English Version

Ailt
Splanc!

Beartas Bailiúcháin á Fhorbairt ag an gComhairle Ealaíon

Soláthar Comhairleoirí Ealaíon

Éire sa Veinéis: Leanann Camchuairt na hÉireann ar aghaidh i Luimneach

Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2015

€755,024 deonaithe i gcomhair 26 camchuairt a bheidh ó Iúil go Nollaig 2014 agus i gcomhair 2 chamchuairt a bheidh ar siúl in 2015 faoi scéim Réamhphleanáil .

Spriocdhátaí do dheontais agus do dhámhachtainí in 2014

Spriocdhátaí do dhámhachtainí in 2014 arna riar ag eagraíochtaí eile

Arts Audiences News

Nuacht ón bPobal

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin 17 Aibreán.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 7 03 Aibreán 2014
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir

An mhí seo, ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon cloisteáil uait.

Mar is eol do léitheoirí na Nuachtlitreach seo, tá athbhreithniú straitéiseach á dhéanamh againn ar an dóigh a dtugaimid aghaidh ar ár dtéarmaí tagartha. Is cinnte gurb eol do lear mór léitheoirí freisin comhthéacs an athbhreithnithe: is iad sin, na dúshláin is tromchúisí don airgeadas poiblí le blianta, laghdú ollmhór ar mhaoiniú i gcomhair na n-ealaíon, agus roinnt mhaith dúshlán sóisialta, eacnamaíocha agus teicneolaíochta ar domhan.

Déanfaidh grúpa stiúrtha an athbhreithnithe straitéisigh, lena chathaoirleach neamhspleách Terence O’Rourke, tuarascáil i gcomhair chruinniú iomlánach beartais bliantúil na Comhairle Ealaíon i mí an Mheithimh, agus cabhróidh sí sin le heolas a thabhairt do phleanáil straitéiseach na Comhairle Ealaíon amach anseo. Cuid an-suntasach den phróiseas athbhreithnithe a bheidh in idirphlé le páirtithe leasmhara, le faisnéiseoirí tábhachtacha agus leis an bpobal i gcoitinne.

An mhí seo, tá an grúpa stiúrtha ag foilsiú cáipéis faisnéisithe ina leagfar amach roinnt tairiscintí éagsúla, agus tá freagairtí di á n-iarraidh aige anois – má tá rud éigin le rá agat, ba mhaith linn é a chloisteáil.

Sna deich lá romhainn, beidh cruinnithe á gcur ar siúl againn le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath agus i Sligeach, agus le daoine aonair agus le grúpaí tábhachtacha ag oifigí na Comhairle Ealaíon i gCearnóg Mhuirfean.

Is é an príomhbhealach le freagairt, áfach, aighneacht a dhéanamh trínár suíomh Gréasáin, www.artscouncil.ie. Mar aon leis an gcáipéis faisnéisithe, gheobhaidh tú raon cáipéisí eile cúlra a bhféadfá leas a bhaint astu. Dá mba mhaith leat aighneacht a dhéanamh, léigh an cháipéis faisnéisithe ar dtús, breithnigh na freagairtí atá agat, agus ansin cliceáil ar an gcnaipe chun aighneacht a dhéanamh. Beidh réimsí éagsúla spéise nó saineolais ag páirtithe leasmhara éagsúla. Ní gá duit ach freagairt do na leideanna nó do na ceisteanna is mian leat; fág na cinn eile folamh.

In áiteanna eile i Nuachtlitir na míosa seo, tapaigh an deis clárú do Google@theArts Day i gcomhar le Arts Audiences; camchuairt an-rathúil The Enclave le Richard Mosse dár gcuid, a rinne ionadaíocht d’Éirinn ag Taispeántas Débhliantúil na Veinéise anuraidh, leanann sí ar aghaidh i Luimneach; agus tabhair na dátaí deiridh le haghaidh ár scéimeanna, ár ndeontas agus ár ndámhachtainí ar aird go cúramach.

 

Le dea-mhéin,

                       


Orlaith McBride
Stiúrthóir


Splanc!

CuirfidhTG4 agus an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh aighneachtaí maidir leis an 8ú babhtade Splanc! - scéim faisnéise ealaíon a thacaíonn le hiniúchadh na n-ealaíon in Éirinn

Léigh tuilleadh


Beartas Bailiúcháin á Fhorbairt ag an gComhairle Ealaíon

Tá Beartas cuimsitheach á fhorbairt ag an gComhairle Ealaíon dá Bhailiúchán Ealaíne de réir dea-chleachtais.

Léigh tuilleadh


Soláthar Comhairleoirí Ealaíon

Is mian leis an gComhairle Ealaíon seirbhísí roinnt Comhairleoirí Ealaíon a sholáthar chun riachtanais na heagraíochta a shásamh ó thaobh cáilíochta agus seachadadh seirbhíse de.

Léigh tuilleadh


Éire sa Veinéis: Leanann Camchuairt na hÉireann ar aghaidh i Luimneach

Tá taispeántas ionadaíocht na hÉireann ag an 55ú Biennale Idirnáisiúnta Ealaíne de chuid na Veinéise ar siúl fós ag 6a Sráid Rutland, Luimneach go dtí an 5 Bealtaine, mar chuid de Chlár Chathair Chultúir Luimnigh.

Léigh tuilleadh


Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2015

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas i gcomhair camchuairteanna a thosóidh sa tréimhse Eanáir go Meitheamh 2015 ná Déardaoin an 8 Bealtaine 2014. Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoirlínte ón 8 Aibreán 2014.


Léigh tuilleadh


€755,024 deonaithe i gcomhair 26 camchuairt a bheidh ó Iúil go Nollaig 2014 agus i gcomhair 2 chamchuairt a bheidh ar siúl in 2015 faoi scéim Réamhphleanáil .


Tá sonraí na bhfaighteoirí rathúla fógartha ag an gComhairle Ealaíon faoi Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2014, babhta 2 (do chamchuairteanna a gcuirfear tús leo idir Iúil agus Nollaig 2014) agus 2015 – Réamhphleanáil (do chamchuairteanna óna dteastaíonn réamhphleanáil in 2015).


Léigh tuilleadh


Spriocdhátaí do dheontais agus do dhámhachtainí in 2014

Liosta de spriocdhátaí do dheontais agus do dhámhachtainí de chuid na Comhairle Ealaíon 2014

Léigh tuilleadh


Spriocdhátaí do dhámhachtainí in 2014 arna riar ag eagraíochtaí eile

Liosta de spriocdhátaí do scéimeanna arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon ach arna riar ag eagraíochtaí eile

Léigh tuilleadh


Arts Audiences News

Cláraigh ANOIS do lá Google@theArts 2014. Ceardlanna maidir le hiarratais ar chamchuairt.

Léigh tuilleadh


Nuacht ón bPobal

Aighneacht Oscailte – Féile Ealaíon Cheatharlach 35ú Gradam Bliantúil an Éigse; Glao ar iarratais: sparánacht artsandhealth.ie chun cáipéisí faisnéise a tháirgeadh do thionscadal ealaíon agus sláinte


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Faisnéis ar iarratais rathúla faoi na chéad ghlaonna ar Thacaíocht do Thionscadail Comhoibrithe Eorpacha; Glaoch oscailte ar iarratais: Atelier Eorpach le haghaidh Bainisteoirí Féile Óga


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver