San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí
ilDÁNA 2021 / 2022
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha

Cláraigh anseo, le do thoil.

Tá an AE tiomanta d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint agus a fheabhsú trí roinnt beartas agus clár. Tá caomhnú na hoidhreachta cultúrtha ar cheann de chuspóirí uileghabhálacha an chláir nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027. Bainfidh na hearnálacha oidhreachta cultúrtha ar fud na hEorpa tairbhe as cur chuige spriocdhírithe earnála laistigh den Chlár, le tosaíochtaí maoinithe le haghaidh earnálacha faoi leith ann gach bliain.

Tabharfar léargas sa seimineár seo ar an gclár nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 - 2027 agus leagfar béim ar na tacaíochtaí atá ar fáil don Earnáil Oidhreachta. Cuirtear béim san imeacht ar shamplaí dea-chleachtais i réimse na hoidhreachta cultúrtha ag leibhéal an AE agus ag an leibhéal náisiúnta.

Is í an Saineolaí Oidhreachta Cultúrtha Náisiúnta sa Choimisiún Eorpach, Anne Grady, a bheidh mar aoi againn agus déanfaidh sí eochairchur i láthair. Cloisfimid freisin ó Chelsea Canavan agus Deirdre Power, ealaíontóirí a chuirfidh a dtionscadal i-Portunus i láthair, mar aon le hIseult Byrne (POF, Compántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath) agus Gemma Sexton (Ceann Eispéireas an Chuairteora, 14 Sráid Henrietta) a labhróidh faoi obair na hiarsmalainne agus conas a aithníodh í ag leibhéal an AE.