The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár Nollag In the Open / Faoin Spéir
AN CLÁR RAISE + SPOTSOLAS AR AN tSRAITH INBHUANAITHEACHTA RAISE
Éire ag an 18ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta sa Veinéis - La Biennale di Venezia 2023
Deontais agus Dámhachtainí
Gairmeacha Oscailte 2023 - Fógra Roimh-ré
Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, an chéad spriocdháta eile – 5.30 p.m., Déardaoin, an 17 Feabhra 2022
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2023
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 3 Feabhra 2022
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 24 Feabhra, 2022
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 1
Fógairt Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 2022
Dámhachtain Liam O’Flynn - Spriocdháta - 5.30 pm, Déardaoin an 20 Eanáir 2022
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Centre Culturel Irlandais – Glao ar Iarratasóirí le haghaidh Ealaíontóir Cónaithe 2022-2023
Nuacht ón bPobal
Is é Outlandish Theatre an comhpháirtí Éireannach sa togra ealaíon dhá bhliain Women on Women (WoW),
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé hAoine, 17 Nollaig.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Clár Nollag In the Open / Faoin Spéir

Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open | Faoin Spéir a forbraíodh mar fhreagra ar ghéarchéim COVID-19 le haghaidh na bliana 2021. Mar chuid den chlár, leanfar de bheith ag cur réimse d’imeachtaí ealaíon éagsúla amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. Cuirfidh Whistleblast Quartet deireadh lena sraith ceolchoirmeacha i bPáirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath, sraith a raibh an-éileamh uirthi, a bhí mar chuid d’imeachtaí faoin spéir de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i mí na Nollag.Léigh a thuilleadh >>
AN CLÁR RAISE + SPOTSOLAS AR AN tSRAITH INBHUANAITHEACHTA RAISE

Tá go leor nuálaíochtaí tar éis eascairt as RAISE Chéim 3, comhtháthú Shraith Inbhuanaitheachta RAISE ar an gceann is suntasaí. Bhí leabú na gcleachtas Comhshaoil, Sóisialta agus Rialachais (CSR) i ngach gné den chlár mar phríomhfhócas na céime seo.Léigh a thuilleadh >>
Éire ag an 18ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta sa Veinéis - La Biennale di Venezia 2023

Beidh Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon ag éisiúint glao oscailte i mí na Nollag 2021 le haghaidh moltaí chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn ag an taispeántas ailtireachta is tábhachtaí ar domhan, La Biennale di Venezia, in 2023. Is é an 1 Márta 2022 an spriocdháta le haghaidh iarratas.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Gairmeacha Oscailte 2023 - Fógra Roimh-ré

Tarlóidh Gairmeacha Oscailte d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon na hÉireann, chun tionscadail chomhoibritheacha cheannródaíocha a chruthú atá dírithe ar an bpobal agus a bhfuil uaillmhian, tionchar agus scála ag baint leo, rud a spreagann plé, agus a ghríosaíonn nó a thugann freagra i dtaca le háit agus féiniúlacht mar chuid d’Éirinn na linne seo, in Earrach na bliana 2023.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, an chéad spriocdháta eile – 5.30 p.m., Déardaoin, an 17 Feabhra 2022

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon, Déardaoin, an 17 Feabhra 2022 ar 5.30 p.m. Féadfar iarratas a dhéanamh ón Luan, an 18 Eanáir 2022 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2023

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 p.m. Déardaoin, an 10 Márta 2022

Beifear ag glacadh le hiarratais ón Máirt, an 18 Eanáir 2022Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 3 Feabhra 2022

Is é Déardaoin, an 3 Eanáir 2022, ar 5.30 p.m., an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon

Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 21 Nollaig 2021.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 24 Feabhra, 2022

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Coimisiún na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 24 Feabhra 2022 ar 5.30 p.m.

Féadfar iarratas a dhéanamh ón Luan, an 25 Eanáir, 2022 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 p.m., Déardaoin, an 10 Feabhra 2022

Beifear ag glacadh le hiarratais ón Máirt, an11 Eanáir 2022.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 1

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5.30 pm, Déardaoin an 3 Feabhra 2022

Do shaorealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona ag céim ar bith dá ngairmréimeanna

Maoiniú €1,500 – €5,000Léigh a thuilleadh >>
Fógairt Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 2022

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo. Tá an scéim dírithe go sonrach ar ealaíontóirí damhsa ag obair i gcomhpháirt le hionad ealaíon, le féile agus/nó le húdarás áitiúil (tá údarás áitiúil éigeantach do shnáithe 1).  Baineann dhá shnáithe leis an scéim seo.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Liam O’Flynn - Spriocdháta - 5.30 pm, Déardaoin an 20 Eanáir 2022

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Liam O’Flynn ná Déardaoin, an 20 Eanáir 2022 ar 5.30 p.m. Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 7 Nollaig 2021.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Is é an spriocdháta le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar bun idir mí Iúil agus mí na Nollag 2022 agus le haghaidh Réamhphleanáil 2023 an 13ú Eanáir 2022.

 

Tabhair faoi deara gur cuireadh síneadh leis an tréimhse iarratais agus go mbeidh fáil ar fhoirmeacha iarratais anois trí na seirbhísí ar líne ón 30 Samhain 2021.Léigh a thuilleadh >>

na hEalaíona Idirnáisiúnta
Centre Culturel Irlandais – Glao ar Iarratasóirí le haghaidh Ealaíontóir Cónaithe 2022-2023

Tugann clár cónaitheachta bliantúil Centre Culturel Irlandais deis d’ealaíontóirí san uile dhisciplín chun blaiseadh a fhail ar acmhainní an Centre Culturel Irlandais, agus, san am céanna, cultúr comhaimseartha ilchineálach na hÉireann á thaispeáint acu ar ardán idirnáisiúnta.Léigh a thuilleadh >>


Nuacht ón bPobal
Is é Outlandish Theatre an comhpháirtí Éireannach sa togra ealaíon dhá bhliain Women on Women (WoW),

Is é Outlandish Theatre an comhpháirtí Éireannach sa togra ealaíon dhá bhliain Women on Women (WoW), arna mhaoiniú faoin scéim maoinithe mion-chomhoibrithe Eoraip Chruthaitheach.  De réir mar a thagann sé chun deiridh, is saibhir an lorg atá á fhágáil ag WoW ina dhiaidh, mapa de rianta inbhraite agus neamh-inbhraite, chun ceiliúradh a dhéanamh ar ról ealaíontóirí agus gníomhaithe ban, agus chun eispéiris ban i sochaithe an-éagsúla san Eoraip a chur i gcomparáid, trí mhalartú, idirmhalartú, comhoibriú cultúrtha agus foghlaim roinnte.Léigh a thuilleadh >>