San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Téacs Nuachtlitreach

Ealaíontóir Cónaithe i dTeicneolaíocht agus Nuálaíocht

Tá Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon ag tairiscint deis chónaithe iontach agus speisialta d’amharc-ealaíontóir gairmiúil.

Cuirfidh an chónaitheacht an timpeallacht agus na hacmhainní ar fáil d’ealaíontóir chun teicneolaíochtaí nuálacha a iniúchadh trína chleachtas. Tá sí á hóstáil ar DCU Alpha (campas nuálaíochta tráchtála) laistigh de Talent Garden (mol nuálaíochta digití agus comhoibre).

Seo deis uathúil d’ealaíontóir oibriú laistigh de thimpeallacht comhoibre nuálach agus a bheith i dteagmháil le pobal taighdeoirí, innealtóirí, nuálaithe agus fiontraithe.

Tá an chónaitheacht ceaptha d’amharc-ealaíontóirí a bhfeabhsófaí a saothar le rannpháirtíocht thumthach sa chomhthéacs seo.

Rinne an Chomhairle Ealaíon an infheistíocht seo de bharr a tiomantais raon na gcomhthéacsanna inar féidir le healaíontóirí leas a bhaint as deiseanna cónaithe a leathnú.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó DCU nó ón rannán maidir le maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.  

 

 

Seo é an nasc a mbeidh an fhaisnéis le fáil air ar shuíomh DCU

https://www.dcu.ie/president/Visual-Arts-Office.shtml