San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí na Nollag de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Mary Costello, Thomas Morris agus Tramp Press, Paul Durcan agus Colin Barrett as a gcuid éachtaí nua.
An Chomhairle Ealaíon: ‘Straitéis nua do na healaíona in 2015’
Meabhrúchán: Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015
Meabhrúchán: An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 cinntí
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Meabhrúchán: Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

Dáta: an 7 Nollaig 2014

Am: 1-4pm

Ionad: Institiúid Scannán na hÉireann, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2

 

Ba mhaith linn a chur i gcuimhne duit faoi shárimeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach a bheidh ar siúl Dé Domhnaigh an 7 Nollaig in Institiúid Scannán na hÉireann i mBarra an Teampaill ina ndéanfaimid ceiliúradh ar scoth na scríbhneoireachta ficsin Éireannaigh. Níl ach fíorbheag spásanna ar fáil agus, mar sin, cuir áit in áirithe láithreach más mian leat a bheith i láthair!

Sin an chéad imeacht i sraith mhór imeachtaí poiblí saor in aisce a bheidh ar siúl idir seo agus 2018 ina mbeidh deis ag an bpobal mór a bheith páirteach i bhficsean Éireannach. San áireamh sa chlár tá Clare Barrett, Adrian Crowley, Olwen Fouéré, Bronagh Gallagher, Owen Roe, SeánMac Erlaine,Caoimhín Ó Raghallaigh agus scannán le Pat Collins.

 

Bronnfaidh an Chomhairle Ealaíon an Laureate i gcomhair ficsean Éireannach ar scríbhneoir Éireannach a bhfuil ardghradam náisiúnta agus idirnáisiúnta bainte amach aige nó aici. Bainfear leas as an ngradam chun litríocht Éireannach a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus chun an pobal a spreagadh le suim a chur i bhficsean Éireannach ardchaighdeáin. Rinne an Chomhairle Ealaíon forbairt ar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD),Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU) agus The Irish Times. Mairfidh tréimhse an Laureate ar feadh trí bliana (2015-2018). Le linn na tréimhse sin, múinfidh sé nó sí an scríbhneoireacht chruthaitheach do mhic léinn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in Ollscoil Nua-Eabhrac, caithfidh sé nó sí am ag déanamh forbartha ar a c(h)uid saothair féin agus glacfaidh sé nó sí páirt i roinnt mórimeachtaí poiblí agus promóisean.

 


Taispeánfaidh an Chomhairle Ealaíon an scannán, John McGahern: Private World, de chuid Pat Collins. Ina dhiaidh sin, léifidh na haisteoirí Clare Barrett, Adrian Crowley, Bronagh Gallagher, Owen Roe agus Olwen Fouéré gearrscéalta ó shaothar Maeve Brennan, Mary Lavin, Frank O’Connor, Sheáin Uí Fhaoláin agus Liam O’Flaherty. Freagróidh na ceoltóirí Seán Mac Erlaine agus Caoimhín Ó Raghallaigh don téacs. Beidh sólaistí ar fáil.

 

Beidh an t-imeacht seo saor in aisce don phobal mór ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. Ní féidir ach dhá áirithint a dhéanamh in aghaidh an duine.

 

Is féidir áirithintí a dhéanamh ach ríomhphost a chur chuig laureate.irishfiction@artscouncil.ie nó trí ghlaoch a chur ar Jen Coppinger ar 01 6180200 chun áit a chur in áirithe.

 

Níl ach méid áirithe spásanna ar fáil agus, mar sin, cuir áit in áirithe go luath ionas go bhfaighidh tú ticéad don imeacht cinnte.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver