San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Comhairliúchán Poiblí

Cad é a shíleann tú faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach?  Cén chaoi ar féidir é a fheabhsú?  Tabhair do thuairim faoin gcomhairliúchán poiblí oscailte.

 

Tá sé mar aidhm leis an gcomhairliúchán tuairimí agus dearcthaí a bhailiú maidir le hábharthacht chuspóirí an chláir, an Eoraip Chruthaitheach, éifeachtúlacht na mbeart a glacadh chun iad a bhaint amach agus éifeachtach a bhforfheidhmithe. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm leis an gcomhairliúchán breisluach an Chláir a mheas i ndáil leis na dúshláin agus na deiseanna sna hearnálacha cultúrtha agus closamhairc, i gcomparáid leis an méid a d’fhéadfadh Ballstáit a bhaint amach astu féin.  Anuas air sin, tá smaointe á lorg sa chomhairliúchán poiblí do chlár a d’fhéadfadh teacht in ionad an chláir, an Eoraip Chruthaitheach tar éis 2020.

 

Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil.

Email Newsletter Software by Newsweaver