The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Glao ar iarratais: Seirbhísí Comhordaithe don Oíche Chultúir
Glao ar thairiscintí: Bosca Uirlisí Digiteacha
Tá Tadhg O’Sullivan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Coiscéim Coiligh
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2021
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation
Gairmeacha Oscailte ar thairiscintí: Cónaitheachtaí Island Connect
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí

Dé hAoine, 22 Eanáir.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Glao ar iarratais: Seirbhísí Comhordaithe don Oíche Chultúir

Tá soláthar Seirbhísí Comhordaithe á lorg ag an gComhairle Ealaíon don Oíche Chultúir 2021. Is imeacht bliantúil uile-oileáin í Oíche Chultúir a cheiliúrann cultúr, cruthaitheacht agus na healaíona.

Beidh Comhordaitheoir na hOíche Cultúir i gceannas ar chomhordú, rannpháirtíocht agus cumarsáid na hOíche Cultúir ar bhonn náisiúnta. Feidhmeoidh an Comhordaitheoir mar chomhairleoir do réimse leathan páirtithe leasmhara agus mar phointe teagmhála do ghníomhaíochtaí na hOíche Cultúir ar an scála náisiúnta.

An 27 Eanáir 2021 ar 12 meán lae an sprioc le haghaidh tairiscintí.Léigh a thuilleadh >>
Glao ar thairiscintí: Bosca Uirlisí Digiteacha

Tá tairiscintí á lorg ag an gComhairle Ealaíon ó sholáthróirí seirbhísí oiliúna, nó ó chuideachtaí a oibríonn leis na meáin, chun Bosca Uirlisí Digiteacha a chruthú do ghairmithe na n-ealaíon lena ndéanfar an dea-chleachtas sa táirgeadh agus sa scaipeadh digiteach a chur chun cinn. Cuirfear an Bosca Uirlisí Digiteacha ar fáil saor in aisce don phobal ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon agus bainfear úsáid as mar áis oiliúna do dhaoine a bhfuil leibhéil thaithí éagsúla acu.Léigh a thuilleadh >>
Tá Tadhg O’Sullivan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh a fhógairt go bhfuiltear tar éis Tadhg O’Sullivan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2021.Léigh a thuilleadh >>
Coiscéim Coiligh

Freagairt ealaíonta uathúil is ea Coiscéim Coiligh ar ré uathúil i stair na hÉireann. Cuirfidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne ar fud na hÉireann an séasúr seo d’imeachtaí ealaíon, atá uaillmhianach i dtaobh cuspóra, scála agus scóip, i láthair i mí an Mheithimh 2021.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2021

Tar éis don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair a bheith curtha ar ceal do 2020, is díol sásaimh don Chomhairle Ealaíon spriocdháta nua a fhógairt do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo dul ar camchuairt idir mí na Bealtaine agus mí na Nollag 2021. Is é is aidhm don Scéim tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation

Tá iarratais á lorg anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin don phost mar Oifigeach Forbartha Music Generation. Conradh téarma sheasta cúig bliana atá i gceist.Léigh a thuilleadh >>
Gairmeacha Oscailte ar thairiscintí: Cónaitheachtaí Island Connect

Clár comhoibritheach is ea ISLAND CONNECT idir cúig eagraíocht taibhealaíne a oibríonn le cónaitheachtaí atá lonnaithe ar oileáin de chuid tíortha éagsúla na hEorpa, nó atá bainteach leis na hoileáin sin. In 2021, tabharfar an deis do thaibhealaíontóirí atá lonnaithe in Éirinn cur isteach ar chónaitheacht mhaoinithe sa Chróit nó sa Danmhairg. Beidh cónaitheacht chomhionann san Irish Aerial Creation Centre i Luimneach mar chuid den scéim chomh maith. 11 Eanáir 2021 an spriocdháta le haghaidh iarratas. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, téigh chuig https://islandconnect.eu.Léigh a thuilleadh >>