta seo an chéad cheann de roinnt céimeanna ar ár n-aistear i dtreo ár ndoirse a oscailt níos leithne.  Is féidearthacht spreagúil é tírdhreach ealaíon ar léiriú i bhfad níos réadúla ar an saol mar atá sé in 2021 é agus táimid ag tnúth le bheith ag obair leat leis an méid seo a bhaint amach. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir