English Version

Ailt
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta do Spólealaín 2013

Spriocdháta don Scéim Foilseachán / Title by Title 2014

Tionscadal Ignite maoinithe ag an gComhairle Ealaion i gCorcaigh, i nGaillimh agus i Maigh Eo. Iarratais

Dámhachtainí do thionscadal – an spriocdháta Déardaoin 29 Lúnasa 2013

Meabhrúchán: Clinicí Eolais ar Dhámhachtain do Thionscadal Téatair

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim na bhFéilte is na nImeachtaí 2014

€577,750 bronnta ar 23 dámhachtain turais ó Eanair go Nollaig 2014

Eíre ag WOMEX 2013

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaitheach

Nuacht ón bPobal

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Lúnasa.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 10 Eagrán 11 01 Lúnasa 2013
Fáilte go dtí eagrán Lúnasa dár nuachtlitir

Tá séasúr an tSamhraidh linn agus an chosúlacht air gur fíor-Samhradh atá againn i mbliana. Is féidir a bhrath beagnach daoine ag ligint a scíth agus ag baint sult as an deá-aimsir agus astu féin chomh maith.  Is iad na healaíona mar chuid mhaith den sult seo.  Is iad taitneamh na gréine, siamsaíocht agus na healaíona – ón bhfíorshiamsaíocht go sáreispéireas intleachtúil is mothúchánach – mar chuid den chreatlach uile cruthaithe ag ealaíontóirí agus ag eagraíochtaí ealaíon.

Fad is atá an Samhradh ag druidim ar aghaidh, caithfimid tús a chur le pleananna don Fhómhar agus do bhliain nua mhaoinithe.  Seolfar an nuachtlitir seo agus litir ar leith go gairid chuig [na healaíontóirí agus na heagraíochtaí ealaíonta] go léir ina bhfuil eolas ríthábhachtach ann maidir le spriocdhátaí.

Beidh fuinneog iarratais na Comhairle Ealaíon dár gcláir dheontais phríomhioncaim (.i. d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontais le haghaidh Clár Bliantúil) ar oscailt ón 10 Meán Fómhair go dúnadh ar an 10 Deireadh Fómhair.  Le do thoil, tabhair le fios nach mbeimid in ann glacadh le hairratais tar éis 5.30i.n. ar an 10 Deireadh Fómhair 2013.

Thug an Chomhairle an próiseas iarratais níos luaithe isteach anuraidh, i gcomhthéacs na ndiandeacaireachtaí a thugann eagraíochtaí ealaíonta aghaidh orthu i bpleanáil clár le laghdú ar acmhainní.  Déanfaimid cumarsáid arís faoi na cinntí maoinithe ag tús mhí Eanair, le trí mhí iomlán a thabhairt d’eagraíochtaí le pleanaíl dá n-oibre do thréimhse Aibreán 2014 go Márta 2015.

Is léir go dtuigeann tú/sibh na dúshláin a dtugann na maoinithe poiblí aghaidh orthu is nach bhfuil imithe i léig ón mbliain atá caite, agus gur tháinig laghdú sa bhreis ar dheontas i gcabhair na Comhairle Ealaíon sa bhliain 2013 go €59.9 milliún.

Leanfaimid ar aghaidh ag tacú go tréan ar son infheistíochta méadaithe sna healaíona don bhliain 2014.  Cé go n-oibrítear don iarmhairt is fearr, áfach, bheadh sé neamhstuama gan seans le tuilleadh ciorraithe a thabhairt san áireamh.  Sa chás seo, leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh le cur chuige straitéiseach a uchtú, le hinfheistíocht d’iarmhairtí ealaíon is fearr a bhaint amach, anois agus amach anseo leis na hacmhainní ar fáil.  Ní féidir linn gealltanas a thabhairt d’aon eagraíocht aonair go leanfar ar aghaidh leo a mhaoiniú, nó nach ngearrfar go dian ar leibhéal an mhaoinithe úd.

Mar sin, tiocfaidh deireadh leis an Samhradh breá seo.  Ní fios dúinn fós cad a bheidh i ndán dúinn don chéad séasúr eile.  Ach táimid tiomanta ullmhú dó agus aghaidh a thabhairt air.

Le deá-mhéin,
Orlaith McBride

Stiúrthóir


Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2014

Bronnfaidh an scéim deontais suas go €30,000 chuig chostais reatha cosúil le solas, teas, cíos, riarachán agus/nó costais thuarastala chuí. Ní féidir cur isteach chuig costais chaipitil tríd an scéim seo

Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta do Spólealaín 2013

Tá an spriocdháta don scéim Spólealaíne 2013 fógraithe ag an gComhairle Ealaíon.  Ó a láinseáladh í i 2008, tá sé i gceist ag Spólealaín deis uathúil a sholáthar d’ealaíontóirí scannáin le cláir fhaisnéise ardchruthaitheacha, shamhlaíocha is turgnamhaíocha a dhéanamh ar théama ealaíonta.

Léigh tuilleadh


Spriocdháta don Scéim Foilseachán / Title by Title 2014

Is í príomhchuspóir na scéime seo ná cabhrú le foilsitheoirí Éireannacha i dtáirgiú teideal liteartha ar ardchaighdeán, foilseachán agus irisí.

Léigh tuilleadh


Tionscadal Ignite maoinithe ag an gComhairle Ealaion i gCorcaigh, i nGaillimh agus i Maigh Eo. Iarratais

Ag teacht i ndiaidh an tiomantais mhaoinithe ón gComhairle Ealaíon do na blianta 2013 agus 2014, d’oibrigh an Comhairle Ealaion, Arts and Disability Ireland (ADI), Comhairle Cathrach Chorcaí, Comhairlí Cathrach is Contae na Gaillimhe, agus Comhairle Contae Mhaigh Eo i gcomhar Ignite a chruthú. Is cur chuige uathúil agus núálaíoch é seo le saothar nua uaillmhianach ó ealaiontóirí le míchumas a choimisiúnú agus a thabhairt ar camchuairt.

Léigh tuilleadh


Dámhachtainí do thionscadal – an spriocdháta Déardaoin 29 Lúnasa 2013

Tacaíonn dámhachtainí do thionscadal na Comhairle Ealaíon le gníomhaíochtaí tionscadail shonracha faoi gach ceann de na réimsí fhoirm ealaíne / cleachtais ealaíon. Foilseofar gach treoirlínte do gach dámhachtain i rannóg maoiniú ar fáil den suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: Clinicí Eolais ar Dhámhachtain do Thionscadal Téatair

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eiledon Tionscadal Téatair ná Déardaoin, 29 Lúnasa ag a 5.30i.n. Chun tosaigh ar seo, beidh sraith chlinicí eolais ar siúl i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i nGaillimh agus i Luimneach ó 29-31 Iúil mar a leanas:

Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim na bhFéilte is na nImeachtaí 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta a 1 de Scéim na bhFéilte is na nImeachtaí (SFI) don bhliain 2014.  Aithníonn an Chomhairle an ról ar leith na bhféilte ealaíon le próifíl ealaíon beoga a chothabháil ag leibhéal áitiúil.  Soláthraíonn féilte deiseanna do luchtanna féachana agus d’ealaiontóirí le saothar nua agus le slite déanaimh saothair a bhrath.

Léigh tuilleadh


€577,750 bronnta ar 23 dámhachtain turais ó Eanair go Nollaig 2014


Tá sé fógraithe ag an gComhairle Ealaíon sonraí na n-iarratasóirí rathúla faoin Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2014, babhta a 1


Léigh tuilleadh


Eíre ag WOMEX 2013

I mbliana, sa bhreis ar an seastán náisúnta, tacóidh Cultúr Éireann i bpáirtnéireacht le Comhairle Ealaíon na hÉireann agus le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, leis an toscaireacht Eireannach is mó go dtí seo ina mbeidh ealaíontóirí ceoil is daoine gairmiúla sa tionscail úd le freastal ar an ócáid.

Léigh tuilleadh


Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaitheach

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaitheach   mhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon ,Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (COC). Dáta Deiridh d’Iarratas: 16 Lúnasa 2013.

Léigh tuilleadh


Nuacht ón bPobal

Tá I.T. Ceatharlaigh i gCampas Loch Garman ag lorg iarratas dá Máistreacht sa Ghnó i mBainistíocht Ealaíon Proifisiúnta.

Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áiríonn Nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha:  Ag Athrú Ráillí – Deis ó Choimisiún Ealaíne Poiblí na hEorpa d’Ealaíontóirí Éireannacha; gairm d’iontrálacha Dhuais an Aontais Eorpaigh d’Oidhreacht Chultúrtha / Duaiseanna Europa Nostra 2014; gairm do mholtaí  le haghaidh thionscadail chultúrtha na hEorpa-na hÁise agus faoi dheireadh, sonraí faoi dheis d’Oideachasóirí agus d’Ealaíontóirí le cúrsa tréanála Grundtvig.  Léigh a thuilleadh. 

Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver