San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ – Taighde ar Mheon an Phobail
Aosdána
Guth na hóige - déan do dhea-chleachtas a roinnt
Nollaig Casey ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2021 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Nuachtlitir RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao ar léirithe spéise le haghaidh saineolaithe do phainéal Phríomhchathair Chultúir na hEorpa – spriocdháta an 31 Nollaig 2020
Nuacht ón bPobal
Tá glao ar iarratais fógartha ag Féile Lárshamhraidh Chorcaí le haghaidh deiseanna spreagúla d’ealaíontóirí
Fhéile Scannán Fastnet ‘Dámhachtain Puttnam’
Oifigeach Forbartha le Music Generation (Liatroim)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seothaispeántas + Seoladh poiblí don tionscnamh Across Borders – Across the Board Creative Europe 2017–2019
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir

Agus muid ag teannadh le mí na Nollag, is léir go mairfidh 2020 agus tionchar Covid-19 inár gcuimhne go deo na ndeor. Ach cuimhneoimid freisin ar 2020 mar bhliain a raibh cúrsaí ealaíne mar chineál tearmainn ag an náisiún ar fad.

 

Ní peaca a bheith ag súil leis anois nach ndéanfar beag is fiú arís go deo de na healaíona. Leis an méadú suntasach, a gcuirimid fáilte mhór roimhe, atá ar mhaoiniú rialtais don Chomhairle Ealaíon in 2021 beidh deis againn an stór luachmhar tallainne sin a choimeád agus a chosaint. 

 

Is údar mór mórtais dúinn an chaoi ar éirigh le príomhbhonneagar an tírdhreacha ealaíon dul i gcion ar dhaoine i mbliana. Chonacthas leibhéil ghairmiúlachta, mhaorgachta agus flaithiúlachta iontacha ar feadh an ama agus chuidigh siad lena chinntiú go raibh áit lárnach ag na healaíona sa chur is cúiteamh a bhí ar bun ar fud na tíre. Táimid ag tnúth le bheith ag tacú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon de réir mar a bheartaíonn siad tosú ag feidhmiú go hiomlán arís.

 

Táimid dírithe anois ar na cinntí is fearr a dhéanamh lena chinntiú go seachadfaimid na tacaithe riachtanacha sin ar na háiteanna cearta. Agus muid ag tnúth le beocht a chur arís in eispéiris phobail chomhroinnte, bhíomar ag iarraidh ‘pictiúr leathan’ a thabhairt duit den chaoi a gcuirfear an maoiniú breise sin ag obair.

 

Méadóimid ár n-infheistíocht i gcláir chun tacú le daoine óga agus leanaí. Tá go leor fulaingthe ag an lucht féachana tábhachtach seo agus go leor caillte agus curtha as a riocht ina saol de bharr na paindéime. Inár gcuid pleananna, táimid ag iarraidh greim a fháil orthu siúd atá i mbaol teipeadh i ngan fhios don saol mór.

 

Tá athrú tagtha ar an gcaoi a mairimid cheana féin – seans go gcónóidh i bhfad níos mó daoine taobh amuigh de na cathracha as seo amach. Tá deis cheart againn anois a chinntiú go spreagaimid réimse fórsa sibhialta d’ealaíontóirí den scoth a chruthóidh eispéiris ealaíonta chumhachtacha agus láidre thar raon pobal an-leathan. Mar aitheantas air sin – agus tar éis an treoirthionscadail rathúil i dTuaim – tabharfaimid tuilleadh Áiteanna Ildánacha isteach.

 

Is iad na saor-ealaíontóirí is measa a buaileadh i mbliana agus bhíomar in ann tacaíocht a thabhairt do go leor iarratasóirí nua trí sparánachtaí. Cinnteoidh infheistíocht níos mó i sparánachtaí go dtabharfar triail do na céadta ealaíontóirí thar gach foirm ealaíne saothar den chaighdeán is airde a fhorbairt do lucht féachana a mbeidh díocas orthu chun a n-intinn agus a mothúcháin a spreagadh le healaín mhaith. 

 

I gcroílár ár gcinnteoireachta beidh tiomantas dár bplean straitéiseach – Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh – agus cinnteoimid go rachaidh do shaothar i gcion ar an lucht féachana is leithne atá ann. I ngach ceann dár bpleananna le haghaidh 2021 beimid tiomanta dár dhá bpríomhréimse beartais i dtaca le Luach Saothair don Ealaíontóir agus Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht.

 

Míle buíochas as do thacaíocht leanúnach dár gcuid oibre agus tá súil againn go mbeidh tú slán sábháilte i gcónaí.  Beimid i dteagmháil arís roimh shaoire na Nollag. 

 

Maureen Kennelly
An Stiúrthóir