San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Gairmeacha Oscailte 2020

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte chuig ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne na hÉireann chun tionscadail chomhoibritheacha cheannródaíocha a chruthú a bhfuil uaillmhian, tionchar agus scála ag baint leo a spreagann plé, agus a ghríosaíonn nó a thugann freagra i dtaca le háit agus féiniúlacht mar chuid d’Éire na linne seo

Is clár é Gairmeacha Oscailte d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíne chun a gcleachtas a fhorbairt agus a athrú ó bhun agus aird a tharraingt ar a saothar ar scála náisiúnta, agus ealaín ag a bhfuil próifíl ard a bheidh lárnach do shaol daoine a chruthú.

Is é cuspóir na dámhachtana ná tacú le tionscadail a chomhlíonann na critéir seo a leanas:

  • Tograí atá misniúil agus a théann sa tseans sa réimse cruthaitheach agus a fhéachann le huaillmhian an ealaíontóra a fhorbairt.
  • Tograí a spreagann plé, agus a ghríosaíonn nó a thugann freagra i dtaca le háit agus féiniúlacht mar chuid d’Éire na linne seo.
  • Tograí ag a bhfuil fianaise ar chleachtais chomhoibríocha idir foirmeacha ealaíon agus réimsí cleachtais foirmeacha ealaíne (tras-foirmeacha ealaíne)
  • Tograí ina dtéitear sa tóir ar/ina gcruthaítear deiseanna nua le hobair a dhéanamh/comhoibriú i gcríocha nua de chleachtas ealaíne.
  • Tograí lena síneofar tionchar agus torthaí tionscadail, le cur chuige úr agus dinimiciúil i dtreo rannpháirtíocht an phobail. Sa chomhthéacs seo, d’fhéadfadh go dtagródh rannpháirtíocht an phobail do rannpháirtithe agus/nó lucht féachana.
  • Tograí a bhunaíonn agus a léiríonn comhpháirtíochtaí tionscadail éifeachtacha, ar féidir gné idirnáisiúnta iomráiteach i dtéarmaí sofheictheacht phoiblí agus comhpháirtíochtaí acmhainní-bhunaithe a bheith mar chuid díobh

 

Déanfar an próiseas iarratais do Ghairmeacha Oscailte thar thrí chéim:

  • Céim 1 Léiriú Spéise – Déanfaidh Coiste Feidhmiúcháin na Comhairle Ealaíon measúnú ar thograí tionscadail, agus cuirfear gearrliosta de thionscadail iarrthóirí le chéile agus tabharfar cuireadh dóibh tuilleadh eolais a chur isteach i gcomhair chéim 2.

 

  • Céim 2 Togra Tionscadail Mionsonraithe – tabharfar cuireadh dóibh siúd ar cuireadh a gcuid tograí ar an ngearrliosta tuilleadh sonraí a chur isteach faoina bhfuil beartaithe acu le haghaidh giúiré idirnáisiúnta. Roghnóidh an Giúiré Idirnáisiúnta gearrliosta deiridh laghdaithe i gcomhair agallaimh i gcéim 3.

 

  • Céim 3 Cur i láthair agus Agallamh – Iarrfar ar na hiarrthóirí sin a roghnófar freastal ar agallamh agus cur i láthair a dhéanamh don Ghiúiré Idirnáisiúnta. (Is é an giúiré céanna a bheidh ann le haghaidh céim 2 & 3)

 

Is le haghaidh tionscadal a thosófar in 2020 agus a chríochnófar in 2020 nó 2021 Gairmeacha Oscailte 2020

Glacfar le hiarratais i gcomhair Céim 1 ón: 25 Meitheamh 2019

Spriocdháta d’iarratais faoi Chéim 1: 25 Iúil 2019

Beidh Céim 2&3 de Ghairmeacha Oscailte ar siúl i ráithe deiridh na bliana 2019 agus foilseofar sonraí maidir leis na céimeanna seo in am trátha.

 

Tá sonraí maidir le Gairmeacha Oscailte ar fáil anseo