San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019

An bhfuil tú rannpháirteach i dtionscadal ealaíon agus sláinte? Ar mhaith leat do shaothar a thaispeáint do lucht féachana níos mó? Cuireann artsandhealth.ie fáilte roimh iarratais ar sparánacht €4000 chun gearrscannán, closchlár faisnéise nó foilseachán a dhéanamh maidir le tionscadal ealaíon agus sláinte.

 

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí atá ag obair i socruithe cúram sláinte, ó ghairmithe cúram sláinte, ó eagraíochtaí/comhpháirtíochtaí ealaíon agus sláinte agus ó dhaoine eile atá ag obair i réimse na n-ealaíon agus na sláinte.

 

Taispeánadh saothair na ndaoine a bhuaigh an sparánacht seo cheana ag féilte scannán náisiúnta agus ag comhdhálacha cúraim sláinte agus craoladh ar RTÉ iad.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun an fhoirm iarratais a fheiceáil féach ar:

http://www.artsandhealth.ie/2019/05/15/call-for-applications-artsandhealth-ie-documentation-bursary-2019/

 

Is é an spriocdháta d’iarratais ná Dé Céadaoin, 3 Iúil 2019 ag 12pm.

 

Tá sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019 á maoiniú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ag an gComhairle Ealaíon.

 

www.artsandhealth.ie