San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon

Tá athbhreithniú straitéiseach, neamhspleách á choimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon agus ag rialtas áitiúil (tríd an gCumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach) ar an líonra ionad agus ionaid ealaíon ar fud na tíre.

 

Díreofar san athbhreithniú ar an mbonneagar d’fhoirgnimh ealaíon a bhainistítear go gairmiúil atá oscailte don phobal i gcaitheamh na bliana, agus úsáidfear é chun straitéis chomhordaithe a bhfuil an spásúlacht mar bhonn eolais aici a fhorbairt chun tacú le bonneagar tógtha do na healaíona agus é a fhorbairt.

 

Tá sé seo ag tarlú mar gheall ar chomhaontú a síníodh in 2016 idir an Chomhairle Ealaíon agus rialtas áitiúil, Creatlach don Chomhoibriú agus tá an t-athbhreithniú mar chuid de spriocanna an chomhaontaithe seo.

 

Cuimsíodh céim chomhairliúcháin sa staidéar agus beidh deis ag na páirtithe leasmhara ar fad páirt a ghlacadh inti.

 

Foilsíodh Iarratas ar Chonradh agus tá cur síos ar an athbhreithniú a bheartaítear sna cáipéisí sin.