San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation

Fáiltíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman roimh iarratais ó dhaoine leis na cáilíochtaí cuí ar phost mar riarthóir le Music Generation Phort Láirge (post amháin) agus ar phost mar riarthóir le Music Generation Loch Garman (post amháin).

 

Post lánaimseartha, 37 n-uair an chloig in aghaidh na seachtaine, a bheidh i gceist leis an dá phost agus beidh conarthaí ar théarma seasta de thrí bliana ag na iarrthóirí rathúla.

 

Tá sonraí faoi na poist agus na riachtanais a bheidh ann d’iarrthóirí ar fáil le híoslódáil ó www.wwetb.ie/vacancies

 

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais: 5.00 pm, Dé Máirt, 1 Bealtaine 2018

 

Fostóir comhionannas deiseanna is ea Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman.

 

Cuid de Music Generation, Clár Oideachais Ceoil Náisiúnta na hÉireann is ea Music Generation Phort Láirge ar chuir Music Network tús leis agus atá á chómhaoiniú ag U2, ag The Ireland Funds agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Déanann Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Phort Láirge, atá faoi stiúir Bhord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman, bainistiú ar Music Generation Phort Láirge i gcomhar le Comhairle Contae agus Cathrach Phort Láirge.