San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2022
Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí comhairliúcháin éascaithe agus léargais
Maoiniú Sorcais, Ealaín Sráide agus Seónna i gcomhair 2022 Athbhreithniú 2022 ar Chlár Maoinithe agus Clinic Dhámhachtain Sparánachta - Déardaoin 20 Eanáir ar líne - ag 11am
Glao Oscailte ar Léiriú Spéise
Iontráil Nuachtlitir Mhí Eanáir 2022
Deontais agus Dámhachtainí
Seoladh Clár Cónaitheachta na Comhairle Ealaíon - Scéim um Thionscnaimh Chónaitheachta Idirnáisiúnta
Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, an chéad spriocdháta eile – 5.30 p.m., Déardaoin, an 17 Feabhra 2022
Fógra maidir le Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 2022
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Nuacht ón bPobal
Deacrachtaí Teanga á Sárú + Uirlisí Rannpháirtíochta
AN PODCHRAOLADH THE SHAKING BOG Clár 6: GEIMHREADH 2 - Podchraoladh na Féil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2022
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2022

Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le hollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile oibriú le scríbhneoirí a bhfuil meas orthu agus foghlaim uathu, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá siad go réasúnta maith as ó thaobh airgid de.

 

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon na Ceapacháin seo a leanas mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2022. 

 

 

Ceapadh Sadhbh Devlin mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.  Beidh an Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge bunaithe in Fiontar & Scoil na Gaeilge Campas na Naomh Uile, DCU Droim Conrach.

 

Scríobhann Sadhbh Devlin litríocht i nGaeilge le haghaidh leanaí agus déagóirí go príomha ach scríobhann sí ficsean i nGaeilge le haghaidh léitheoirí fásta chomh maith. Tá trí leabhar pictiúr Gaeilge foilsithe aici le Futa Fata. D’oibrigh Sadhbh in earnáil na teilifíse chomh maith, agus í ag cabhrú le forbairt clár le haghaidh TG4. Tá taithí fhairsing aici mar láithreoir, mar thaighdeoir, mar stiúrthóir ealaíne agus mar chúntóir léirithe. Is ball gníomhach i Children’s Literature Ireland, sa chlár Writers in Schools agus i gCumann na Scríbhneoirí Gaeilge í Sadhbh.

 

Ceapadh Dave Rudden mar Scríbhneoir Cónaithe i Scoil an Bhéarla, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

 

Is údar, aisteoir agus múinteoir scríbhneoireachta cruthaithí é Dave Rudden, céimí ó Choláiste Phádraig atá ina chónaí i mBaile Átha Cliath. Ghlaoigh an Guardian ‘céadligean draíochtúil’ ar a chéad úrscéal, KNIGHTS OF THE BURROWED DARK, agus dúirt R.L. Stine ‘go gcuirfeadh sé Douglas Adams i gcuimhne duit’. Bhuaigh KNIGHTS an Gradam Leabhair Éireannaigh don Úrscéal is fearr do Pháistí 2016 agus roghnaíodh é in 2017 mar Citywide Read UNESCO Bhaile Átha Cliath. Tá sé mar théacs le haghaidh na chéad bhliana ar shonraíocht an Teastais Shóisearaigh anois.

 

Thug Dave cainteanna agus bhí ról aige in imeachtaí údair sna céadta scoil, ollscoil, leabharlann agus féile in Éirinn agus thar lear. Tá sé mar Chomhaltacht Chruthaitheach de chuid UCD faoi láthair agus comhoibríonn sé le Home School Hub RTÉ go rialta chun nodanna scríbhneoireachta agus spreagadh a thabhairt don lucht féachana/éisteachta náisiúnta. Lean é ar Twitter ag @d_ruddenwrites.

Is í Louise O’Neill a bheidh ina Scríbhneoir Cónaithe in OÉ, Má Nuad. Beidh Louise lonnaithe i gcláir na Scríbhneoireachta Cruthaithí i Roinn an Bhéarla in Ollscoil Mhá Nuad.

 

Tógadh Louise O’Neill i gCloch na Coillte, Éire. Eisíodh a céad úrscéal, ONLY EVER YOURS, in 2014. Bhuaigh ONLY EVER YOURS gradam Scríbhneoir Nua na Bliana an Sunday Independent ag Gradaim Leabhar na hÉireann Bord Gáis Energy 2014; Gradam Eilís Dillon de chuid Leabhair Pháistí Éireann don Chéad leabhar le haghaidh Páistí; agus an chéad Bookseller’s YA Book Prize 2015. 

 

Foilsíodh an dara húrscéal de chuid Louise, ASKING FOR IT, i Meán Fómhair 2015 agus ardmholadh forleathan á fhail aige sin ó lucht critice. Bhuaigh sí gradam Leabhar na Bliana do Pháistí Sinsearacha Specsaver’s ag Gradaim Leabhar na hÉireann 2015 agus bronnadh gradam Michael L. Printz de chuid an American Library Association uirthi chomh maith. Vótáladh ASKING FOR IT mar Leabhar na Bliana ag Gradaim Leabhar na hÉireann 2015 agus chaith sé 52 seachtain i ndiaidh a chéile ar bharr liosta an 10 leabhar is mó díol in Éirinn. Dúirt The New York Times go raibh sé “mealltach agus riachtanach” agus d’ainmnigh The Guardian O’Neill ar “an scríbhneoir is fearr ficsin do dhaoine fásta óga ar an saol faoi láthair.” 

