San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon
Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh
Soláthar Seirbhísí Tacaíochta d’Fhoirm Ealaíne
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2023
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
ilDÁNA 2022 / 2023
Nuacht ón bPobal
Ealaín na Gaeltachta: Straitéis 2023-2027
Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh

Is éard atá i Louth Culture Quest, Ionad Ealaíon na Tána nátóraíocht taisce thodhchaíoch, aip-bhunaithe, ar fud an chontae, agus tá sé báite sna healaíona agus san oidhreacht. Tá cómhaoiniú á dhéanamh ar an tionscadal ag an gComhairle Ealaíon | In the Open / Faoin Spéir agus ag Comhairle Contae Lú, agus beidh sé ar siúl idir Aibreán - Nollaig 2022.

Ní mór duit aip Louth Culture Quest a cheannach agus tabhairt faoi thóraíocht taisce thodhchaíoch ina dtabharfaidh tú turas ar Chontae Lú, ó Leithinis Chuaille go dtí Baile Trá cois farraige, agus cuairt de shiúl na gcos ar bhailte Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha. Beidh tú armtha le do ghléas móibíleach, agus beidh coimeádaí ón todhchaí darb ainm Lugh mar stiúir agat (atá á thaibhiú ag Joe Rooney ó Father Ted). Rachaidh tú ar aistear ama, agus tabharfaidh tú turas ar láithreáin oidhreachta Chontae Lú, ag breathnú ar shaothair nua-choimisiúnaithe ealaíne agus ag athrú chúrsa na staire.

Tá an Contae roinnte ina 4 chrios, Tuaisceart Lú, Dún Dealgan, Deisceart Lú agus Droichead Átha. Cruthaíodh 20 saothar ealaíne le 4 amharc-ealaíontóir go sonrach don tóraíocht, le cúig shaothar ealaíne i ngach crios. Agus an tóraíocht curtha i gcrích ag an lucht féachana féadfaidh siad dul i dteagmháil le hIonad Ealaíon na Tána chun suaitheantas speisialta ó Louth Culture Quest a bhailiú. I measc na n-ealaíontóirí a coimisiúnaíodh tá David Callan, ealaíontóir saothar ilmheáin a oibríonn lena ghrá geal, Gráinne Murphy, cruthaitheoir íomhá agus déantóir priontaí.

Ag gach saothar ealaíne is féidir le lucht féachana breathnú ar ghearrscannán in aip Louth Culture Quest, ina n-insíonn coimeádaí ón todhchaí dóibh faoin saothar ealaíne agus céard a tharlóidh sa chuid seo de Chontae Lú 30 bliain amach anseo. Scríobh Nicola Cassidy, údar atá de bhunú Lú, an scéal.

An scannánóir Steven Larkin a chruthaigh na scannáin, agus tá siad curtha i láthair le ceol a chum James Mackin. Ba iad Nebula Innovations, forbróir de bhunú Dhroichead Átha, a rinne forbairt ar an aip le brandáil agus dearadh ó Grandson Design Studio atá lonnaithe i nDún Dealgan. Ar an iomlán, chuir 14 cleachtóir cruthaitheacha atá ag cur fúthu i gContae an Lú nó gurb as Contae an Lú iad leis an tionscadal.

Is féidir an aip a íoslódáil ar €4.99 ó Google Play nó ón App Store.  

 

Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:

https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/

Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun na scéalta is déanaí a fháil.