San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuairt Staidéir ón Afraic Theas le haghaidh Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Music Network Trí Spriocdháta
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir

Tá mí na Nollag linn cheana féin. Tá soilse na Nollag á gcrochadh agus smaoinímid ar ár gcairde agus ar ár dteaghlach de réir mar a dhruideann laethanta saoire na Nollag linn. Mar is gnách i saol na n-ealaíon tá an dúrud siamsaíochta ar fáil dúinn, mar shampla léiriúcháin cheoil, amharclannaíochta agus damhsa na féile, taispeántais sárshaothar, agus daoine i ngach áit ag glacadh páirte i gcóir agus i seisiúin thraidisiúnta áitiúla.

Ba mhaith liom díriú ar ghrúpa amháin an mhí seo, áfach – páistí. Táimid ag seoladh feachtais an Nollaig seo – táimid ag gríosú tuismitheoirí chun am a ghlacadh le scéalta a léamh agus a roinnt lena bpáistí.

 

Is eol dúinn ó shuirbhé a rinneadh le déanaí nach léann beirt as gach cúigear tuismitheoirí Éireannacha dá bpáistí – agus gur mhaith le leath de na tuismitheoirí níos mó ama a chaitheamh ag léamh lena bpáistí. Ón taighde a rinneamar le ESRI, tá a fhios againn freisin go bhfuil páistí a léann nó a léann a dtuismitheoirí dóibh níos sásta, níos féinmhuiníní, agus go n-éiríonn níos fearr leo ar scoil.

 

Agus tá na scéalta againn ar ndóigh – go leor acu! Tá cuid de na scéalta is fearr ar domhan do pháistí againn in Éirinn, i nGaeilge agus i mBéarla araon. Tá muidne sa Chomhairle Ealaíon an-bhródúil as Laureates na nÓg dár gcuid. Tá samhlaíocht an iliomad páiste á hoscailt de bharr na leabhar atá á scríobh acu.

 

Mar sin, ba mhaith linn gach duine a spreagadh beagán níos mó a dhéanamh i mbliana. Beidh roinnt daoine mór le rá inár dteannta agus, mar sin, coinnigh súil ar ár bhfothaí Twitter, Facebook agus Instagram, agus abair le gach duine an Nollaig seo...

 

Cuir Scéal ina Stoca -- Put a Story in their Stocking!

Orlaith McBride
Stiúrthóir

Email Software by Newsweaver