San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
The Readers’ Voice
RAISE: Tá Kieran McSweeney ceaptha ag an gComhairle Ealaíon i ról mar Chomhairleoir Infheistíochta Príobháidí.
2023: Iardhearcadh na Todhchaí
Cuairt staidéir ó Bhainisteoirí Ionad Ealaíne na hAfraice Theas chun na hÉireann
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Nuacht ón bPobal
Comhaltacht Scríbhneora do Leanaí
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
The Ultimate Cookbook for Cultural Managers – Taxation of Artists in an International Context
Cad é a shíleann tú faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach? Cén chaoi ar féidir é a fheabhsú?
Gairmeacha reatha ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
2023: Iardhearcadh na Todhchaí

Cuireann an siompóisiam deis ar fáil don Chomhairle Ealaíon agus d’ealaíontóirí dul i gcomhairle le pobal na n-ealaíon, an pobal acadúil, na meáin agus an pobal i gcoitinne ar bhealach samhlaíoch maidir leis an ról ríthábhachtach atá ag an ealaín i gcomóradh. Bíodh sé chun fianaise nár chualathas a chloisteáil, machnamh a dhéanamh ar thaithí, dul i ngleic le stair agus í a cheistiú, fráma eile a chur ar an insint cheannasach nó stair mhalartach shamhlaithe a chur ar fáil, ní mór go gceisteodh ealaín í féin chomh maith – ag bogadh ar aghaidh chun scéalta nua a insint ar bhealaí nua.

 

Cuirtear an siompóisiam i láthair mar iardhearcadh na todhchaí, agus 2016 mar am tábhachtach i ndeich bliana de chomóradh céad bliain. Tugann an fráma seo deis d’ealaíontóirí, smaointeoirí criticiúla, agus déantóirí beartais smaoineamh ar 2016 le fad samhlaithe, agus tugann sé deis dóibh chomh maith na himeachtaí comórtha céad bliain níos conspóidí atá ag teacht aníos a shamhlú/cheistiú, mar aon le Clár Maoinithe Gairmeacha Oscailte na Comhairle Ealaíon, le comhthéacs EALAÍN:2016 mar thúsphointe. 

 

Thacaigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le EALAÍN:2016 mar chuid de Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 2016.

 

Dáta:    4 Aibreán

Am:    9.30 am-5.30 pm

Ionad: An Gailearaí Eolaíochta, Baile Átha Cliath

 

Tá an t-imeacht saor in aisce agus oscailte do gach duine ach tá sé riachtanach áirithint a dhéanamh. Ticéid ar fáil anseo. 

 

Email Software by Newsweaver