 

Glacadh an dá úrscéal mar roghanna le scannáin a dhéanamh astu. 

 

Foilsíodh ALMOST LOVE, an chéad úrscéal le haghaidh daoine fásta a scríobh O’Neill i Márta na bliana 2018 agus tháinig THE SURFACE BREAKS, athinsint fheimineach de The Little Mermaid, go gairid ina dhiaidh agus é sin foilsithe i Márta na bliana 2018.

 

Foilsíodh AFTER THE SILENCE, an dara húrscéal do dhaoine fásta dá cuid i Meán Fómhair na bliana 2020 agus bhí sé ar cheann de na leabhair ba mhó díol in Éirinn gan mhoill. Bhuaigh sé gradam Úrscéal Coiriúlachta na Bliana ag Gradaim Leabhar na hÉireann agus cheannaigh Tiger Aspect Productions na cearta teilifíse agus scannánaíochta. 

 

Eiseofar IDOL, an t-úrscéal is déanaí dá cuid i mBealtaine na bliana 2022.

 

Bíonn ionchur rialta aici ar Theilifís agus ar Raidió na hÉireann agus tá colún seachtainiúil aici san Irish Examiner.

 Is í Gavin Corbett a bheidh ina Scríbhneoir Cónaithe in OÉ, Gaillimh.

Údar a rugadh i nGaillimh agus a tógadh i mBaile Átha Cliath é Gavin Corbett agus tá trí úrscéal scríofa aige: INNOCENCE (2003), THIS IS THE WAY (2013) agus GREEN GLOWING SKULL (2015). Ainmníodh a dhara húrscéal, THIS IS THE WAY, mar Úrscéal Éireannach na Bliana Kerry Group 2013 agus cuireadh ar ghearrliostaí é le haghaidh duaiseanna eile. Tá a chéad úrscéal do pháistí agus leabhar gearrscéalta críochnaithe aige le déanaí. Bhí sé mar scríbhneoir cónaithe de chuid na Comhairle Ealaíon i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath (2016) agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (2018).

 

Ceapadh Hilary Fannin mar Chomhalta Scríbhneoireachta i gColáiste na Tríonóide.

 

Úrscéalaí, údar cuimhní cinn, drámadóir agus colúnaí nuachtáin í Hilary Fannin a bhfuil gradaim buaite aici. Bhuaigh úrscéal dá cuid, THE WEIGHT OF LOVE (Doubleday, 2020), gradam John McGahren don chéad leabhar ficsin Éireannaigh is fearr. Cuireadh ar an ngearrliosta í mar Scríbhneoir Nua na Bliana ag Gradaim Leabhar na hÉireann Bord Gáis Energy de bharr a chuimhne cinn, HOPSCOTCH (Doubleday, 2015). Mar dhrámadóir, léiríodh a cuid oibre in Éirinn, san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh. Bhí sí mar scríbhneoir comhlach ag Amharclann na Mainistreach sa bhliain 2004, bliain ina comóradh céad bliain ag an amharclann. Craoladh a drámaí raidió ar RTÉ agus ar BBC. Tá sí ag scríobh go rialta le haghaidh The Irish Times ó 2004 agus ainmníodh í mar Cholúnaí Mórbhileoige na Bliana ag Gradaim Iriseoireachta Newsbrands 2019. Is i mBaile Átha Cliath a chónaíonn agus a oibríonn sí faoi láthair.

 

Ceapadh Sue Rainsford ina Scríbhneoir Cónaithe saCholáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

 

Scríbhneoir ficsin agus ealaíon Éireannach í Sue Rainsford a bhfuil cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath. Céimní de chuid Choláiste na Tríonóide, IADT agus Coláiste Bennington í. Fuair sí Gradam Scríbhneoireachta Ealaíne VAI/DCC, Dámhachtain Sparánachta Litríochta na Comhairle Ealaíon, agus Comhaltacht MacDowell. Bhronn institiúidí ar nós Áras Nua-Ealaíne na hÉireann agus OÉ Má Nuad cónaitheachtaí uirthi, agus i measc na gcoimisiún atá faighte aici le déanaí tá cinn ó RTÉ Radio 1 agus BBC Radio 4. In Éirinn bronnadh Gradam Kate O’Brien ar a céad úrscéal, Follow Me To Ground, cuireadh é ar ghearrliosta le haghaidh Gradam Republic of Consciousness agus Duais Desmond Elliott sa Ríocht Aontaithe, agus tugadh léirmheasanna iontacha dó ó Kirkus agus Publishers Weekly arna eisiúint dó i SAM. Bhí a gearrscéal “Shorn” mar iomaitheoir sa bhabhta ceannais le haghaidh Gradaim New York Radio Festival 2021, agus d’fhoilsigh Doubleday a dara húrscéal, Redder Days, i Márta na bliana 2021. 

 

 Is í Cathy Sweeney a bheidh ina Scríbhneoir Cónaithei gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

 

Foilsíodh gearrscéalta ficsin de chuid Cathy Sweeney in The Stinging Fly, The Dublin Review, Egress, Winter Papers, Banshee, The Tangerine, Granta agus craoladh iad ar BBC Radio 4. D’fhoilsigh The Stinging Fly Press agus W&N a céad chnuasach gearrscéalta, MODERN TIMES, i 2020. Tá a húrscéal BREAKDOWN i gcomhar le W&N le teacht in Eanáir 2023.