San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht bhliantúil de chuid an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan Goes Mad in New York
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2016: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ceiliúradh lá breithe do artsandhealth.ie
Karan Casey ceaptha ina hEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2016-17 i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Osclaíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir DÓLO an 1 Samhain 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar cheoltóirí
Deis fostaíochta do Stiúrthóir ar Ionad Ealaíon an Droichid
IN CONTEXT 4 - IN OUR TIME: Gairm oscailte ar Chlár Nua Coimisiún
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
Ceiliúradh lá breithe do artsandhealth.ie

Tá artsandhealth.ie, an suíomh gréasáin neamhspleách náisiúnta don earnáil ealaíon agus sláinte, cúig bliana d’aois! Chun an ócáid sin a cheiliúradh rinneamar scannán ceiliúrtha gairid agus thugamar cuireadh d’Ollamh Filíochta na hÉireann Paula Meehan aiste a scríobh, ar tugadh coimisiún sonrach dó, dar teideal Opening the Box.

 
Is pointe comhtheagmhála é artsandhealth.ie do réimse na n-ealaíon agus na sláinte in Éirinn trí mheán eolais, tacaíochta, comhairle agus nuachta, agus cothaíonn sé plé idir ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon, úsáideoirí seirbhísí sláinte, cúramóirí, daoine gairmiúla i réimse an chúraim sláinte agus daoine eile a bhfuil spéis acu i réimse dinimiciúil na n-ealaíon agus na sláinte. Chomh maith leis sin, soláthraíonn sé oiliúint forbartha gairmiúla leanúnaí trína cheardlann Introduction to Arts & Health agus a imeacht bliantúil Arts & Health Check Up Check In.

 

Dar le Claire Meaney, Comhordaitheoir Tionscadail artsandhealth.ie, “le cúig bliana anuas, tá 25 saothar tuairime coimisiúnaithe ag artsandhealth.ie, tá 54 pointe teagmhála ealaíne agus sláinte uaslódáilte aige, chomh maith le 69 cás-staidéar ar thionscadail ealaíon agus sláinte, 233 acmhainn a raibh físeáin, podchraoltaí, treoirlínte agus cáipéisí taighde ina measc agus freisin tá 873 mír nuachta faoi na healaíona agus faoin tsláinte roinnte aige. Is pointe eolais fíor-úsáideach é d’aon duine a bhfuil spéis acu sa chleachtas ealaíon agus sláinte.”

 

Ba í an Chomhairle Ealaíon a chuir tús le artsandhealth.ie agus d’fhorbair Waterford Healing Arts Trust (WHAT) é i dteannta Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha do na healaíona comhoibríocha i gcomhthéacsanna sóisialta agus pobail. Tá an suíomh gréasáin faoi bhainistíocht WHAT anois agus is í an Chomhairle Ealaíon a chuireann cistiú ar fáil dó.

 

[Foilsigh tar éis an 5 Deireadh Fómhair] Chun saothar tuairime Paula Meehan a léamh, chun an scannán ceiliúrtha a fheiceáil agus chun an suíomh gréasáin a bhrabhsáil téigh chuig www.artsandhealth.ie

 

[Foilsigh roimh an 5 Deireadh Fómhair] Beidh saothar tuairime Paula Meehan agus an scannán ceiliúrtha le fáil le féachaint orthu ar an suíomh gréasáin ealaíon agus sláinte ón 5 Deireadh Fómhair ar aghaidh.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver