San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a fhógairt gur ceapadh an file Dairena Ní Chinnéide mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge don bhliain acadúil 2017-2018. Tá an post á chómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU).

Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le hollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile oibriú le scríbhneoirí gairmiúil a bhfuil meas orthu agus foghlaim uathu, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá siad go réasúnta maith as ó thaobh airgid de.


Beathaisnéis

Bhain Dairena Ní Chinnéide Baitsiléir Ealaíon i Léann na Cumarsáide amach in DCU agus ghnóthaigh sí Ard-Dioplóma i Staidéar an Aistriúcháin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá cuid mhór scríofa aici agus tá na bailiúcháin seo a leanas curtha i gcló aici: Fé Gheasa/Spellbound (Arlen House, 2016), Labhraíonn Fungie/Fungie Speaks (Ponc Press, 2015), Cloithear: Aistear Anama (Coiscéim, 2013), Bleachtaire na Seirce (Coiscéim, 2010), Poll na mBabies (Coiscéim, 2008), Máthair an Fhiaigh/The Raven’s Mother (Cló Iar-Chonnacht, 2008), An tEachtrannach/Das Fremde/The Stranger (Púca Press, 2008), An Trodaí agus Dánta Eile/The Warrior and Other Poems (Cló Iar-Chonnacht, 2006).