San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seisiúin Faisnéise na Comhairle Ealaíon ar Dhínit agus Ómós ag an Obair
Déanann an Chomhairle Ealaíon athnuachan ar a comhpháirtíocht le Music Generation go dtí mí na Nollag 2020
Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon seirbhísí Comhairleora Taighde ar fáil.
Ealaín Ardteistiméireachta NCCA - Comhairliúchán
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018–31 Lúnasa 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Coimisiún – 5.30pm, Déardaoin an 3 Bealtaine 2018
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Belltable: Sraith Máistir-ranganna Connect Mask and Clown, a bheidh faoi stiúir Simon Thompson
Words Ireland @ ILFDublin: Lá Náisiúnta do Scríbhneoirí
Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon seirbhísí Comhairleora Taighde ar fáil.

Soláthróidh an comhairleoir comhairle agus tacaíocht maidir leo seo a leanas:

1. Creat taighde a chur ar bun agus a bhainistiú;

2. Eolas, acmhainneacht agus inniúlachtaí inmheánacha a fhorbairt maidir le taighde;

3. Tionscadail agus tionscnaimh shonracha taighde a fhorbairt agus a sheachadadh;

4. Torthaí taighde a chur in iúl, a úsáid agus a chur i bhfeidhm.

 

Tá an conradh á chur ar fáil ar feadh tréimhse bliana. Féadfaidh an Chomhairle Ealaíon síneadh a chur leis an gconradh ar feadh dhá thréimhse bhreise nach mó ná aon bhliain amháin an ceann.

 

Déantar iarratas trí phróiseas tairisceana poiblí ar shuíomh gréasáin soláthair eTenders de chuid an Rialtais www.etenders.gov.ie. Ba cheart gach togra tairisceana a bheith istigh faoi 12.00 ar an Luan, an 23 Aibreán 2018. Ba cheart aon cheist nó soiléiriú i dtaobh an chonartha a sheoladh chuig an tsaoráid Ceisteanna agus Freagraí www.etenders.gov.ie faoi mheán lae, Dé hAoine, an 6 Aibreán 2018 agus níor cheart iad a chur chuig an gComhairle Ealaíon.