San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí
ilDÁNA 2021 / 2022
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre

Mar chuid d’athstruchtúrú atá á dhéanamh acu, tá an Irish Aerial Creation Centre anois ag féachaint lena acmhainneacht a neartú trí Stiúrthóir a cheapadh, leis an bhfoireann a stiúradh, leis an ionad a reáchtáil, le bheith ag oibriú i gcomhréir lenár bplean straitéiseach úr cúig bliana agus le tionscadal Deontas Caipitiúil an chomhlachta a bhrú chun cinn.

An cineál conartha:  Tá an conradh á thairiscint ar bhonn fostaithe, lánaimseartha, agus is conradh 12-mhí a bheidh ann i dtosach, ach an rogha ann go síneofaí é.

Luach saothair: €40,000 - €45,000 ag brath ar thaithí.

Uaireanta oibre: Is conradh 40 uair in aghaidh na seachtaine a bheidh ann ach d’fhéadfaí é sin a phlé. Beidh ceanglas ann, ó am go chéile, obair a dhéanamh tráthnóna nó ag deireadh na seachtaine agus, nuair is gá, bíonn córas am saor in ionad oibre den chineál seo i bhfeidhm ag IACC. Ní bhíonn aon ragobair ann. Is iondúil go reáchtáiltear clár na ranganna go dtí 8pm, mar sin, d’fhéadfadh sé gur ghá a bheith ar fáil le linn na n-amanna seo ó am go chéile.

Promhadh: Beidh tréimhse phromhaidh de shé mhí i bhfeidhm ó thús an chonartha.

Ionad oibre: Beidh an Stiúrthóir lonnaithe san IACC ag Páirc Oifige Ghallóige, an Corrbhaile, Luimneach. Éileofar, mar chuid den ról, go mbeadh ar an té a cheapfar taisteal thart ar Éirinn agus go hidirnáisiúnta chun ionadaíocht a dhéanamh don ionad. Bheadh costais taistil agus costais laethúla, ag brath ar mhaoiniú.

An Próiseas Iarratais:

Iarrtar ar iarratasóirí na nithe seo a leanas a chur isteach:

  • Curriculum Vitae mionsonraithe ina mbeadh cuntas ar thaithí ábhartha.
  • Litir iarratais ina leagfaí amach na cúiseanna a mbeadh spéis agat sa ról seo.

Aighneachtaí: Ba cheart iarratais a chur trí rphost chuig info@irishaerialcreationcentre.com

Spriocdháta: Is é an 7ú Meitheamh, 2021, an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Agallaimh: Reáchtálfar na hagallaimh ar líne Dé Máirt an 15ú Meitheamh, agus eagrófar an dara sraith d’agallaimh ina dhiaidh sin.

Rúndacht: Aithníonn IACC riachtanas príobháideachais iarratasóirí agus glacfaidh gach céim is réasúnach lena chinntiú go bpléifear le gach iarratas agus agallamh faoi mhodh rúin.

Chun na sonraí go léir a fháil tabhair cuairt ar: https://irishaerialcreationcentre.com/jobs