San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seisiúin Faisnéise na Comhairle Ealaíon ar Dhínit agus Ómós ag an Obair
Déanann an Chomhairle Ealaíon athnuachan ar a comhpháirtíocht le Music Generation go dtí mí na Nollag 2020
Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon seirbhísí Comhairleora Taighde ar fáil.
Ealaín Ardteistiméireachta NCCA - Comhairliúchán
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018–31 Lúnasa 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Coimisiún – 5.30pm, Déardaoin an 3 Bealtaine 2018
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Belltable: Sraith Máistir-ranganna Connect Mask and Clown, a bheidh faoi stiúir Simon Thompson
Words Ireland @ ILFDublin: Lá Náisiúnta do Scríbhneoirí
Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018–31 Lúnasa 2019

Tá iarratais á lorg ó ealaíontóirí scannán dearscnaitheacha don ról thuas, atá cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh.

Tá sé mar aidhm ag an bpost mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe deis uathúil a chur ar fáil do scríbhneoir scáileáin a chleachtas/a cleachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus, ina theannta sin, deis a thabhairt do mhic léinn i scannán agus meáin scáileáin oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá i mbun cleachtaidh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.

Ceapfar an tEalaíontóir Scannán Cónaithe ar feadh bliana agus íocfar €20,000 leis an iarratasóir a n-éireoidh leis/léi. Cuirfidh sé/sí cúig huaire teagmhála ar fáil in aghaidh na seachtaine i bhfoirm ceardlann sa scríbhneoireacht scáileáin, léachtaí agus meantóireacht aonair le mic léinn thar dhá sheimeastar, agus beidh am gan aon chur isteach aige/aice chun a c(h)uid saothair féin a chur chun cinn le linn laethanta saoire na hollscoile. Reáchtálfar imeacht poiblí tiomanta leis an Ealaíontóir Scannán Cónaithe le linn Fhéile Scannán Chorcaí, 2018.

Ba cheart iarratas a dhéanamh trí litir nó ríomhphost, ina léireofar d’fhís don ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe, agus ba cheart CV a chur isteach ina mbeidh sonraí ar do thaithí ar an scríbhneoireacht scáileáin. Caithfidh ainm na n-iarratasóirí a bheith le príomhscannán a léiríodh i gcáil scríbhneoir scáileáin.

Seol iarratais chuig: UCCFilmStudies@ucc.ie
Is féidir fiosruithe neamhfhoirmiúla faoin bpost a dhéanamh leis an Dr Gwenda Young, Scannán agus Meáin Scáileáin (g.young@ucc.ie)
Spriocdháta: 8 Bealtaine 2018
Is i gCorcaigh a bheidh na hagallaimh ar siúl an 11 Meitheamh 2018