San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Tá Katy Fitzpatrick ag oibriú in oideachas ealaíon le 15 bliana anuas agus in oideachas dánlainne go háirithe. Bhí poist aici san Acadamh Ibeirneach Ríoga, Temple Bar Gallery & Studios, Dánlann Tate i Londain, Dánlann Bhaile Átha Cliath, an Hugh Lane agus Áras Nua-ealaíne na hÉireann. Bhí sí ina Comhairleoir Gníomhach d’fhoireann Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas na Comhairle Ealaíon roimhe seo agus comhthoghadh í ar Mheithle Forbartha d’Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí agus Forbairt Ealaíne don tSraith Shinsearach de chuid na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta thar ceann na Comhairle Ealaíon. Bhí sí ina léachtóir freisin in Institiúid Oideachais Marino agus ina teagascóir ar an gclár don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas in Ollscoil Mhá Nuad. Is iad a príomhréimsí spéise cleachtais ealaíon ildisciplíneach, comhoibríoch agus rannpháirteach agus tá raon leathan taithí aici ar chlárú for-rochtana agus pobalbhunaithe i ndánlanna. Cruthaigh sí neart clár, imeachtaí agus taispeántas agus tá spéis ar leith aici i rannpháirtíocht teaghlaigh agus leanaí leis an ealaín chomhaimseartha.