San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirfear léacht an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, ‘The Lives of the Saints’, i láthair in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste
Tá Close Encounter: Meetings with Remarkable Buildings ar ais in Éirinn ó Biennale na Veinéise chun camchuairt a dhéanamh timpeall na tíre Tá an taispeántas ar cheann de na taispeántais is mó de thallann ailtireachta na hÉireann
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin), Coláiste na hOllscoile Corcaigh 2019-2020
Fógraíonn Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte ar Léirithe Spéise le haghaidh an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, La Biennale di Venezia, 2020.
Spriocdhátaí atá ag teacht aníos
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir/Príomhfheidhmeannach Gníomhach Áras na Scríbhneoirí (50 seachtain ó mhí Iúil 2019)
DEIS FOSTAÍOCHTA: Music Generation – Ceann Foirne don Roinn Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha
Fóram do Léiritheoirí Litríochta
TAKING TIME: An Appreciation of Irish Craft
FRESH STREET#3 | 22 – 24 Bealtaine
NEST 2019
Togra: Ar chóir dúinn eagla a bheith orainn roimh an algartam? Intleacht shaorga a iniúchadh
Club Leabhar na Bealtaine – Éilís Ní Dhuibhne i mbun Comhrá
Takin' the Mic Ócáid Dhátheangach ag ILFD le Marcus Mac Conghail agus Nicole Flattery
Cuir saothar isteach chuig Aonach Úrscéalta 2020
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir

Seo é an t-am sin den bhliain nuair a thosaíonn an Chomhairle Ealaíon an próiseas pleanála don bhliain dar gcionn, ag déanamh athbhreithnithe ar ár bpleananna agus ar ár gcláir agus ag cur lenár gcinnteoireacht chun tacú le méadú ar airgead poiblí do na healaíona.  Le blianta beaga anuas, le gach caiteachas poiblí a dhéantar iarrtar sonraí agus fianaise a chur ar fáil chun infheistíocht an stáit, idir oideachas agus coimirce sóisialta, agus talmhaíocht go dtí an comhshaol a chainníochtú agus a thacú.  Agus ní haon eisceacht na healaíona:  Mar earnáil a fhaigheann airgead poiblí, tá sé an-fiúntach go deo aschur agus torthaí aon mhaoinithe a léiriú chun cás a chur i láthair chun maoiniú leanúnach agus méadaithe a fháil.

 

Gealladh inár straitéis, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus inár bplean trí bliana 2017-19,  go ndéanfaimid infheistíocht i dtaighde, i sonraí agus i gcláir faisnéise a mhéadaíonn ár n-eolas agus ár saineolas sna healaíona, a léiríonn agus a rianaíonn le himeacht ama tionchar ár n-infheistíochta ar shaol na n-ealaíontóirí, na bpobal agus na ndaoine a fhaigheann rochtain ar na healaíona agus a ghlacann páirt iontu.  

 

Agus mar sin tá tús curtha leis an obair seo againn.  Taighde a choimisiúnú, sonraí a ghabháil agus anailís a dhéanamh agus tuiscint níos fearr a fháil ar an eolas a chuir ealaíontóirí agus eagraíochtaí isteach chugainn.  Tacaíonn sé sin linn chun tógáil ar ár saineolas, tacú le forbairt beartas agus tacú leis na healaíona ar fud an rialtais agus le páirtithe leasmhara eile ar bhealach níos inchreidte.

 

Táimid thar a bheith buíoch do na heagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí agus cleachtóirí go léir a thug an t-am chun eolas mionsonraithe a thabhairt dúinn faoina bpleananna, a gcláir agus a lucht leanúna -- cibé acu tríd an tuarascáil ar ghníomhaíocht ealaíon (AAR) atá tugtha isteach inár gcóras seirbhísí ar líne nó trí shuirbhéanna agus trí thuarascálacha eile.  Ná bíodh aon amhras ort ach go bhfuilimid ag baint úsáide as an eolas luachmhar seo agus tá súil againn sna míonna amach romhainn daoine a thabhairt le chéile chun an méid atá foghlamtha againn ón eolas seo a roinnt leo i dtéarmaí treochtaí, iompraíochtaí lucht féachana agus éisteachta, tacaíochtaí cláir chomh maith le réimsí tacaíochta agus forbartha sa todhchaí trí idirghabhálacha beartais nó spriocdhírithe ar leith.

 

Is féidir linn pictiúr níos soiléire, níos mionsonraithe a fheiceáil cheana féin de na healaíona in Éirinn inniu, agus beidh sé seo fíorluachmhar dúinn maidir le beartas agus cinnteoireacht chomh maith le bheith ag moladh maoiniú poiblí a dhéanamh ar na healaíona.

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir