San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5.30pm, Déardaoin an 9 Aibreán 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015.
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Mar is gnáth cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Téigh i dteagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

 

Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir chun labhairt ag d’imeacht

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúr deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

 

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúr tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

 

 

Buann Hozier gradam EBBA!

 

Déanann gradaim EBBA (European Border Breaker Awards) ceiliúradh ar na ceoltóirí nua popcheoil agus rac-cheoil is fearr san Eoraip a bhain rath trasteorann amach. Bhain an ceoltóir Éireannach Hozier gradam EBBA don bhliain 2015.

 

Is féidir leat breathnú ar shuíomh Gréasáin EBBA anseo le haghaidh liosta iomlán de na buaiteoirí don bhliain 2015.

 

 

Ádh mór ar iarratasóirí Éireannacha a rinne iarratais faoi na spriocdhátaí don Fhochlár Cultúr le déanaí

 

Guíonn Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir gach rath ar iarratasóirí Gaeilge leis na hiarratais a rinne siad le déanaí ar Shraitheanna an AE maidir le hAistriúchán Liteartha agus Ardáin Eorpacha.

Táthar ag súil go bhfoilseofar torthaí na Sraithe um Aistriúchán Liteartha i mí an Mheithimh agus táthar ag súil go bhfoilseofar torthaí na Sraithe um Ardáin Eorpacha i mí Iúil.  Foilseofar na cinntí maidir le maoiniú ar shuíomh Gréasáin Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn (http://www.creativeeuropeireland.eu) agus scaipfear iad trínár gcuntas Twitter (@CEDIreland)
Lá Eorpach na Cruthaitheachta Ealaíne

 

D’fhógair CreArt (Gréasán na gCathracha um Chruthú Ealaíne) go mbeidh an tríú hócáid de Lá Eorpach na Cruthaitheachta Ealaíne ar siúl an 21 Márta. Sheol Gréasán CreArt, lena mbaineann 13 chathair Eorpacha, an tionscnamh in 2013.

 

Is féidir le healaíontóirí, páistí scoile, lucht acadúil, dánlanna, iarsmalanna, ionaid chultúrtha, bainisteoirí cultúrtha agus lucht féachana páirt a ghlacadh san imeacht Eorpach seo. Amharc ar an suíomh Gréasáin do Lá Eorpach na Cruthaitheachta Ealaíne anseo faoi choinne tuilleadh faisnéise.

 

Ghlac beagnach céad cathair agus ionad cultúrtha ar fud na hEorpa páirt ann anuraidh, agus reáchtáladh chóir a bheith 200 gníomhaíocht.

 

 

 

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver