English Version

Ailt
Scéim Áitritheora Coimeádaithe na hAmharcealaíon

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an Scéim Féilte is Imeachtaí 2014

Clinicí Eolais ar Dhámhachtain do Thionscadal Téatair

Ealaíona Lucht Féachana nuachta

Nuacht ó Lucht na nEalaíon

Nuacht Idirnáisiúnta ó Phointe Teagmhála Cultúrtha an AE

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 16 Iúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 6 Eagrán 4 1 Júli 2013

Fáilte go dtí eagrán Iúil dár nuachtlitir

Ag druidim ar an Samhradh dúinn, tá Nascann Cultúr, an clár cultúrtha d’Uachtarántacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, curtha i gcrích, fad is atá iontráil na hÉireann ag Biennale na Veinéise nochtaithe agus ag cur fáilte roimh cuairteoirí.

100% Cork curtha i láthair ag Féile Lársamhraidh Chorcaí; tá Work in Progress curtha i láthair ag Cló Ceardlann na gCnoc i nGort an Choirce i nDún na nGall; tá príomhthaispeáint den Quartet No. 5 le John Kinsella san Fhéile Ceoil Aireagail Iarthar Chorcaí; agus feidhmíocht Fhéile Damhsa Óige na hÉireann sa Pavillion Theatre i nDún Laoghaire ar cheann de na himeachtaí curtha i gcrích le linn sé mhí de Nascann Cultúr.

Bhí 92 tionscnaimh ealaín reatha is féile mar chuid den chlár, comhordaithe ag an gComhairle Ealaín.  Bhí sé ar siúl le himeachtaí cláraithe ag institiúid chultúrtha náisiúnta na hÉireann, chomh maith le clár thar lear comhordaithe ag an rannóg Chultúr Éireann den Roinn Ealaíon, Oidhreachta is Gaeltachta, ina bhfuil na céadta imeachtaí ag cur ealaíontóirí na hÉireann agus saothar s’acu faoi bhráid i gcuideanna eile san Eoraip.

Ag 55ú Biennale na Veinéise, rinne ealaíontóir Richard Mosse ionadaíocht ar Éirinn le healaín suiteála mhór ilmheánach nua, ar a dtugtar The Enclave air, curtha i láthair ag an gCoimisinéir / Coimeádaí Anna O’Sullivan, Stiúrthóir ar Ghailearaí an Bhuitléirigh i gCill Chainnigh.

Thar an bhliain 2012, thaistil Richard agus a chomhoibrithe Trevor Tweeton agus Ben Frost go hOirthear Phoblacht Dhaonlathach an Chongó.  An ealaín suiteála a bhí mar thoradh air, The Enclave, tháinig sé chun buaice le hiarrachtaí Mosse ar mhaithe le hathsmaoineamh a dhéanamh ar an ngrianghrafadóireacht chogaidh.  Bhí a thaispeántas thar a bheith géar, ag tabhairt san áireamh an bhaint a bhí ag Éirinn leis an síocháin a choimeád sa Chongó agus an tragóid atá fós ar siúl ansin.

Beidh an taispeántas, maoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Rannóg Cultúrtha na hÉireann den Roinn Ealaíon, Oidhreacht is Gaeltachta ar siúl sa Veinéis go dtí mí na Samhna 2013.  Ansin tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon an taispeántas ar camchuairt go roinnt mhaith gailearuithe in Éirinn le cinntiú gur féidir le luchtanna féáchana na tíre blas a fháil ar an saothar fíor-chumhachtach seo.

Ag féachaint ar aghaidh go dtí an Fómhar, beidh fuinneog do chláir mhaoinithe athfhilltigh ar oscailt i mí Mheán Fómhair le hiarratais le bheith istigh faoi Dheireadh Fómhair.  Led’ thoil bí faireach ar ár suíomh gréasáin le haghaidh tuilleadh eolais ar dátaí sonracha.  Coimeádaimid ar an eolas sibh i bhfeasacháin amach anseo.

Táimid anois ag druidim ar na míonna deireannacha de straitéis reatha na Comhairle Ealaíon, Ag Forbairt na nEalaíon in Éirinn 2011-2013 a thagann chun críche ag deireadh na bliana seo.  Tá an Chomhairle i mbun fhorbairt ar ráiteas straitéiseach do 2013-2016 a bheidh ar fáil i Meán Fómhair

 

Ag guí Samhradh álainn oraibh go léir,

Le meas,

 

Orlaith.


Scéim Áitritheora Coimeádaithe na hAmharcealaíon

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta Coimeádaí Amharcealaíona, 2013. Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais Déardaoin 12 Meán Fómhair ag 05:30.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an Scéim Féilte is Imeachtaí 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de na 2014 Féilte agus Imeachtaí Scéim (FES). Aithníonn an Chomhairle imirt ar an ról sainiúil féilte ealaíon i gcothú próifíl bríomhar ealaíon ar leibhéal áitiúil. Ar fáil Féilte deiseanna do lucht féachana agus ealaíontóirí chun taithí a fháil ar obair nua agus bealaí a dhéanamh ag obair. Aithníonn an Chomhairle an obair luachmhar a rinne coistí deonacha i bhforbairt na féilte .


Léigh tuilleadh


Clinicí Eolais ar Dhámhachtain do Thionscadal Téatair

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Thionscadail Téatair ná Déardaoin, 29 Lúnasa ag a 5.30 san iarnóin. Chun tosaigh ar seo, beidh sraith clinicí eolais ar siúl i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i Luimneach agus i nGaillimh ó 29-31 Iúil ar aghaidh.


Léigh tuilleadh


Ealaíona Lucht Féachana nuachta

An nuacht is déanaí agus nuashonrú ó Lucht Féachana na nEalaíon.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Lucht na nEalaíon

Féile Rince Bhaile Átha Cliath a earcú Bainisteoir Margaíochta nua.


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Phointe Teagmhála Cultúrtha an AE

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Culutral; Aistriú ón gClár Cultúir 2007-2013 chun Clár na hEorpa Cruthaithí 2014-2020. Gach dátaí deiridh tar éis a ritheadh ​​anois i gcomhair maoinithe faoin gClár Cultúir 2007-2013, an clár AE á reáchtáil ag an Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) don Choimisiún Eorpach. Beidh sé a chur in ionad go luath ag an chlár na hEorpa Cruthaithí a bheidh ar siúl 2014-2020. Tá eolas faoi an 8ú Idirnáisiúnta Arte Laguna Duais, atá bunaithe sa Veinéis, An Iodáil agus atá tiomanta do ealaín amhairc comhaimseartha ann freisin é, oscailte d'ealaíontóirí, ag tairiscint iomaitheoir taispeántas comhchoiteann sa Veinéis Arsenale, ealaíontóir i gcláir cónaithe, taispeántais pearsanta agus comhchoiteann, rannpháirtíocht i féilte idirnáisiúnta, comhoibriú le cuideachtaí, foilsiú sa chatalóg oifigiúil agus líonra de dheiseanna agus níos dlúithe Féach: Líonraí Cultúrtha na hEorpa i gCleachtas. A fhoilsiú maidir le gréasáin cultúrtha Eorpacha ón gcontrapháirtí lárnach Polainnis.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver