The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 27 Lúnasa

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon

Ag teacht le Tús Áite do Leanaí: An Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017), féachann an Chomhairle Ealaíon lena chinntiú go bhfuil siad siúd a fhaigheann maoiniú nó cúnamh deontais, agus a gcuireann a gcuid oibre i dteagmháil le leanaí iad, ag comhlíonadh a gcuid oibleagáidí faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015.Léigh a thuilleadh >>
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon faighteoirí is déanaí na Scéime um Chuireadh chun Comhoibrithe, trína mbronnfar €350,000 ar cúig mhórthionscadal ealaíon údaráis áitiúil timpeall na tíre.Léigh a thuilleadh >>
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu gurb í Niamh Lunny an té a gheobhaidh Comhaltacht Jerome Hynes 2018/2019 – comhaltacht a thairgtear tríd an gClár Ceannaireachta Clore atá bunaithe i Londain. Is é aidhm an chláir ná cur le heolas, scileanna agus taithí daoine a d'fhéadfadh a bheith ina gceannairí ealaíon thar raon leathan gníomhaíochtaí cultúrtha.Léigh a thuilleadh >>
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla

Tá ciste do Chomhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla ar oscailt anois i gcomhair iarratais mar chuid den Phlean Óige Cruthaitheach. Tá an ciste oscailte do Bhoird Oideachais agus Oiliúna, agus dírítear ar chomhpháirtíochtaí áitiúla. Spreagtar eagraíochtaí ealaíne agus cultúrtha ar mian leo ról gníomhach a bheith acu chun soláthar comhordaithe do dhaoine óga a fhorbairt ina gceantar teagmháil a dhéanamh lena mBord Oideachais agus Oiliúna áitiúil. Caithfidh an Bord Oideachais agus Oiliúna tograí a forbraíodh le comhpháirtithe áitiúla a chur isteach faoin 21 Meán Fómhair.Léigh a thuilleadh >>
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha de cháil bhunaithe ar phost Chomhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) d’fhéilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2019 amháin.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018

Tá áthas ar Lismore Castle Arts ORIGINS a chur i láthair, roghnaithe ó sheónna fochéimithe 2018 ar fud na hÉireann. I mí an Mheithimh, thug an coimeádaí Alissa Kleist agus LCA cuairt ar sheónna céimithe ar fud na tíre chun rogha ealaíontóirí ar cheap siad gur fiú iad a thaispeáint ag Halla Naomh Carthage.Léigh a thuilleadh >>
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana

SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana

14 Mean Fómhair – 21 Deireadh Fómhair 2018

Gailearaí na Cathrach dlr Lexicon, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha CliathLéigh a thuilleadh >>
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network

Spriocdháta iarratais: Dé Luain 10 Meán Fómhair 2018

 

Tá sparánacht á cur ar fáil ag Music Network do cheoltóir gairmiúil le bheith ag obair go príomha sa cheol clasaiceach, snagcheol/ceol tobchumtha nó ceol traidisiúnta le freastal ar an gcúrsa creidiúnaithe seo, a bhfuil duaiseanna bainte amach aige.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018

Ceardlann phraiticiúil SAOR IN AISCE ar thionscadail Eorpacha a fhorbairt agus rochtain a fháil ar mhaoiniú ón Eoraip Chruthaitheach.

Cuirtear deis shaibhir agus luachmhar ar fáil do dhaoine a fhreastalaíonn ar an ócáid seo níos mó a fhoghlaim faoi thionscadail na hEorpa Cruthaithí mar aon le smaointe a fhiosrú ar chleachtais oibre trasnáisiúnta.

                                       Léigh a thuilleadh >>
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018

Gach bliain, reáchtálann an Chomhairle Oidhreachta na Dámhachtainí Oidhreachta ina dtugtar aitheantas do na daoine a dhéanann obair thar cuimse i réimse na hoidhreachta in Éirinn agus na daoine a eagraíonn imeachtaí cultúrtha ar fud na tíre.Léigh a thuilleadh >>
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?

Tá comhpháirtíochtaí ag croílár na dtionscadal cultúrtha trasnáisiúnta agus mar phríomhriachtanas incháilitheachta le hiarratas a dhéanamh faoi shnáithe príomh-mhaoinithe den Eoraip Chruthaitheach – Fochlár Cultúir.Léigh a thuilleadh >>
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh

An féidir taitneamh a bhaint as saothair ealaíne teibí gan do chuid súile a úsáid? Cén chaoi ar féidir le duine lagamhairc nó dall taitneamh a bhaint as taispeántas amharcealaíne? Josef agus Anni Albers: Déantar breith ar na ceisteanna seo in Voyage inside a blind experience trí shaothair lárnacha ó na healaíontóirí a chur i láthair mar aon le múnlaí tadhlacha, téacsanna braille, agus teagmhálacha ealaíne spraíúla tadhlacha.Léigh a thuilleadh >>
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach

Ceardlann SAOR IN AISCE ar thionscadail Eorpacha a fhorbairt agus rochtain a fháil ar mhaoiniú ón Eoraip Chruthaitheach

Is é an Eoraip Chruthaitheach príomhchlár maoinithe an Aontais Eorpaigh d’earnáil an chultúir agus na n-ealaíon agus cuireann sé maoiniú ar fáil le hoibriú le heagraíochtaí comhpháirtithe ón Eoraip agus ó thíortha taobh amuigh den Eoraip.                                                    Léigh a thuilleadh >>